Netizen Webinar for ERP+MRP for Digital Manufacturing in 2022 with Automation Expo

Home »  News »  Netizen Webinar for ERP+MRP for Digital Manufacturing in 2022 with Automation Expo


29 / 09

Netizen Webinar for ERP+MRP for Digital Manufacturing in 2022 with Automation Expo

ERP+MRP for Digital Manufacturing in 2022

เทรนด์ในการวางแผน และควบคุมการผลิตแบบดิจิทัลในปี 2022

วันนี้ #Netizen โดยคุณเสรี สาธุกิจชัย Co-Founder & CEO บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงาน Webinar ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน AUTOMATION EXPO 2022 ภายใต้งาน AUTOMATION EXPO WEBINAR: TECH-TREND-TALK ซึ่งเป็นงานสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ 

ในหัวข้อ “ERP+MRP: Key System Applications For Digital Manufacturing In 2022” หรือ เทรนด์สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตแบบดิจิทัลในปี 2022    

Netizen Webinar with Automation Expo 2022

 

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ทาง Netizen ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมองค์กรเพื่อ Transform ธุรกิจไปสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยการนำแพลตฟอร์มสนับสนุน Business Transformation อย่างซอฟต์แวร์ ERP และ MRP ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการจัดการ 4 M ( Material, Machine, Money, Manpower ) เพื่อแปลงสภาพองค์กรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็น Digital Manufacturing ในปี 2022 และเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในโลก VUCA world คือ Volatility (ความผันผวน), Uncertainty (ความไม่แน่นอน), Complexity (ความสลับซับซ้อน) และ Ambiguity (ความคลุมเครือ) 

คุณเสรี สาธุกิจชัย Co-Founder & CEO บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ

VUCA World ที่มีผลกระทบต่อการวางแผนการผลิต

 

โดยคุณเสรี สาธุกิจชัย Co-Founder & CEO – Netizen ได้มาให้ความรู้ และเเชร์ประสบการณ์จากการเป็นที่ปรึกษาการวางแผนธุรกิจ และการวางระบบซอฟต์แวร์ SAP – ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ หรือ MRP (Material Requirement Planning) ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆกว่า 20 ปี แบบเจาะลึกแบบเต็มอิ่มกันตั้งแต่

 • ปูพื้นฐานองค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเกี่ยวกับวัตถุดิบ (Foundation for Supply Planning) 
 • ทำความรู้จักกับระบบ MRP ที่จะช่วยในการวางแผนความต้องการวัตถุดิบสำหรับโรงงาน อุตสาหกรรม (MRP Concept & Recommendations)
 • ระบบ MRP ที่ซี่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในระบบ ERP
 • การวางแผนกลยุทธ์ในภาพของกระบวนการการวางแผนการผลิต (Production Planning & Execution)
 • เครื่องมือสำหรับการวางแผน MRP (MRP Tool)
 • วิวัฒนาการในแต่ละยุคของ MRP จนมาถึง ERP และกำลังเข้าสู่ Intelligent ERP

วิวัฒนาการของ MRP สู่ ERP ในแต่ละยุค

 • รู้จัก Available to Promise (ATP Check) เป็นเครื่องมือในการช่วยให้ Sales สามารถรู้จำนวนสินค้าว่าเพียงพอต่อคำสั่งซื้อ (Sales Order) ของลูกค้าได้ทันเวลาตามที่กำหนดหรือไม่ 
 • วิธีการ Demand และ Forecast ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การ Demand Data และ Forecast การ Run MRP

 • วิธีการเตรียม Master Data สำหรับการ Run MRP ใน ERP ได้อย่างสมบูรณ์
 • การปรับจูน Reorder point และ Safety Stock ในการ Run MRP ในระบบ ERP อย่างไรไม่ให้ของขาด Stock พร้อมส่งเสมอ
 • บทบาทของ Planner ที่สำคัญในส่วนงาน Supply chain management (SCM)
Planner Role in MRP

บทบาทของ Planner สำหรับการวางแผนการผลิตใน MRP

 • การทำ Process Automation ในส่วนงาน Production ด้วยระบบ ERP
 • ความท้าทายของระบบการวางแผนห่วงโซ่อุปทาน ให้สอดคล้องความต้องการ (Supply chain Challenges)
 • การ Lean วัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาให้เทียบเท่ากับ Demand ที่เข้ามาจริง เพื่อลดต้นทุน และไม่เกิด Over Stock
 • 5 ขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการใช้ Demand Driven MRP (DDMRP) ในระบบ ERP ที่จะมาช่วยในการวางแผนความต้องการวัสดุโดยขับเคลื่อนตามความต้องการ

ซอฟต์แวร์ ERP โซลูชัน SAP Business ByDesign และ SAP S/4HANA ที่มีระบบ MRP สำหรับการวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 • แนะนำซอฟต์แวร์ ERP SAP ที่มีระบบ MRP และการวางแผน Supply chain ที่จะมาช่วย drive และตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม สำหรับการวางแผนการผลิตจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ (end to end process) ด้วยซอฟต์แวร์ SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica และ SAP S/4HANA เวอร์ชัน Netizen Peony โดยทีมงานที่ปรึกษาจาก Netizen จะให้คำแนะนำการใช้ซอฟต์แวร์ ERP SAP สำหรับการวางแผนการผลิตในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตให้คุ้มค่ามากที่สุด

โดยงานสัมนาแบบ Online ผ่านระบบ ZOOM Webinar ในวันนี้ ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมฟัง และให้ความสนใจในหัวข้อนี้จากทางเนทติเซนท์ (Netizen) มากกว่า 400 คน รวมทั้งได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันสำหรับหัวข้อดังกล่าวจากทั้งช่องทาง Line OA ของ Netizen และช่วงถามตอบในงานสัมนา ซึ่ง Netizen หวังว่างานในวันนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์ และองค์ความรู้เพื่อเริ่มต้นการวางแผน หรือเตรียมปรับเปลี่ยนกระบวนการการวางแผนการผลิต และเข้าใจในกระบวนการ วิธีการนำระบบ MRP ซึ่งเป็นส่วนงานที่สำคัญใน ERP ได้อย่างมีทิศทาง และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนเพื่อให้องค์กร Transform ไปสู่องค์กร Digital Manufacturing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างแท้จริง

ผู้เข้าร่วมฟัง Webinar ให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมกันเป็นจำนวนมาก

ซึ่ง Key Takeaway จากคุณเสรี CEO, Netizen ในวันนี้ “MRP เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการผลิต ไม่ใช่เป็นงานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเป็นชุดเครื่องมือที่เราสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยการนำซอฟต์แวร์ ERP ที่มีเครื่องมือการวางแผน MRP ในระบบเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ตอบสนองความต้องการการซื้อสินค้าของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น”

#Netizen #MRP #ERP #SupplyChainPlanning #BusinessTransformation #DigitalManufacturing #ModernManufacturing #NetizenWebinar #SAPPartner #SAPBusinessByDesign #NetizenArabica #SAPS4HANA #NetizenPeony

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line OA: https://lin.ee/sIxwtfr (@netizen)

Email: marketing@netizen.co.th

Call: 02-090-6868