เนทติเซนท์

เกี่ยวกับ

Home »  เกี่ยวกับ

 

ประวัติ

จากประสบการณ์ยาวนานในฐานะที่ปรึกษาของ SAP หนึ่งในผู้นำธุรกิจ IT Business Solution ของโลกจากประเทศเยอรมันนี ผู้ก่อตั้งเนทติเซนท์ต้องการนำความรู้ความเชี่ยวชาญมาใช้พัฒนาระบบ IT และดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

การได้ร่วมงานกับ SAP ทำให้ได้มีโอกาสนำเสนอ IT Solution ให้กับธุรกิจทั่วโลก และสั่งสมประสบการณ์ความเข้าใจธุรกิจทั่วโลกอย่างกว้างขวางด้วยแผนนวัตกรรม ความท้าทาย และการบริการลูกค้า เนทติเซนท์ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 เพื่อเชื่อมโยงคำว่า IT และธุรกิจ ให้ผสานกันอย่างลงตัว

เนทติเซนท์มุ่งไปที่การนำเสนอ SAP Solution ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ และผู้ประกอบการญี่ปุ่น ด้วยประสบการณ์ที่เราเรียนรู้จากผู้นำในธุรกิจนี้อย่าง SAP ทำให้เนทติเซนท์มีฐานองค์ความรู้ที่สมบูรณ์และค่านิยมที่ดี สามารถเสนอแนวทางพร้อมทั้งการบริการที่ดีที่สุดส่งตรงให้กับลูกค้าเราได้

นับเป็นเวลาหลายปีที่เนทติเซนท์ได้เผชิญกับความท้าทายในรูปแบบต่างๆ แต่สิ่งเหล่านั้นไม่เคยเป็นอุปสรรคสำหรับเรา โดยเรามุ่งมั่นในหลักปฏิบัติเพื่อโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาเนทติเซนท์ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจของเรามั่นคงมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับฐานลูกค้าของเราที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆด้วยการยึดถือวัฒนธรรมองค์กร เนทติเซนท์จึงไม่เคยหยุดนิ่ง เรายังคงพัฒนาธุรกิจของเราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อนำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด เราเชื่อเสมอว่าความร่วมมือของพันธมิตรที่มีพื้นฐานจากความไว้ใจและความซื่อสัตย์นั้น คือกุญแจแห่งความสำเร็จ

 

netizen Journey

ผู้ใช้บริการ