SAP Business ByDesign

Home »  Solutions »  SAP Business ByDesign

SAP Business ByDesign Thai Localization by NETIZEN

Version: Netizen ByDesign Arabica

Netizen ผู้บุกเบิกในการนำเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ERP ของ SAP Business ByDesign หรือ ERP on Cloud ที่สามารถนำมาช่วยตอบโจทย์การบริหารจัดการธุรกิจสำหรับองค์กรขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ (Medium – Large Enterprises) ที่รวมฟังก์ชั่นการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่ ระบบ ERP, ระบบการบริหารงานขายและการตลาด (CRM), ระบบการวางแผนการผลิต การจัดซื้อ จัดส่ง และบริหารสินค้าคงคลัง (SCM), รองรับการวิเคราะห์ผลการทำงานด้วย Dash Board (BI) และรองรับการใช้งานบน Mobility ที่สำคัญ เนทติเซนท์ ยังเป็นที่ปรึกษาการวางระบบ SAP Business ByDesign เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งซอฟต์แวร์ ERP on Cloud นี้ สามารถตอบสนองการบริหารจัดการธุรกิจขององค์กรชั้นนำในหลากหลายประเภทธุรกิจ และเพื่อเพิ่มเติมความสมบูรณ์แบบของ ERP on Cloud นี้ Netizen จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมสำหรับ Thai Localization เพื่อให้รองรับ และสอดคล้องกับระบบภาษี รวมถึงกฏข้อบังคับตามนโยบายให้เข้ากับธุรกิจในประเทศไทย จึงได้กลายมาเป็น Version Netizen ByDesign Arabica ของเราโดยเฉพาะ

อีกทั้ง Netizen ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี ERP on Cloud ที่มีความทันสมัยและใช้งานง่ายเหมาะกับธุรกิจที่กำลังเติบโต และต้องการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อนำมาปรับใช้กับการจัดการระบบต่างๆภายในองค์กรได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดต้นทุนในการบริหารจัดการหน่วยงานภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ จึงขอสรุปประโยชน์หลักของซอฟต์แวร์ SAP Business ByDesign by Netizen ที่ธุรกิจของคุณจะได้รับ ดังนี้

ประโยชน์หลักของซอฟต์แวร์ SAP Business ByDesign by Netizen ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการทางธุรกิจของคุณง่ายดายยิ่งขึ้น

 1. Cloud-Based ERP หรือ ERP on Cloud ดังนั้นองค์กรจะหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์หรือทีมผู้ดูแลระบบ เพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งาน ByDesign by Netizen ได้จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่ง Netizen จะทำหน้าที่ดูแล และช่วยเหลือในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้งานระบบ ในฐานะ Netizen Certified Cloud Partner ของ SAP ยิ่งไปกว่านั้น Netizen ยังได้รับรางวัล SAP Top Cloud Innovator ประจำปี 2016 อีกด้วย
 2. Trusted เพราะ SAP ยังเป็นที่ 1 ด้านการเป็นผู้นำซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการบริหารการจัดการทรัยากรต่างๆขององค์กร และได้รับการไว้วางใจจากผู้ใช้งานทั่วโลกตั้งแต่ผู้ใช้งานที่มีธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่
 3. Comprehensive & Perfect ERP ด้วย SAP Business ByDesign เป็นซอฟต์แวร์ ERP on Cloud รายแรกของโลกที่ได้รวบรวมโมดูลการทำงานที่สำคัญๆ และแตกต่างจาก ERP แบบเดิมๆ ไว้ในที่เดียวกัน เพราะนอกจากจะมีซอฟต์แวร์ ERP ให้แล้ว ยังมีโมดูลที่มาพร้อมใช้งาน เช่น Supply Chain Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM), Mobility และ Business Intelligence (BI Analytic Reports) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อฟังก์ชั่นเหล่านี้เพิ่มเติมอีกด้วย
 4. Affordable การลงทุนแบบใช้แค่ไหน จ่ายแค่นั้น แต่ได้ประโยชน์มากขึ้น เพราะ SAP Business ByDesign by Netizen จะมีหน้าที่ดูแลระบบที่สำคัญต่างๆเหล่านี้แทนลูกค้า โดยที่องค์กรไม่ต้องกังวลกับการลงทุนทรัพยากรด้าน IT เช่น Hardware, ผู้ดูและรักษาระบบ, พื้นที่การจัดเก็บ Hardware หรือ Storage ไม่เพียงพอ, ห้อง Server, การมีระบบป้องกันการเกิดภัยพิบัติ หรือในกรณีฉุกเฉินต่างๆ (DR-Disaster Recovery), การ Maintenance และ Support สำหรับการขยายตัวธุรกิจไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก เป็นต้น
 5. Easy to use ซอฟต์แวร์ ByDesign By Netizen สามารถช่วยให้คุณและพนักงาน ได้ใช้งานระบบง่ายยิ่งขึ้น ด้วย User Experience และ User Friendly ที่ทำให้สามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นการใช้งานได้อย่างง่ายดาย และเรียนรู้ได้ไม่ยาก รวมถึงยังรองรับการทำงานบน Mobile Device ซึ่งทำให้ใช้งานระบบได้จากทุกที่ทั่วโลก
 6. Adaptable หากในอนาคตองค์กรต้องการขยายตัวไปยังสาขาต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ SAP Business ByDesign by Netizen จะทำให้การจัดการเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายมากขึ้น ด้วยโซลูชั่น Cloud-based จะทำให้ลดความเสี่ยงและความยุ่งยากของการขยายตัวหรือเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้มากขึ้น และยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ดีกว่าเดิม
 7. Secure ด้วยมาตรฐานการรองรับความปลอดภัยจากหน่วยงานสากลทั่วโลก ที่สามารถทำให้องค์กรไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องของความปลอดภัยสำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญต่างๆของผู้ไม่ประสงค์ดี และการควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ เพราะ SAP จะทำหน้าที่เสมือนผู้เฝ้าระวังและติดตามการใช้งานรวมถึงการบำรุงรักษาระบบขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น
 8. Insightful จะดีแค่ไหน หากองค์กรสามารถมองเห็นข้อมูลรอบด้านได้ 360 องศา ด้วย Business Analytics ที่ติดตั้งมากับ SAP Business ByDesign by Netizen ทำให้ผู้บริหารรวมถึงพนักงานในองค์กรสามารถวิเคราะห์การทำงานขององค์กรได้อย่างไม่สะดุด และมีความแม่นยำมากขึ้น
 9. Ecosystem นอกเหนือจากการ Support จากทาง SAP แล้ว Netizen ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์หลักของ SAP ที่ให้บริการซอฟต์แวร์ SAP Business ByDesign by Netizen รายแรกและรายเดียวของประเทศไทย และเป็น 1 ใน Ecosystem ของ ByDesign Community ที่สามารถช่วยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ ให้คำแนะนำ?และความคิดเห็นต่างๆร่วมกันกับองค์กร
 10. International?หมดปัญหาเรื่องการขยายตัวสาขาไปยังต่างประเทศ เพราะ SAP Business ByDesign by Netizen รองรับการทำงานสำหรับ Multi-currency และ Multi-language เพื่อให้การขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆไม่สะดุดทั้งเรื่องของค่าเงินและภาษาสำหรับการใช้งานในประเทศนั้นๆ รวมถึง SAP ยังคอยช่วยเหลือยังคู่ค้าที่สำคัญขององค์กรอีกด้วย
 11. Thai Localization เนื่องด้วย Netizen เป็นที่ปรึกษาการวางระบบ SAP Business ByDesign หรือ ERP on Cloud รายแรก และรายเดียวในประเทศไทย และปัจุบันยังมีการให้บริการองค์กรชั้นนำในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจ Trading (Import Export), ธุรกิจ Professional Services และธุรกิจ Logistics เป็นต้น และเพื่อให้ ERP on Cloud นี้มีความสมบูรณ์แบบ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทาง Netizen จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรม Thai Localization หรือใน version  Netizen ByDesign Arabica เพื่อให้สามารถตอบสนองการบริหารจัดการทางธุรกิจขององค์กรสำหรับภาคธุรกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะ
 12. ERP New Trend for New Gen ฉีกกรอบ ERP แบบเดิมๆ ด้วยการนำระบบ ERP สำหรับบริหารจัดการองค์กรสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไว้บนระบบ Cloud ซึ่งในปัจจุบันนี้ Cloud ถือได้ว่าเป็น Technology ทีไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้เลยว่าเหมาะกับการทำงานสำหรับคนรุ่นใหม่ และการดำเนินธุรกิจในยุค 4.0 ที่ต้องอาศัยการทำงานที่คล่องตัว รวดเร็ว และสามารถทำงานจากที่ใดก็ได้โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้วยการใช้แบบ Pay per user หรือแบบ On Demand ทำให้สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำคุณสามารถวางแผนบริหารจัดการเรื่องอื่นๆได้ดีขึ้น