Netizen และ SAP มุ่งพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจให้กับ NokScoot ด้วย Netizen ByDesign Arabica บุกตลาดการบินสู่ Real Cloud ERP แห่งแรกของเอเชีย

Home »  News »  Netizen และ SAP มุ่งพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจให้กับ NokScoot ด้วย Netizen ByDesign Arabica บุกตลาดการบินสู่ Real Cloud ERP แห่งแรกของเอเชีย


16 / 09

Netizen และ SAP มุ่งพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจให้กับ NokScoot ด้วย Netizen ByDesign Arabica บุกตลาดการบินสู่ Real Cloud ERP แห่งแรกของเอเชีย

   

      Netizen ร่วมมือกับ SAP มุ่งพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจให้กับ NokScoot เพื่อรองรับการแข่งขันกลุ่มอุตสาหกรรมการบินอย่างครบวงจร ด้วยการเปิดตัว “Netizen ByDesign Arabica” ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจบนรูปแบบคลาวด์ นำร่องให้กับสายการบินนกสกู๊ตเป็นรายแรก ก่อนรุกทั้งอุตสาหกรรมฯ เต็มรูปแบบ เพื่อปฏิวัติระบบซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมการบินรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ช่วยให้บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ ครบทุกมิติของกระบวนการธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจรด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด บนการแสดงข้อมูลแบบ Real-Time มั่นใจช่วยยกระดับสายการบินนกสกู๊ตสู่สายการบินชั้นนำแห่งเอเชีย

 

คุณกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด ร่วมกับ SAP มุ่งมั่นพัฒนาซอฟต์แวร์ บริหารจัดการธุรกิจให้กับ NokScoot

คุณกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด ร่วมกับ SAP มุ่งมั่นพัฒนาซอฟต์แวร์ บริหารจัดการธุรกิจให้กับ NokScoot

     

       คุณกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) เปิดเผยว่า ในฐานะที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning) Netizen ร่วมกับ SAP ในการพัฒนาระบบ SAP ERP ให้กับสายการบินนกสกู๊ต (NokScoot) ด้วย Netizen ByDesign Arabica โดยการวางระบบด้วย Real Cloud ERP ซึ่งเป็นการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเจาะกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมการบินโดยเฉพาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้น

 

คุณเสรี สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ในนามผู้ดูแลโครงการ กล่าวแสดงความยินดีในการวางระบบ Netizen Arabica ให้แก่ NokScoot

คุณเสรี สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ในนามผู้ดูแลโครงการ กล่าวแสดงความยินดีในการวางระบบ Netizen Arabica ให้แก่ NokScoot

     

      ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการบุกเบิกการวางระบบด้วย Real Cloud ERP ครั้งแรกในอุตสาหกรรมการบินไทย ด้วยการนำร่องใช้งานอย่างเป็นทางการกับสายการบิน NokScoot เป็นรายแรก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร ช่วยบริหารจัดการต้นทุน เน้นความแม่นยำ เพิ่มความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการแข่งขันของตลาดอุตสาหกรรมการบินที่มีการแข่งขันสูงให้ดียิ่งขึ้นในยุคดิจิทัล

 

คุณกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนามแบบ Digital Singing ด้วย Origami Cloud Platform

คุณกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนามแบบ Digital Singing ด้วย Origami Cloud Platform

คุณกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนามแบบ Digital Singing ด้วย Origami Cloud Platform

คุณกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนามแบบ Digital Singing ด้วย Origami Cloud Platform

คุณ กฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณ ยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนามแบบ Digital Singing ด้วย Origami Cloud Platform

คุณ กฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณ ยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนามแบบ Digital Singing ด้วย Origami Cloud Platform

     

       สำหรับจุดเด่นของซอฟต์แวร์ Netizen ByDesign Arabica เกิดจากจากการหลอมรวมวัฒนธรรมทางธุรกิจทั้ง 3 ส่วนเข้าไว้ด้วยกัน โดยเป็นระบบ SAP ERP จากประเทศเยอรมัน ผสมผสานองค์ความรู้ในกระบวนการทำงานจากประเทศญี่ปุ่นนำมาปรับใช้ และพัฒนาระบบการใช้งานด้วยรูปแบบ Thai Localization จาก Netizen เพื่อให้ตอบสนองการทำงาน และการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมในประเทศไทย มีระบบการคำนวนภาษีที่สอดคล้องกับระบบภาษีของไทย และยังเชื่อมโยงการชำระภาษีให้กับทางสรรพากรได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ทำให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวมากขึ้น และสามารถตอบโจทย์การทำงานให้กับ NokScoot ที่มุ่งขยายเส้นทางการบินเชิงรุกให้ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย และมีการเพิ่มฝูงบินมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการบินให้กับสายการบิน รองรับการเชื่อมต่อของเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
 

ภาพองค์ประกอบหลัก Netizen Arabica

ภาพองค์ประกอบหลัก Netizen Arabica

     

      ทั้งนี้ Netizen ByDesign Arabica หรือ Netizen Arabica เป็น Real Cloud ERP ในเวอร์ชันที่ Netizen ได้นำซอฟต์แวร์หลักจาก SAP Business ByDesign มาต่อยอดและพัฒนาระบบการทำงานเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมในการบริหารงาน ซึ่งถือเป็นการปรับโฉมการใช้งานให้เข้ากับรูปแบบกระบวนการทำงานของธุรกิจในไทยตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยโซลูชันสำคัญ 5 ประการ ดังนี้
 

1. Thai Localization ปรับระบบการใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมในประเทศไทยโดยเฉพาะ เช่น รองรับการทำงานเป็นภาษาไทย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน Software Package ที่มีกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานสูงสุดด้วย Best Practice Standard
 
2. Easy Implementation Template ช่วยการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลจากเวอร์ชันเดิม ไปสู่ ระบบใหม่อย่างง่ายดาย โดยมีระบบพารท์เนอร์ Ecosystem ที่พร้อมให้บริการลูกค้าตลอดทุกขั้นตอน และเข้าใจความต้องการของธุรกิจได้อย่างครอบคลุมการทำงานทุกแผนก ทำให้การบริหารจัดการธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลด้วยมาตรฐานกระบวนการทำงานอันชาญฉลาดที่เป็นสากล รวมถึงการมี New Upgrade Version เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 
3. Business Process Scenario มีการพัฒนา Business Cases เพิ่มขึ้นมากกว่า 200 Scenarios จาก SAP Business ByDesign เดิมที่มีเพียงแค่ 36 Scenarios ซึ่งช่วยให้ค้นพบฟังก์ชันการทำงานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจครอบคลุมทุกกระบวนการ ตั้งแต่จัดการการผลิต การเงินและบัญชี ไปจนถึงการขาย ซึ่งอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน รวมทั้งยังมีระบบอัตโนมัติของฟังก์ชันหลักเพื่อตอบสนองการทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม
 
4. Integration Software สามารถรองรับการทำงานต่าง ๆ แบบบูรณาการ( Integration) กับระบบงานอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงการทำงานผ่าน Mobility สามารถใช้งานผ่านมือถือ และ Handheld ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยการใช้เทคโนโลยีของ Fiori เชื่อม UI/UX กับ Netizen Arabica ทำให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ทุกประเภท มีหน้าจอการทำงานที่ทันสมัย และใช้งานง่ายมากขึ้น อีกทั้งยังมี ระบบการจัดการ Logistics & Warehouse Management ช่วยในเรื่องการขนส่งด้วยระบบ Netizen Robusta และการจัดการสินค้าคงคลัง ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้มากขึ้น ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดเวลาการทำงานที่ซ้ำซ้อน และแก้ปัญหาความล่าช้าของพนักงานได้ดี สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้า ติดตามใบเสร็จสินค้าและ Invoice (GR/IR) ได้แบบ Real-time และตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากส่วนกลางบนใบสั่งซื้อได้ด้วย
 
5. Origami Platform ระบบนี้สามารถเชื่อมโยงการทำงานไปสู่การทำ Collaboration Platform ภายในองค์กรที่สามารถบริหารจัดการระหว่างบุคลากร กิจกรรมต่างๆขององค์กร เข้าไว้ด้วยกัน เช่น Training Academy, การทำแบบทดสอบ, Project Management, E-Doc (E-Document) สำหรับเก็บข้อมูลงานและไฟล์ต่าง ๆ และในการจัดการ Helpdesk ได้อีกด้วย
 

ทีมผู้บริหาร Netizen, NokScoot และ SAP Thailand ร่วมเป็นสักขีพยานเดินหน้าวางระบบ Netizen Arabica

ทีมผู้บริหาร Netizen, NokScoot และ SAP Thailand ร่วมเป็นสักขีพยานเดินหน้าวางระบบ Netizen Arabica

     

       นอกจากนี้ระบบ Netizen Arabica ยังสามารถเชื่อมต่อการเข้าถึงฟังก์ชัน และเชื่อมโยงการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบวงจรด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด อีกทั้งยังมีการแสดงข้อมูลแบบ Real-Time ในส่วนของระบบ ERP ตั้งแต่การบริหารงานขายและการตลาด (CRM) การบริหารสินค้าคงคลัง (SCM) งานทางด้านการเงิน (FI) การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) งานบริหารความสัมพันธ์กับซัพ-พลายเออร์ (SRM) ไปจนถึงการวางแผนการผลิต ช่วยให้พนักงานและบริษัททำงานรวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดสรรรูปแบบการทำงานที่ตรงกับความต้องการในองค์กรมากยิ่งขึ้น สะดวก รวดเร็ว และยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและรายงานผลด้วย Dashboards ได้อย่างแม่นยำ และสามารถทำงานผ่าน Mobility ได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ

 

คุณยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด

คุณยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด

     

       คุณยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกสกู๊ต กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินมีการแข่งขันที่เข้มข้น มีการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ธุรกิจต้องขยายเส้นทางการบินเพื่อความอยู่รอด และต้องรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุค Digital Disruption ล้วนส่งผลกับธุรกิจ และเป็นความท้าทายที่ธุรกิจการบินต้องเร่งปรับตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการ Digital Transformation

 

คุณกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมให้สัมภาษณ์ โครงการวางระบบ Netizen Arabica

คุณกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมให้สัมภาษณ์ โครงการวางระบบ Netizen Arabica

คุณยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบของที่ระลึก ให้แก่คุณกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบของที่ระลึก ให้แก่คุณกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

     

      การลงนามร่วมกันในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของนกสกู๊ต ซึ่ง Netizen และ SAP จะมีส่วนช่วยในการดำเนินธุรกิจให้นำไปสู่ความเป็นสากล โดยระบบ Netizen Arabica จะช่วยรับข้อมูลการจัดการต่าง ๆ จากระบบได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนการบริหารจัดการ วัดผลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน” คุณยอดชาย กล่าว
 

Ms. Verena Siow Managing Director, SAP Indochina มอบดอกไม้และเค้กแสดงความยินดีการเริ่มต้นโครงการ Netizen Arabica ให้กับสายการบิน NokScoot

Ms. Verena Siow Managing Director, SAP Indochina มอบดอกไม้และเค้กแสดงความยินดีการเริ่มต้นโครงการ Netizen Arabica ให้กับสายการบิน NokScoot

ภาพบรรยากาศทีมงาน Netizen และ NokScoot พร้อมเดินหน้าโครงการวางระบบ Netizen Arabica ไปด้วยกัน

ภาพบรรยากาศทีมงาน Netizen และ NokScoot พร้อมเดินหน้าโครงการวางระบบ Netizen Arabica ไปด้วยกัน

 

เกี่ยวกับบริษัท เนทติเซนท์ จำกัด
 
กว่า 19  ปีในฐานะที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning) เนทติเซนท์ได้นำประสบการณ์ และองค์ความรู้จากการทำงานร่วมกับองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ โดยได้นำเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ และความเชี่ยวชาญในระบบ IT ทั้ง ซอฟต์แวร์ SAP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจอันดับ 1 ของโลก และซอฟต์แวร์การวางแผนขั้นตอนการบริหารจัดการทางธุรกิจ (Business Process Management) มานำเสนอให้กับลูกค้าเป็น Total Solution เช่น Netizen S/4HANA PEONY, Netizen Arabica, Netizen Robusta, Netizen Duriano, Netizen.Cloud และ
Origami Cloud Collaboration Platform เพื่อให้องค์กรบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  เพื่อนำลูกค้าไปสู่ Digital Transformation อย่างแท้จริง และพร้อมเติบโตไปด้วยกัน
ในช่วงที่ผ่าน Netizen ได้รับ 4 รางวัลแห่งความสำเร็จในการวางระบบการจัดการด้วย Cloud Technology ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
 
1.SAP Valued Partner  for Top Cloud Innovator 2016 จาก SAP
2.AWS Partner Network Dive Deep 2017 จาก Amazon Web Services (AWS)
3.SAP Business ByDesign Partner of the Year 2017 SEA จาก SAP ระดับ South East Asia
4.SAP Business ByDesign Partner of the Year 2018 SEA จาก SAP ระดับ South East Asia

เราเป็นผู้นำตลาดสำหรับการเป็นที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์ SAP Business ByDesign จนได้รับรางวัล SAP Business ByDesign Partner of the Year ระดับ South East Asia ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน (ปี 2017-2018) ซึ่งใน version “Netizen Arabica” ถือเป็นซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจที่รองรับการดำเนินงานในยุค Digital และ Netizen Arabica ยังเป็นการปฏิวัติวงการซอฟต์แวร์ SAP – ERP on Cloud ที่ได้มีการรับรองจากกรมสรรพากรเป็นครั้งแรก หมายเลข 0550 ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจ ในการดำเนินธุรกิจให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือสำหรับองคกร์ต่างๆที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ Netizen Arabica ยังตอบสนอง Lifestyle การดำเนินธุรกิจในยุคของ Cloud ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทางธุรกิจได้อย่าง รวดเร็ว คล่องตัว รองรับการขยายตัวทางธุรกิจไปยังสาขา ทั้งใน และต่างประเทศ ได้ง่าย และทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมถึง Netizen Arabica ยังสามารถตอบโจทย์กระบวนการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากที่สุดในเรื่องของการรองรับรายงานการจัดการทางภาษี ให้กับองค์กรได้อย่างครบถ้วน

Netizen อยากเป็นส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจของไทยที่กำลังเติบโต และต่อยอดธุรกิจไปยังสาขาในต่างประเทศ ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมแผนการลงทุนในการขยายธุรกิจ Cloud Service และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยต่อไปยังประเทศต่างๆ ใน South East Asia มากขึ้น พร้อมทั้ง Solution ที่สามารถต่อยอดจาก Netizen Arabica เพื่อให้รองรับมาตรฐานทางบัญชีของแต่ละประเทศให้มีความเป็นสากล และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างสูงสุด

 

สนใจโซลูชัน Netizen Arabica ติดต่อ
Call: 02-090-6868
Email: sales@netizen.co.th
www.netizen.co.th

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก Links ด้านล่าง

นกสกู๊ต ใช้เทคโนโลยี Real Cloud ERP ครั้งแรกในไทย

 

 “NokScoot” นำซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจในภาวะแข่งขันรุนแรง

 

 Netizen และ SAP จับมือ NokScoot นำร่องวางระบบ Real Cloud ERP แห่งแรกของเอเชีย

 

“น่าจะไม่ขาดทุนเท่าเดิม” นกสกู๊ตเผยทิศทาง หลังลงทุนระบบหลังบ้าน Real Cloud ERP

 

 “เนทติเซนท์” ​ร่วมมือกับ SAP มุ่งพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจการบิน

 

เนทติเซนท์ลุยยกเครื่องอุตสาหกรรมการบิน อัพเกรดระบบนกสกู๊ตพร้อมสู่ศึกยุคดิจิทัล

 

เนทติเซนท์ลุยยกเครื่องอุตสาหกรรมการบิน อัพเกรดระบบนกสกู๊ตพร้อมสู่ศึกยุดดิจิทัล

 

“เนทติเซนท์” ​จับมือ SAP พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจให้ “นกสกู๊ต” 

 

Netizen-SAP จับมือนกสกู๊ตวางระบบ ERP บุกตลาดการบินสู่ Real Cloud ERP แห่งแรกของเอเชีย

 

 Netizen พัฒนาซอฟต์แวร์การบิน ยกระดับนกสกู๊ต อัพระบบสู่ศึกดิจิตอล

 

 “นกสกู๊ต” จับมือ “เนทติเซนท์” ดึงซอฟต์แวร์บริหารจัดการต้นทุนสู้ศึกแข่งขันเรียลไทม์

 

Netizen -SAP พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจให้ NokScoot

 

“นกสกู๊ต”ลุยตลาดญี่ปุ่นต่อเนื่อง จับมือ Netizen-SAP พัฒนาระบบ ERP จัดการข้อมูล

 

NokScoot gets first Real Cloud ERP in Asia’s aviation market

 

‘นกสกู๊ต’ ปฏิวัติระบบซอฟต์แวร์ รับการเปลี่ยนแปลง ‘ยุคดิจิทัล’

 

 Netizen และ SAP จับมือ NokScoot นำร่องวางระบบ ERP

 

Netizen -SAP พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจให้ NokScoot

 

NokScoot turns to Japanese routes

 

Netizen บุกตลาดการบิน วางระบบ Real Cloud ERP อัปเกรด NokScoot แห่งแรกของเอเชีย

 

‘เนทติเซนท์’ ลุยยกเครื่องอุตสาหกรรมการบิน อัพเกรดระบบนกสกู๊ตพร้อมสู้ศึกยุคดิจิทัล

 

 Netizen และ SAP จับมือ NokScoot นำร่องวางระบบ ERP ด้วย Netizen ByDesign Arabica

 

 นกสกู๊ต ล้ำเดินหน้าเชื่อมโยงการทำงานของทุกฝ่ายผ่าน Cloud ERP จาก SAP

 

Netizen และ SAP จับมือ NokScoot นำร่องวางระบบ ERP ด้วย Netizen ByDesign Arabica