NETIZEN

Netizen ประกาศใช้ Quarantine-Work From Home (Q-WFH) รูปแบบใหม่ คลุมโควิด-19ในองค์กร

Home »  News »  Netizen ประกาศใช้ Quarantine-Work From Home (Q-WFH) รูปแบบใหม่ คลุมโควิด-19ในองค์กร

Netizen ประกาศใช้ Quarantine-Work From Home (Q-WFH) รูปแบบใหม่ คลุมโควิด-19ในองค์กร

Netizen เราเห็นถึงความสำคัญของการลดการแพร่เชื้อโควิด-19 เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด เราจึงได้เลือกใช้แนวคิดการกักตัว Work from home รูปแบบใหม่ Quarantine-Work From Home (Q-WFH) ที่มีความเข้มข้นกว่าการ Work from home ทั่วไป 

 

Netizen ประกาศ Q-WFH

Netizen ประกาศ Q-WFH

 

เพื่อให้ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเรามั่นใจ และอุ่นใจได้ว่าทาง บริษัทเนทติเซนท์ รวมถึงทีมงานทั้งหมดของเราได้ให้ความสำคัญในลดการแพร่เชื้อ ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ Declare Timeline ของทีมงานแต่ละคนกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์  ด้วยการกักตัว Quarantine-Work From Home (Q-WFH)

โดยความแตกต่างระหว่าง Work From Home แบบเดิมและการกักตัว Work from Home รูปแบบใหม่ ที่เรียกกว่า Quarantine-Work From Home (Q-WFH) แตกต่างอย่างไร มาดูกัน

 

ความแตกต่างระหว่าง Work from home Vs Quarantine-Work from home

ความแตกต่างระหว่าง Work from home Vs Quarantine-Work from home

 

สำหรับรูปแบบ Work from home (WFH) แบบดั้งเดิม ช่วยลดการแพร่ระบาด ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงของการเดินทางไปทำงาน การทำงานอยู่ในออฟฟิศ การพบปะลูกค้าของพนักงาน เช่น กลุ่ม Sales และ Service 

แต่สิ่งสำคัญที่ทุกคนมองข้าม คือ เวลาหลังจากช่วงเลิกงาน การ WFH พนักงานยังคงเดินทางออกข้างนอกเพื่อทำกิจกรรม และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ที่อาจยังคงมีความเสี่ยงต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยข้อปฏิบัติจากบริษัทหรือสิ่งที่เราปฏิบัติในการ WFH อาทิเช่น

 1. พนักงานจะต้องทำงานในบริเวณบ้านหรือที่พักเท่านั้น 
 2. พนักงานงควรสวมยูนิฟอร์ม เพื่อพร้อมต้อนรับและพูดคุยกับลูกค้าแต่ละราย
 3. ควรอยู่ห่างจากสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย 1-2 เมตร 
 4. พนักงานควรแยกของใช้ส่วนตัวกับสมาชิกในครอบครัว 1-2 เมตร ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน 
 5. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานทีที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า คอนเสิร์ต ร้านอาหาร โรงภาพยนต์ ฟิตเนส เป็นต้น 

Quarantine-Work From Home (Q-WFH) เป็นสิ่งที่หลายๆองค์กรในปัจจุบัน ต่างต้องตระหนักและหันมาสนใจ นำแนวคิดนี้ไปใช้มากขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการกักตัว Work from home (Q-WFH) อย่างแท้จริง เพราะนอกจากในช่วงการระมัดระวังในการ WFH ตามเวลางานแล้ว หลังเลิกงานทุกคนควรจะอยู่บ้าน หรืองดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก ก่อให้เกิดโอกาสการแพร่เชื้อที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวัน อาทิเช่น

 1. พนักงานจะต้องทำงานในบริเวณบ้านหรือที่พักเท่านั้น 
 2. พนักงานควรสวมยูนิฟอร์ม เพื่อพร้อมต้อนรับและพูดคุยกับลูกค้าแต่ละราย
 3. ในช่วงของการ Q-WFH พนักงานทุกคนควรรายงาน Timeline ของตัวเองทุกวัน รวมถึงจะต้องประเมินความเสี่ยงของผู้ใกล้ชิดในครอบครัวด้วย 
 4. หมั่นสังเกต และเฝ้าระวังอาการของตัวเอง รวมถึงรายงานผลการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน
 5. ควรอยู่ห่างจากสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย 1-2 เมตร 
 6. พนักงานควรแยกของใช้ส่วนตัวกับสมาชิกในครอบครัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน 
 7. งดเดินทางไปยังสถานทีที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า คอนเสิร์ต ร้านอาหาร โรงภาพยนต์ ฟิตเนส เป็นต้น และจะต้องปฏิบัติตัวตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการเดินทางไปพื้นที่ต่างๆ อย่างเคร่งครัด 

การ Quarantine-Work From Home (Q-WFH) รูปแบบใหม่ในครั้งนี้ Netizen ได้นำเทคโนโลยี Origami.life เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วย ด้วยจุดเด่นหลักของโมดูล Time Attendance 

 

Origami.life โมดูล Time Attendance ตัวช่วยจัดการ Q-WFH

Origami.life โมดูล Time Attendance ตัวช่วยจัดการ Q-WFH

 

เป็นโมดูลที่สามารถตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงานได้อย่างง่ายดาย พนักงานแต่ละท่าน Stamp in/out เวลาเข้าออกงานได้จากที่บ้าน โดยแพลตฟอร์มนี้ สามารถระบุและตรวจสอบได้เลยว่ามีพนักงานมีการ Stamp in จากที่พักอาศัยหรือนอกบริเวณที่พักอาศัย หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ทีม Lead, Project Manager และ HR สามารถ Monitoring ได้ว่าพนักงานมีการเข้าออกงานตามเวลาการทำงาน ทำให้ทุกคนได้รับรู้การทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ Origami.life ยังมีโมดูลต่างๆอีกมากมาย ที่ช่วยให้ HR สามารถติดตามผลงาน การขาดลามาสาย เบิกค่าใช้จ่าย การลงบันทึกิจกรรมการทำงาน และ Skoop เพื่อให้คนในทีมมองเห็นภาพรวมการทำงานของพนักงานได้บนแพลตฟอร์มเดียว จะเห็นได้ว่าการมีแพลตฟอร์ม Origami.life ได้เข้ามาช่วยให้พนักงานทำงานที่บ้านได้อย่างปลอดภัย ผู้บริหารสบายใจ ตรวจสอบการทำงานได้ สังคมก็ปลอดภัย ไร้โควิด-19 

เนทติเซนท์ของเรามุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราจะเอาชนะการแพร่ระบาดในครั้งนี้ไปด้วยกัน 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *