NETIZEN

NETIZEN Arabica ช่วยปลดล็อค Intelligent Enterprise สำหรับธุรกิจขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่

Home »  Blogs »  NETIZEN Arabica ช่วยปลดล็อค Intelligent Enterprise สำหรับธุรกิจขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่

NETIZEN Arabica ช่วยปลดล็อค Intelligent Enterprise สำหรับธุรกิจขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่

       

           การดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Intelligent Enterprise  นั้นไม่ง่ายเลย หลายองค์กรยังประสบปัญหาหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคในการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน เช่น มีกระบวนการทำงานที่ไม่เป็นมาตรฐาน ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูล มีแอปพลิเคชันที่ไม่สนับสนุนการทำงาน การเข้าถึงข้อมูลที่ยาก และไม่สามารถแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ อีกทั้งยังมีต้นทุนทางไอทีสูง และขาดความยืดหยุ่นในการพัฒนาระบบใหม่ เนื่องจากต้องมีการลงทุนที่สูงขึ้น และใช้เวลามากขึ้น รวมถึงขาดความสามารถของบุคลากรทางด้านไอที เป็นต้น

ภาพแสดง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีตั้งแต่ยุค Mainframes and PCs ไปสู่ ยุค Intelligent Enterprise

ภาพแสดง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีตั้งแต่ยุค Mainframes and PCs ไปสู่ ยุค Intelligent Enterprise

       

        เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับให้เข้ากับสภาพคล่องของตลาดใหม่ได้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับธุรกิจขนาดกลาง (SMBs) และขนาดใหญ่ของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ด้วยความสามารถของ NETIZEN  Arabica

ภาพแสดง จุดเด่นของ Netizen ByDesign Arabica

ภาพแสดง จุดเด่นของ Netizen ByDesign Arabica

 

จุดเด่นของความสามารถนี้ประกอบด้วย

  • เพิ่มความคล่องตัวของกระบวนการตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง
  • มีความคล่องตัวในการปรับตัวให้เข้ากับ Opportunity ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  • มีเครื่องมือในการวิเคราะห์แบบ Real-time รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงผลกำไร

เปลี่ยนศักยภาพการเติบโตไปสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงด้วย เนทติเซนท์ NETIZEN  Arabica

ภาพแสดง การเปรียบเทียบขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่าง Traditional Process และ Next Practice

ภาพแสดง การเปรียบเทียบขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่าง Traditional Process และ Next Practice

         

         เนทติเซนท์  NETIZEN   Arabica สนับสนุนแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อเปลี่ยนศักยภาพการเติบโตไปสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริง 

         ด้วยโซลูชัน ERP บนคลาวด์ที่สามารถเชื่อมต่อทุกฟังก์ชันในบริษัทของคุณ ด้วยวิธีการแบบ Best Practices ซึ่งผ่านการทดสอบที่เกิดขึ้นจริงมาแล้ว รวมถึงมีการทดสอบการวิเคราะห์ในเชิงลึก คุณจะได้รับมาตรฐานในการขยายโซลูชันเพื่อการแข่งขัน โดยไม่มีความซับซ้อนและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทำให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตได้ในแบบฉบับที่คุณต้องการ 

        เนทติเซนท์ NETIZEN  Arabica มีทุกสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว ด้วยโซลูชันแบบ End-to-End ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถส่งมอบได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาในการทำงานเฉลี่ย 8-12 สัปดาห์ และในด้านของการลงทุนรวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ จะถูกส่งมอบในระบบคลาวด์ได้อย่างเต็มรูปแบบ

        โดยโซลูชันนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถปรับขนาดได้ – ด้วยโซลูชันที่ปรับแต่งได้แบบไดนามิกนี้จะช่วยผลักดันการเติบโตในยุคปัจจุบันไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ รวมถึงคุณจะได้รับความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ในทุก ๆ ด้านของการดำเนินงานทางธุรกิจ….

สนใจโซลูชัน Netizen  Arabica ติดต่อ

Call: 02-090-6868
Email: sales@netizen.co.th
www.netizen.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *