Netizen เผยทิศทางของ ERP แห่งอนาคต

Home »  News »  Netizen เผยทิศทางของ ERP แห่งอนาคต


17 / 01

Netizen เผยทิศทางของ ERP แห่งอนาคต

 

      Netizen เผยในปี 2563 เทคโนโลยีจะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับภาคธุรกิจอย่างมาก โดยเฉพาะวงการ ERP ในมิติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทุกคนจะได้เห็นเทรนด์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 5 เทรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Analytics ERP, Cloud ERP, Open Platform ERP, Social ERP  และ Reachable ERP ที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานของระบบซอฟต์แวร์ภายในองค์กรให้เข้าถึงโซลูชันต่าง ๆ ซึ่ง Netizen ได้นำเสนอ 5 โอกาสทางเลือกในการปรับตัวให้กับองค์กรในทุกรูปแบบ เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ในยุคที่หลาย ๆ ธุรกิจกำลังจะถูก Digital Disruption

 

Netizen เผย 5 เทรนด์ ใหม่ Analytics ERP, Cloud ERP, Open Platform ERP, Social ERP และ Reachable ERP ภายในงาน Netizen Platinum Day

Netizen เผย 5 เทรนด์ ใหม่ Analytics ERP, Cloud ERP, Open Platform ERP, Social ERP และ Reachable ERP ภายในงาน Netizen Platinum Day

 

      คุณกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) ผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning) มีมุมมองว่า การเข้ามาของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ERP ยังมีสิ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก อาทิเช่น

  • Analytics ERP การเกิดขึ้นของ “Self Service Analytics” ในซอฟต์แวร์ ERP ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้ด้วยตนเองมากขึ้น และสามารถทำนาย (Predictive)ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากการประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ทางผู้ประกอบการ หรือผู้ทำงานสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น
  • Cloud ERP กลายเป็นอาวุธสำคัญในการอัพเดตข้อมูลการบริหารจัดการองค์กรได้แบบ Real-time และยังสามารถเก็บข้อมูลที่ทรงพลังได้อย่างมหาศาล ซึ่งหลายๆบริษัทเริ่มตระหนัก และหันมาใช้งานระบบ ERP ที่อยู่บน Cloud มากขึ้น เนื่องด้วยในปัจจุบันระบบ ERP Cloud มีระดับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และน่าเชื่อถือมากขึ้น
  • Open Platform ERP ระบบ ERP จะเป็นแกนกลางที่สามารถเชื่อมต่อ และเชื่อมโยงระบบ ERP ให้เข้ากับซอฟต์แวร์โซลูชันอื่นๆ ได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น 
  • Social ERP เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับ Solutions ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น Social Banking, Social Workflow, Social CRM และ Social Sales เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุค Digital Transformation ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • Reachable ERP ผู้ประกอบการต่าง ๆ สามารถเข้าถึงระบบซอฟต์แวร์ ERP ด้วยราคาที่จับต้องได้มากขึ้น และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนระบบ ERP มากยิ่งขึ้น  

 

คุณกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร Netizen เผยเทคโนโลยีจะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงวงการ ERP มิติใหม่

คุณกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร Netizen เผยเทคโนโลยีจะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงวงการ ERP มิติใหม่

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมงาน ให้ความสนใจเทรนด์ใหม่ ERP ในอนาคตเป็นอย่างมาก

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมงาน ให้ความสนใจเทรนด์ใหม่ ERP ในอนาคตเป็นอย่างมาก

ภาพบรรยากาศ ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมรับฟังเทรนด์ใหม่ ERP ปี 2563 อย่างล้นหลาม

ภาพบรรยากาศ ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมรับฟังเทรนด์ใหม่ ERP ปี 2563 อย่างล้นหลาม

Netizen ได้นำเสนอ 5 โอกาสทางเลือกในการปรับตัวให้กับองค์กรในทุกรูปแบบ

Netizen ได้นำเสนอ 5 โอกาสทางเลือกในการปรับตัวให้กับองค์กรในทุกรูปแบบ

 

      อย่างไรก็ตาม สำหรับภาคธุรกิจนั้นหากไม่มีการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ก็อาจจะทำให้พลาดโอกาสในการแข่งขัน รวมถึงความสามารถในการแข่งขันลดลง

     ดังนั้น ในฐานะที่ Netizen เป็นที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์ จึงมีคำแนะนำ ให้กับองค์กรเพื่อปรับตัวและต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

  1. Upgrade Software บริหารจัดการทั้งระบบหน้า และหลังบ้านให้เป็นระบบที่ทันสมัย มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  2. Knowledge Sharing อบรมให้ความรู้บุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจเท่าทันเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การปรับใช้ และการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. Updated Trends Technology องค์กรต้องมีนโยบายที่เอื้อและสนับสนุนต่อการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ บ่อยครั้งที่พบว่าองค์กรไม่สามารถเดินตามแผนได้เพราะนโยบายหลักไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น ด้านงบประมาณที่จำกัด เป็นต้น
  4. Create Opportunities รู้จักนำเทคโนโลยีไปสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับตลาดและผู้บริโภค เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น การนำเสนอรถยนต์ไร้คนขับในอุตสาหกรรมยานยนต์ การนำเสนอ Smart Home ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และการนำเสนอภูมิศาสตร์อัจฉริยะในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
  5. Consultant มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้องค์กรเดินไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น และตรงเป้าหมายมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าองค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กร แม้จะมีนโยบายการเปลี่ยนแปลงที่ดี แต่ไม่สามารถเดินไปถึงเป้าหมายได้ เพราะขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ ทำให้สูญเสียงบประมาณและเวลา ซึ่งเป็นต้นทุนมหาศาลของธุรกิจในการก้าวให้ทันเทคโนโลยี ซึ่งหากมีที่ปรึกษามีอาชีพจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

   

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมงาน ให้ความสนใจเทรนด์ใหม่ ERP ในอนาคต

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมงาน ให้ความสนใจเทรนด์ใหม่ ERP ในอนาคต

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมงาน ให้ความสนใจ 5 คำแนะนำในการปรับตัวขององค์กรต่าง ๆ

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมงาน ให้ความสนใจ 5 คำแนะนำในการปรับตัวขององค์กรต่าง ๆ

ภาพบรรยากาศภายในงาน Netizen Platinum Day

ภาพบรรยากาศภายในงาน Netizen Platinum Day

 

สนใจโซลูชัน Netizen SAP ERP Solutions ติดต่อ

Call: 02-090-6868
Email: sales@netizen.co.th
www.netizen.co.th