Netizen เปิดตัวการวางระบบซอฟต์แวร์ SAP S/4HANA PEONY ให้กับบริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด

เนทติเซนท์ ร่วมกับพันธมิตร เปิดตัวโครงการวางระบบซอฟต์แวร์ด้วย SAP S/4HANA PEONY ให้กับบริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด Netizen ร่วมกับพันธมิตรโดยมี Dimension Data และ NTTDATA Thailand เปิดตัวโครงการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการครั้งใหญ่ในรอบ 18 ปีด้วย SAP S/4HANA PEONY ให้กับ บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ SAP ERP เวอร์ชั่นล่าสุดของ SAP ที่มีความทันสมัย สามารถวิเคราะห์ผลการทำงานได้แบบ Real time เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการทำงาน และรองรับ Big Data ได้อย่างดีที่สุดในปัจจุบัน รวมถึงยังสามารถเชื่อมโยงการทำงานให้ตอบโจทย์กับยุคอุตสาหกรรม 4.0 และการดำเนินธุรกิจของพูนทรัพย์แคนที่มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้มีผู้บริหารจากบริษัท เนทติเซนท์,…