Netizen ByDesign Arabica

Home »  News »  Netizen ByDesign Arabica


12 / 06

Netizen ByDesign Arabica

ตอบโจทย์ธุรกิจด้วย Netizen ByDesign Arabica กับ รายการห้องข่าวธุรกิจ เนชั่นทีวี ช่อง 22


 

เป็นที่ทราบกันมาในระยะหนึ่งว่ารัฐบาลได้ส่งเสริม และผลักดันประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่โมเดล ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งสรุปใจความสั้นๆก็คือ ประเทศไทยกำลังจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม? และหนึ่งในนวัตกรรมที่ประเทศจำเป็นต้องปรับเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ทันกับตลาดโลก นั้นคือการนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมต่อจากที่ไหนก็ได้ในทุกมุมโลก

ซึ่งโมเดลนี้ได้สอดคล้องกับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์จาก SAP Business ByDesign ซึ่งเป็น ERP โซลูชั่นที่เป็น Real Cloud อย่างแท้จริงที่สามารถเชื่อมต่อการเข้าถึงฟังก์ชั่นการทำงานของระบบได้จากทุกมุมโลกเพียงแค่ผ่านการเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้ จึงเริ่มมีภาคธุรกิจที่ให้ความสนใจ และให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้วยการลงทุนนำเอาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ด้วยโซลูชั่นจาก SAP Business ByDesign by Netizen มาช่วยในการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เช่นเดียวกับ บริษัท ชวกิจรวมยาง จำกัด ที่มีผู้บริหารยุคใหม่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในการเลือกโซลูชั่นนี้มาช่วยตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรอีกด้วย

 

 

โดยวันนี้ Netizen โดยคุณกฤษดา สาธุกิจชัย และ คุณเสรี สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เนทติเซนท์ จำกัด ร่วมกับ SAP ประเทศไทย ได้พาลูกค้า บริษัท ชวกิจรวมยาง จำกัด ให้สัมภาษณ์ในรายการ ห้องข่าวธุรกิจสถานีโทรทัศน์ Nation TV ช่อง 22 ถึงการนำเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ERP มาใช้บริหารการดำเนินธุรกิจภายในองค์กร ซึ่งชวกิจรวมยางได้ให้ Netizen เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญในการวางระบบ ERP on Cloud ด้วยโซลูชั่น SAP Business ByDesign ใน version Netizen ByDesign Arabica ในครั้งนี้

 

 

ทางคุณวัชรพล นวลใยสีทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชวกิจรวมยาง จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำซอฟต์แวร์ ERP ที่เป็น Real Cloud มาเป็นเครื่องมือช่วยในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ดีขึ้น โดยประเด็นสำคัญทางชวกิจต้องการ ERP ที่สามารถเชื่อมต่อระบบ และเข้าถึงฟังก์ชั่นได้โดยง่าย โดยตัวระบบจะต้องสามารถเชื่อมโยงกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งพนักงานภายในองค์กร Shareholder, Supplier และลูกค้า อีกทั้งชวกิจตัดสินใจเลือกใช้ SAP Business ByDesign นี้ เนื่องจากโซลูชั่นนี้สามารถช่วยลดต้นทุนด้าน Hardware ไม่ต้องจัดหาผู้ดูแล Server ไม่ต้องยุ่งยากในการดูแลระบบ เพราะมีทาง Netizen และ SAP ที่ช่วยดูแลส่วนงานสนับสนุนตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงโซลูชั่น Netizen ByDesign Arabica ที่วางระบบโดย Netizen เองยังสามารถตอบโจทย์ทางชวกิจในแง่ของโซลูชั่นที่ได้รวบรวมฟังก์ชั่นงานที่สำคัญไว้ในโซลูชั่นเดียว ตั้งแต่ CRM, SCM, BI และ Mobility ซึ่งทำให้ชวกิจสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงรายงานที่สำคัญๆเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้แบบ Real Time ได้ง่ายมากขึ้น

 

 

โดยประเด็นสำคัญที่ทางชวกิจได้ให้สัมภาษณ์กับรายการ คือทาง Netizen ได้มาช่วยเติมความสมบูรณ์ของโซลูชั่นนี้ด้วย Netizen ByDesign Arabica ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นสำหรับ Thai Localization ที่ทางทีมที่ปรึกษาของทาง Netizen ได้ช่วยชวกิจในการออกแบบรายงานประเภทต่างๆ เช่นรายงานภาษีซื้อ-ขาย การออกแบบใบสั่งซื้อ ใบเสร็จเพื่อให้สอดคล้องกับระบบภาษีในประเทศ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย จึงให้โซลูชั่น SAP Business ByDesign โดยทีมที่ปรึกษาจากทาง Netizen ทำให้การวางระบบ SAP – ERP ด้วยโซลูชั่น SAP Business ByDesign by Netizen ของชวกิจในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และใช้ระยะเวลาอันสั้นในการวางระบบ รวมถึงสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 

สนใจโซลูชั่น Netizen ByDesign Arabica ติดต่อ
Call: 02-090-6868
Email: sales@netizen.co.th
หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมที่
www.netizen.co.th/th/solution/sap-business-bydesign/