Value Proposition for businesses

On September 13, 2019, Posted by , In Blogs,SAP S/4HANA, By ,, , With No Comments

การส่งมอบคุณค่าสำหรับธุรกิจด้วย NETIZEN PEONY           ปัจจุบันเศรษฐกิจดิจิทัลได้กลายเป็นจริงและมันมีผลต่อธุรกิจ กระบวนการ การตัดสินใจทางธุรกิจตลอดจนผลลัพธ์ทางธุรกิจ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้นำธุรกิจมากกว่า 3 ใน 4 เชื่อว่าการบรรลุการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลจะกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรภายในสองปี และพนักงานเกือบทุกคนเชื่อว่าการแปลงระบบดิจิทัลนั้นเหมาะสำหรับองค์กร พวกเขาเห็นถึงผลกระทบของเศรษฐกิจดิจิทัลในชีวิตส่วนตัวของพวกเขา และมันก็สมเหตุสมผลที่จะนำความสะดวกในการใช้งานแบบเดียวกัน การเชื่อมต่อที่เหมือนกัน และโอกาสในการขับเคลื่อนแบบดิจิทัลไปสู่ที่ทำงานของพวกเขาเช่นกัน           แล้วอะไรคือสิ่งที่ธุรกิจกำลังมองหาเมื่อพวกเขาเริ่มต้นการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัล? ในปัจจุบันลูกค้ากำลังมองหาวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของพวกเขาและตอบสนองต่อโลกดิจิตอล เครือข่าย รวมทั้งโลกที่ซับซ้อนของเรา พวกเขาจำเป็นต้องให้บริการมากกว่าแค่ผลิตภัณฑ์และทุกอย่างต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นนวัตกรรมที่มีความเร็วจึงเป็นกุญแจสำคัญ แต่ไม่ใช่เพียงแค่ความเร็วเท่านั้น ลูกค้านั้นต้องการพัฒนาการตัดสินใจ กระบวนการ ตลอดจนผลิตภัณฑ์  และท้ายที่สุดพวกเขาจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับธุรกิจรูปแบบใหม่ก่อนที่พวกเขาจะหยุดชะงัก – นี่คือสาเหตุที่เราก้าวเข้ามาพร้อมกับการทำให้ธุรกิจหลักของพวกเขาง่ายขึ้นด้วย NETIZEN PEONY           แต่อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและปลดล็อคคุณค่าของเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบันก็คือความซับซ้อนนั่นเอง ประกอบด้วย 3 ประเด็นด้วยกัน ในปัจจุบันมีข้อมูลเพียง…

Netizen เปิดตัวการวางระบบซอฟต์แวร์ SAP S/4HANA PEONY ให้กับบริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด

เนทติเซนท์ ร่วมกับพันธมิตร เปิดตัวโครงการวางระบบซอฟต์แวร์ด้วย SAP S/4HANA PEONY ให้กับบริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด Netizen ร่วมกับพันธมิตรโดยมี Dimension Data และ NTTDATA Thailand เปิดตัวโครงการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการครั้งใหญ่ในรอบ 18 ปีด้วย SAP S/4HANA PEONY ให้กับ บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ SAP ERP เวอร์ชั่นล่าสุดของ SAP ที่มีความทันสมัย สามารถวิเคราะห์ผลการทำงานได้แบบ Real time เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการทำงาน และรองรับ Big Data ได้อย่างดีที่สุดในปัจจุบัน รวมถึงยังสามารถเชื่อมโยงการทำงานให้ตอบโจทย์กับยุคอุตสาหกรรม 4.0 และการดำเนินธุรกิจของพูนทรัพย์แคนที่มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้มีผู้บริหารจากบริษัท เนทติเซนท์,…