30 / 03
เจาะลึก 10 Technology Work from Home สำหรับองค์กรขนาดกลาง

  คุณกฤษดา สาธุกิจชัย CEO บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด ได้อัพเดต 10 Technology และ Application แบบเจาะลึกถึงประเด็น เปรียบเทียบการใช้งานในแต่ละ Application เพื่อให้องค์กรและภาคธุรกิจสามารถนำไปปรับใช้ในการ Work from home พร้อมรับมือวิกฤต COVID-19 และนับเป็นการสร้างจุดเริ่มต้น นำเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินธุรกิจในอนาคต ผ่านทาง Fivewhale Webinar นำเสนอแนวทาง และมุมมองเพื่อให้แต่ละองค์กรเตรียมความพร้อมทางด้านไอที 10 ข้อ 1. IP PBX ระบบโทรศัพท์ 2. Online Document Software แพลตฟอร์มในการทำเอกสารออนไลน์ 3. Chat กำหนดแพลตฟอร์มแชทออนไลน์ที่จะใช้ในองค์กรร่วมกัน 4.Video Conference แพลตฟอร์มในการประชุมทางไกล 5. File Sharing แพลตฟอร์มสำหรับใช้ในการแชร์ไฟล์งาน 6….

Posted by , 0 Comments