NETIZEN

Monthly Archives: April 2022

Home »  2022 »  April

You&I เตรียมความพร้อมเพื่อการเติบโต และรองรับการขยายสาขาเพิ่ม วางระบบ SAP Netizen Arabica เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ POS หน้าร้าน และยกระดับการบริหารจัดการในองค์กร

On April 8, 2022, Posted by , In News,SAP Business ByDesign, With No Comments

บริษัท ยูแอนด์ไอกรุ๊ป จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้ชื่อ You&I Premium Suki Buffet ที่มีสาขาให้บริหารในห้างสรรพสินค้ามากกว่า 13 สาขา กับการเป็นผู้นำในด้านชาบูพรีเมี่ยม เตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับกระบวนการทำงานภายในองค์กร รองรับการขยายสาขา และการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยเริ่มจากการวางระบบ ERP เพื่อบริหารจัดการภายในองค์กร ด้วยโซลูชัน SAP Business ByDesign Version Netizen Arabica สำหรับการวางระบบในครั้งนี้โจทย์สำคัญจากทาง ยูแอนด์ไอ คือโซลูชันที่จะเลือกวางระบบจะต้องเป็น Cloud ERP เท่านั้น และจะต้องเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการหน้าร้าน (POS) ได้  ซึ่งการวางระบบครั้งนี้ก็เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต และเตรียมรับกับการขยายสาขาหลังการระบาดของโควิด-19    สำหรับโซลูชัน SAP Business ByDesign Version Netizen Arabica หรือเรียกสั้นๆ ว่า SAP Netizen Arabica นั้น…