Executive Secretary (Urgent)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 102 ซอย พัฒนาการ 40 แขวงพัฒนาการ 40 เขตสวนหลวง กทม. 10250
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
Will work closely with the Board providing all secretarial Supports, Coordinating with all departmental units, Contacting both local and overseas business partners and also handing administrative functions to facilitate our business operations.
คุณสมบัติ
อายุ(ปี) : 21-35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เพศหญิง เท่านั้น
2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี พูด อ่าน เขียน ฟัง เข้าใจอย่างชัดเจน
3. มีความคล่องตัวในการทำงานสูง
4. มีใจรักงานบริการสูง,มีความรับผิดชอบสูง,ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน
5. กระตือรือร้นในการทำงาน,สามารถทำงานล่วงเวลาได้
6. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน
7. บุคลิกภาพ หน้าตาดี มีความมั่นใจในตัวเอง อุปนิสัยยิ้มแย้มแจ่มใส
8. สูง 160 ขึ้นไป

Support Coordinator & Analyst

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่แน่นอน ขึ้นกับโครงการ
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.Responsible for facilitate SAP Support in area of SAP Logistic, Financial and Controlling.
2.Completing the problem description. Get missing data and information from End User , if necessary.
3.Classify priority of Incidents.
4.Assigning incident record to a specific ?product component? in SAP? s support System.
5.Ensuring working remote connection to customer site.
6.Searching for previous customer Incidents that reported similar/identical or other sources of Information (e.g.,SAP Forums, documentation , etc.)
7.Follow up incidents in response from the start to end.
8.Update incident & logs
9.Cooperate and ordinate with Team to complete resolving request of incident.

Qualifications
1.Work under pressure.
2.Good memorability
3.Be motivation and fast learner.
4.Able to coordinate and communicate with foreigner well.
5.Good Team work
6.Service mind

สวัสดิการ
ไม่ระบุ

สวัสดิการเพิ่มเติม
1.ชุดยูนิฟอร์มแจกให้ตั้งแต่วันเริ่มงาน
2.อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
3.Note Book พร้อมอุปกรณ์
4.ประกันสุขภาพ /ประกันอุบัติเหตุ
5.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-15 วัน
6.ตรวจสุขภาพประจำปี
7.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี
8.จัดท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี
9.ปรับเงินเดือนประจำปี
10.ปรับโบนัสประจำปี
11.ค่าที่จอดรถพนักงาน
12.ค่าเบี้ยเลี้ยง (ตามโปรเจคงาน) ตามตำแหน่งงาน
13.ค่าเดินทาง (ตามโปรเจคงาน) ตามตำแหน่งงาน
14.เงินช่วยเหลือกรณีญาติเสียชีวิต
15.กระเช้าเยี่ยมไข้ , กระเช้าเยี่ยมคลอดบุตร, ฯลฯ

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ(ปี) : 25-35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.บุคลิกภาพและอัธยาศัยดี
2.มีความสามารถในการนำเสนอแนวความคิด และกล้าที่จะตัดสินใจ
3.มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
4.มีความสามารถทำงานเป็นทีม
5.มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายใต้ขอบเขตเวลาที่กำหนด
6.มีทัศคติที่ดีในการทำงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
7.มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
8.มีประสบการณ์ด้าน ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Software Analyst and Programming

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่แน่นอน ขึ้นกับโครงการ
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบด้านการรวมรวมความต้องการ แนะนำ นำเสนอ solution และทดสอบซอฟท์แวร์ พร้อมสามารถออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจภายใต้มาตรฐานบัญชีและกฏเณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถเขียน Requirement Specification เพื่อให้ผู้ใช้งานทบทวนตรวจสอบความต้องการ
3. สามารถเขียน Technical Specification เพื่อให้ Programmer สามารถพัฒนาซอฟท์แวร์ได้
4. รับผิดชอบดูแลงานในโครงการให้สามารถส่งมอบงานได้ในระยะเวลาที่กำหนด
5. ฝึกอบรมผู้ใช้งาน รวมถึงพนักงานภายในเพื่อช่วยในการสนับสนุนการทำงานของระบบ
6. ให้คำแนะนำ และความรู้แก่ผุ้ร่วมงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สวัสดิการ
ไม่ระบุ

สวัสดิการเพิ่มเติม
1. ชุดยูนิฟอร์มแจกให้ตั้งแต่วันเริ่มงาน
2. อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
3. Note Book พร้อมอุปกรณ์
4. ประกันสุขภาพ /ประกันอุบัติเหตุ
5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-15 วัน
6. ตรวจสุขภาพประจำปี
7. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี
8. จัดท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี
9. ปรับเงินเดือนประจำปี
10. ปรับโบนัสประจำปี
11. ค่าที่จอดรถพนักงาน
12. ค่าเบี้ยเลี้ยง (ตามโปรเจคงาน) ตามตำแหน่งงาน
13. ค่าเดินทาง (ตามโปรเจคงาน) ตามตำแหน่งงาน
14. เงินช่วยเหลือกรณีญาติเสียชีวิต
15. กระเช้าเยี่ยมไข้ , กระเช้าเยี่ยมคลอดบุตร, ฯลฯ

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ(ปี) : 25-35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. บุคลิกภาพและอัธยาศัยดี
2. มีความสามารถในการนำเสนอแนวความคิด และสามารถเป็นผู้นำการประชุมได้
3. มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
4. ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์
5. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
6. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
7. มีความรู้และประสบการณ์ในการเขียนภาษา Java, JavaScript, .NET
8. มีประสบการณ์ด้าน ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

SAP Functional Consultant (SD/MM/PP/FI/CO) and Business Analyst

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่แน่นอน ขึ้นกับโครงการ
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบด้านการแนะนำ ออกแบบ นำเสนอ ติดตั้ง และทดสอบระบบ SAP พร้อมให้คำแนะนำการใช้งานระบบให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจภายใต้มาตรฐานบัญชีและกฏเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถเขียน Functional Specification เพื่อให้ Programmer สามารถพัฒนารายงานหรือโปรแกรมเสริมจากระบบ SAP ได้
3. ออกแบบ Data Migration Template ที่เหมาะสม พร้อมสนับสนุนการย้ายข้อมูลจากระบบ Legacy อื่นๆเข้าสู่ระบบ SAP
4. รับผิดชอบดูแลงานในโครงการให้สามารถส่งมอบงานได้ในระยะเวลาที่กำหนด
5. ฝึกอบรมผู้ใช้งาน รวมถึงพนักงานภายในเพื่อช่วยในการสนับสนุนการทำงานของระบบ

สวัสดิการ
ไม่ระบุ

สวัสดิการเพิ่มเติม
1. ชุดยูนิฟอร์มแจกให้ตั้งแต่วันเริ่มงาน
2. อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
3. Note Book พร้อมอุปกรณ์
4. ประกันสุขภาพ /ประกันอุบัติเหตุ
5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-15 วัน
6. ตรวจสุขภาพประจำปี
7. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี
8. จัดท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี
9. ปรับเงินเดือนประจำปี
10. ปรับโบนัสประจำปี
11. ค่าที่จอดรถพนักงาน
12. ค่าเบี้ยเลี้ยง (ตามโปรเจคงาน) ตามตำแหน่งงาน
13. ค่าเดินทาง (ตามโปรเจคงาน) ตามตำแหน่งงาน
14. เงินช่วยเหลือกรณีญาติเสียชีวิต
15. กระเช้าเยี่ยมไข้ , กระเช้าเยี่ยมคลอดบุตร, ฯลฯ

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ(ปี) : 25-35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. บุคลิกภาพและอัธยาศัยดี
2. มีความสามารถในการนำเสนอแนวความคิด และสามารถเป็นผู้นำการประชุมได้
3. มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
4. ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์
5. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
6. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
7. มีประสบการณ์ด้าน ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

SAP CO Functional Consultant

SAP CO Consultant
This role must comprehend consulting skills, business knowledge, and SAP CO functions including Profit Center Accounting (PCA), Cost Center Accounting (CCA), Internal Order (IO), Product Costing (CO-PC) and Profitability Analysis (CO-PA) to effectively apply SAP technology to the client?s business requirements.

Specific Duties and Responsibilities
1. Be a team leader in SAP implementation project in the area of Controlling (CO), which includes business process design, SAP system configuration, gathering add-ons requirements, data migration, testing, and support.
2. Conduct a training class of clients and internal resources.
3. Analyze the current business processes and system setup of the client and provide recommendations or improvement suggestions.
4. Study new technology to help enable proper solution to support clients? needs.
5. Develop and define standard business process and project delivery practices.
6. Assist in pre-sales activities to provide suitable SAP solutions and present to clients.

Qualifications
1. Ability to analyze the clients business processes and procedures, Develop process flow, Data Migration, Reporting tools and create solutions in the SAP CO modules.
2. Ability to write highly detailed functional specification for outputs and new custom functionality.
3. Work closely with other team members to develop new and innovative business solutions.
4. Minimum 1 year of hands-on configuration experience in the SAP CO area.
5. At least 1 full cycle of SAP implementation project.
6. Documentation skills are essential. Strong English language for both written and verbal.
7. Willingness to travel weekly to a client site outside Bangkok is essential.

Personable Attributes
1. Must be honest and trustworthy.
2. Must be able to work as a Team.
3. Be respectful.
4. Possess cultural awareness and sensitivity.
5. Be flexible.
6. Outgoing, personable, responsible, self-motivated, and confident.

SAP FICO Support

SAP FICO Support
SAP FICO Support will be responsible for support customer incidents for both FICO area. Analyze customer issues / problems / requirements and provide the appropriate solution for customer in the proper time.

Specific Duties and Responsibilities
1. Ability to diagnose customer application system-related incidents and take correct for the immediate resolution; escalate to the center for first level resolution in area of SAP FICO.
2. Advising and troubleshooting in order to provide satisfy support to users and ensuring effectively work process.
3. Assist implementation (Training Phase) and support after implementation in responsible area.

Qualifications
1. Bachelor?s degree in Computer Science, Business Administration or related field. (Accounting would be an advantage).
2. Minimum 1 year experience in SAP Help Desk Support or enroll in SAP FICO implementation project as a FICO functional consultant.
3. Good Understand in SAP FICO and the integration with Logistic Module.
4. Good command of English at intermediate level.
5. Basic ABAP programming would be an advantage.
6. Good communication skills, service mind , good team player , problem solving and logical thinking.
7. Able to work under pressure and tension.

Mobile Application Developer/Programmer (ด่วนที่สุด)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 102 ซอย พัฒนาการ 40 แขวงพัฒนาการ 40 เขตสวนหลวง กทม. 10250
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ

สวัสดิการ
ไม่ระบุ

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ(ปี) : 23-28
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า ในสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT หรือเกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึนไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบ เขียนโปรแกรม และ Database ระบบใหญ่ๆจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. สามารถพัฒนาและต่อยอด Mobile Application ระบบ IOS , Android
3. มีประสบการณ์ในการใช้ Javascript, HTML5, CSS3, jQuery, PHP, C# , VB.Net
4. สามารถเขียน User Interface
5. มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ
6. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต
7. มีใจรักองค์กร มนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัยในการทำงาน
8. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ