Simple Logistics in NETIZEN PEONY

Home »  Blogs »  Simple Logistics in NETIZEN PEONY


13 / 09

Simple Logistics in NETIZEN PEONY

          แนวคิดดั้งเดิมของ ERP คือ ฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ที่ใช้เก็บข้อมูล รายการ และเอกสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กร เป็นระบบสำหรับบันทึกที่ช่วยให้ระบบการทำธุรกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากคุณมองด้านซ้ายของรูปคุณจะเห็นโมดูลต่าง ๆ ของโลจิสติกส์ใน ERP ทั่วไป เช่น การขายและการจัดจำหน่าย การจัดการวัตถุดิบ การวางแผนและการควบคุม เป็นต้น ซึ่งเมื่อมองจากมุมมองผู้ที่วางแผนการผลิตที่ใช้ระบบเดิมนั้นจะใช้ระบบเหล่านี้เพื่อระบุปัญหาในงานประจำวัน แต่เขาจะต้องใช้ความฉลาดของตนเองในการวิเคราะห์ในระบบต่าง ๆ เพื่อที่จะจัดลำดับความสำคัญของคำสั่งผลิต หรือเพื่อเตรียมจัดซื้อจากผู้ค้ารายอื่นหรือเตรียมสั่งจากโรงงานอื่นเพื่อป้องกันการขาดแคลน แต่ด้วย Simple Logistics ใน NETIZEN PEONY ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าและความสามารถในการทำงานอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้ผู้วางแผนการผลิตสามารถตัดสินใจและให้ความสำคัญกับงานประจำวันได้แทนที่จะต้องวิเคราะห์รายการต่าง ๆ เพื่อหาวิธีแก้ปัญหา นี่จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงจากระบบการบันทึกย้ายไปสู่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เมื่อมองไปยังด้านขวาคุณจะเห็นขอบเขตทั้งหมดของ Simple Logistics ซึ่งรองรับเทรนด์ใหม่ ๆ เช่น อุตสาหกรรม 4.0 และ IoT เพื่อพัฒนาไปสู่ Smart Factory ต่อไป

          Simple Logistics นั้นครอบคลุม Lob มากมายได้แก่ ห่วงโซ่อุปทาน การขาย การจัดซื้อจัดหา การผลิต การบริการ การวิจัยและวิศวกรรม การจัดการสินทรัพย์ ตลอดจนการบริหารความยั่งยืน และเพราะ Simple Logistics นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำลายอุปสรรคระหว่างแผนกและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ในระบบให้มากที่สุด NETIZEN PEONY จะเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่มีและเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแบบ real-time

          ตอนนี้เราจะมาดูกันว่าเรามีนวัตกรรมอะไรใน Simple Logistics บ้าง โดยนวัตกรรมเหล่านี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. ออกแบบใหม่โดยยึดตามประสบการณ์ของผู้ใช้ ทำให้สามารถทำงานต่างๆได้บนอุปกรณ์ทุกชนิด เช่น คอมพิวเตอร์พีซี แท็บแล็ต สมาร์ทโฟน หรือแม้แต่ สมาร์ทวอช ยกตัวอย่างฟังก์ชั่นได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดการคำสั่งซื้อและใบเสร็จ
  2. สร้างความเรียบง่ายและทันสมัยให้กันแกนหลักของธุรกิจ ยกตัวอย่างฟังก์ชั่นได้แก่ การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ การจัดการวัตถุดิบ การประเมินค่าวัตถุดิบ
  3. กำจัดความซับซ้อนในองค์กรที่สะสมมาตลอดหลายปีให้สามารถทำงานและประมวลผลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างฟังก์ชั่นได้แก่ การประมวลผล ATP และคำสั่งซื้อที่ค้างส่ง
  4. มอบวิธีแก้ปัญหาหรือโซลูชั่นที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวสำหรับปัญหาทางธุรกิจข้อนั้น และรวบรวมภูมิทัศน์ทั้งหมดขององค์กรเข้าด้วยกัน ยกตัวอย่างฟังก์ชั่นได้แก่ การวางแผนกำลังการผลิต เป็นต้น

 

เกี่ยวกับบริษัท เนทติเซนท์ จำกัด

          กว่า 19 ปีในฐานะที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning) เนทติเซนท์ได้นำประสบการณ์ และองค์ความรู้จากการทำงานร่วมกับองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ โดยได้นำเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ และความเชี่ยวชาญในระบบ IT ทั้ง ซอฟต์แวร์ SAP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจอันดับ 1 ของโลก และซอฟต์แวร์การวางแผนขั้นตอนการบริหารจัดการทางธุรกิจ (Business Process Management) มานำเสนอให้กับลูกค้าเป็น Total Solution เช่น Netizen S/4HANA PEONY, Netizen ByDesign Arabica, Netizen Robusta, Netizen Duriano, Netizen.Cloud และ Origami Cloud Collaboration Platform เพื่อให้องค์กรบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  เพื่อนำลูกค้าไปสู่ Digital Transformation อย่างแท้จริง และพร้อมเติบโตไปด้วยกัน

          ในช่วงที่ผ่านมา Netizen เราได้รับ 4 รางวัลแห่งความสำเร็จในการวางระบบการจัดการด้วย Cloud Technology ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

  1. SAP Valued Partner  for Top Cloud Innovator 2016 จาก SAP
  2. AWS Partner Network Dive Deep 2017 จาก Amazon Web Services (AWS)
  3. SAP Business ByDesign Partner of the Year 2017 SEA จาก SAP ระดับ South East Asia 
  4. SAP Business ByDesign Partner of the Year 2018 SEA จาก SAP ระดับ South East Asia 

          เราเป็นผู้นำตลาดสำหรับการเป็นที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์ SAP Business ByDesign จนได้รับรางวัล SAP Business ByDesign Partner of the Year ระดับ South East Asia ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน (ปี 2017-2018) ซึ่งใน version “Netizen ByDesign Arabica” ถือเป็นซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจที่รองรับการดำเนินงานในยุค Digital และ Netizen ByDesign Arabica ยังเป็นการปฏิวัติวงการซอฟต์แวร์ SAP – ERP on Cloud ที่ได้มีการรับรองจากกรมสรรพากรเป็นครั้งแรก หมายเลข 0550 ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจ ในการดำเนินธุรกิจให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือสำหรับองคกร์ต่างๆที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ Netizen ByDesign Arabica ยังตอบสนอง Lifestyle การดำเนินธุรกิจในยุคของ Cloud ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทางธุรกิจได้อย่าง รวดเร็ว คล่องตัว รองรับการขยายตัวทางธุรกิจไปยังสาขา ทั้งใน และต่างประเทศ ได้ง่าย และทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมถึง Netizen ByDesign Arabica ยังสามารถตอบโจทย์กระบวนการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากที่สุดในเรื่องของการรองรับรายงานการจัดการทางภาษี ให้กับองค์กรได้อย่างครบถ้วน 

          Netizen อยากเป็นส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจของไทยที่กำลังเติบโต และต่อยอดธุรกิจไปยังสาขาในต่างประเทศ ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมแผนการลงทุนในการขยายธุรกิจ Cloud Service และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ใน South East Asia มากขึ้น พร้อมทั้ง Solution ที่สามารถต่อยอดจาก Netizen ByDesign Arabica เพื่อให้รองรับมาตรฐานทางบัญชีของแต่ละประเทศให้มีความเป็นสากล และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างสูงสุด

สนใจโซลูชัน Netizen PEONY ติดต่อ

Call: 02-090-6868

Email: sales@netizen.co.th

www.netizen.co.th