ธุรกิจรับมืออย่างไรในยุค Digital Ep.2

Home »  Blogs »  Alfabet »  ธุรกิจรับมืออย่างไรในยุค Digital Ep.2


9 / 05

ธุรกิจรับมืออย่างไรในยุค Digital Ep.2

 


ผู้นำต้องพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล

Netizen เชื่อว่าทุกองค์กรต่างตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ได้อย่างทันท่วงที รวมถึง การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่า โลกเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่คุณคิด! คุณต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อความอยู่รอด ไม่เช่นนั้น ธุรกิจของคุณ อาจตายไปกับการเปลี่ยนแปลง..

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Digital disruption ที่เป็นสาเหตุให้หลายธุรกิจต้องปิดตัวไป เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เช่น ร้านขายหนังสือ หรือ ร้านขายวีดีโอมากมาย ที่ต้องพ่ายให้กับ Amazon หรือ Netflix ที่ทำการค้าและการตลาดโดยใช้สื่อออนไลน์ และอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ คือ เกิดจากพฤติกรรมผู้บริโภคปลี่ยน เช่น ธุรกิจบริการแท็กซี่ Uber ที่ผู้ให้บริการต้องเข้าร่วมผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ลูกค้า เรียกใช้งานได้อย่างง่ายดาย เป็นการตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

แล้วเราควรรับมืออย่างไรกับปัญหาการดำเนินธุรกิจที่เกิดจาก Digital disruption และ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ที่มีการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม ย่อมต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน เพื่อให้ทันกับองค์กรขนาดเล็ก หรือ Startup ที่มีความสามารถในการปรับตัวได้เร็วกว่า และเข้าถือครองส่วนแบ่งการตลาดแล้วไม่น้อย


Digital Transformation เมื่อโลกเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ไม่ใช่เพียงแค่การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเท่านั้น แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวนการธุรกิจ หัวใจสำคัญ คือการทำอย่างไรให้เทคโนโลยีสามารถสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กรและสอดคล้องกับ User Experience (UX) ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมาก ที่จะปรับเปลี่ยน Mindset ของทุกคนในองค์กร เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ใน Episode3 Netizen มีตัวอย่างองค์กรที่ทำ Digital transformation มาให้อ่าน แล้วมาหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะ ว่า Digital transformation ช่วยองค์กรได้อย่างไร แล้วกลยุทธ์ที่นำมาใช้ คืออะไร

สนใจโซลูชั่น ALDFABET BY SOFTWARE AG ติดต่อ
Call: 02-090-6868
Email: sales@netizen.co.th
หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.netizen.co.th/th/contact-us/