20 / 04
Netizen ประกาศใช้ Quarantine-Work From Home (Q-WFH) รูปแบบใหม่ คลุมโควิด-19ในองค์กร

Netizen เราเห็นถึงความสำคัญของการลดการแพร่เชื้อโควิด-19 เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด เราจึงได้เลือกใช้แนวคิดการกักตัว Work from home รูปแบบใหม่ Quarantine-Work From Home (Q-WFH) ที่มีความเข้มข้นกว่าการ Work from home ทั่วไป      เพื่อให้ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเรามั่นใจ และอุ่นใจได้ว่าทาง บริษัทเนทติเซนท์ รวมถึงทีมงานทั้งหมดของเราได้ให้ความสำคัญในลดการแพร่เชื้อ ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ Declare Timeline ของทีมงานแต่ละคนกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์  ด้วยการกักตัว Quarantine-Work From Home (Q-WFH) โดยความแตกต่างระหว่าง Work From Home แบบเดิมและการกักตัว Work from Home รูปแบบใหม่ ที่เรียกกว่า Quarantine-Work From Home (Q-WFH) แตกต่างอย่างไร มาดูกัน     สำหรับรูปแบบ Work from home…

Posted by , 0 Comments