Monthly Archives: August 2019

Home »  2019 »  August

16 / 08
FTE ปรับปรุงระบบ ERP ครั้งใหญ่ จับมือ เนทติเซนท์ ที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์ SAP เวอร์ชัน Netizen ByDesign Arabica เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมการเติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคต

  บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (FTE) ไว้วางใจที่ปรึกษาการวางระบบ SAP ERP จาก บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) ให้ร่วมปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร (ERP) ครั้งใหญ่ที่จะมีผู้ใช้งานระบบใหม่ในองค์กรของ FTE มากกว่า 130 User โดยลงนามความร่วมมือระหว่างคุณกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด และคุณทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัทไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กันที่ออฟฟิศ NetizenLiFE อาคาร T-One ทองหล่อวันนี้          Netizen ในฐานะผู้นำโซลูชั่น SAP Business ByDesign ได้นำเสนอซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น Netizen ByDesign Arabica ที่สามารถตอบโจทย์การทำงานให้กับ FTE ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจด้านการนำเข้าและจำหน่าย บริการออกแบบ รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบอุปกรณ์-ระบบดับเพลิงครบวงจรชั้นนำของประเทศ แต่เดิม FTE ได้ใช้ระบบการบริหารจัดการทางด้านบัญชีเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างเพียงพอ…

Posted by , 0 Comments