Thailand 4.0 กับบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล Ep.1

Home »  Blogs »  Alfabet »  Thailand 4.0 กับบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล Ep.1


8 / 05

Thailand 4.0 กับบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล Ep.1

 

 


Thailand 4.0 เป็นคำฮิตติดกระแสที่หลายคนคงได้ยินอยู่บ่อยๆ แล้ว Thailand 4.0 คืออะไร Netizen ขอสรุปสั้นๆ Thailand 4.0 คือ โมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ  Value-Based Economy นั่นเอง

แนวทางในการพัฒนาภายใต้ Thailand 4.0 จะเน้นทางด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ ประกอบกับการส่งเสริม SME และ Startup เพื่อให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันด้วยแนวทาง สานพลังประชารัฐ 

หลายองค์กรในภาคเอกชนส่วนมากได้เร่งปรับตัวกันแล้ว แต่ในอีกหลายๆภาคส่วนยังคงต้องพัฒนากันต่อไป หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ซึ่งที่จริงแล้วไม่ได้ไกลเลยแม้แต่น้อย ลองมาดูกันต่อ ว่าเทคโนโลยีดิจิทัล มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไร

 


เทคโนโลยีดิจิทัล บทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่างๆได้ ทั้งยังช่วยให้เราสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันมีการใช้ smartphone หรือ tablet ในการสื่อสาร รวมทั้งมี wireless ทั้ง 3G และ 4G ที่มีความเร็วสูง เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว

หากมองในแง่ของผู้บริโภค ทุกวันนี้ จะเห็นว่า เราสามารถทำธุรกรรมต่างๆ โดยใช้ internet เข้ามาช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น เช่น การใช้ Internet Banking แทนการเดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร หรือ แม้แต่การเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ที่ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย

จากที่กล่าวมาข้างต้น คงพอเห็นกันแล้วใช่มั้ยคะว่า เทคโนโลยีดิจิทัล มีบทบาทสำคัญอย่างไร Netizen เชื่อว่าทุกองค์กรต่างตระหนักและเตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเป็นผู้นำทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์ แต่ด้วยการแข่งขันที่สูง ทั้งองค์กรเล็กใหญ่ ต่างนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร แล้วเราควรรับมืออย่างไรในยุคดิจิทัล Netizen เรามีคำตอบให้ ติดตามได้ใน Episode 2 ค่ะ

สนใจโซลูชั่น ALDFABET BY SOFTWARE AG ติดต่อ
Call: 02-090-6868
Email: sales@netizen.co.th
หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.netizen.co.th/th/contact-us/