Monthly Archives: June 2021

Home »  2021 »  June

11 / 06
Trandar Group บริจาคน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ อำนวยความสะดวกฉีดวัคซีน Covid-19

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 Trandar Group นำโดยบริษัท แทรนดาร์, เนทติเซนท์ และออลลาเบิล ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับ รพ.สงฆ์ จำนวน 40 แพค โดยมีคุณมธุรส หัวหน้าทางการแพทย์แผนกผู้ป่วยนอก เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่รับมอบ ณ อาคารมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์     สำหรับน้ำดื่มนี้จะถูกนำไปใช้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาตรวจคัดกรองโควิด ณ จุดตรวจโควิด บริเวณอาคารสมเด็จบรมราชชนนี 90 ปีในวันพรุ่งนี้ ร่วมด้วย ช่วยกัน ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ

Posted by , 0 Comments

2 / 06
กลุ่มบริษัทแทรนดาร์ มอบอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็นจอทีวี อำนวยความสะดวก “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ”

  กลุ่มบริษัทแทรนดาร์ ประกอบไปด้วย บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท เนทติเซนท์ บริษัท ออลลาเบิล ร่วมเสริมความพร้อมสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็น จอทีวี ให้กับ“ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ” (Central Vaccination Center COVID-19) รองรับการฉีดวัคซีน วันละ 1หมื่นคน เตรียมพร้อมเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ     ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 คุณกฤษดา สาธุกิจชัย กลุ่มบริษัทแทรนดาร์ ได้ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็น จอทีวี เพื่อนำไปใช้อำนวยความสะดวกในการสื่อสารให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการฉัดวัคซีน ณ บริเวณจุดเฝ้ารอสังเกตอาการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฉีดได้รับทราบคำแนะนำ Infographic เกี่ยวกับการใช้แอพลิเคชันหมอพร้อมในการติดตามอาการหลังได้รับวัคซีนแล้ว รวมทั้งรายละเอียดต่างๆในการปฏิบัติตนหลังได้รับวัคซีน เป็นต้น โดยมีรองผู้อำนวยการแพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง พญ. แพทย์หญิง พู่กลิ่น ตรีสุโกศล เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้       ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ…

Posted by , 0 Comments