NETIZEN

Netizen เปิดเกมรุกนำ Real Cloud ERP หนุน Blisstel บริหารจัดการโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล

Home »  News »  Netizen เปิดเกมรุกนำ Real Cloud ERP หนุน Blisstel บริหารจัดการโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล

Netizen เปิดเกมรุกนำ Real Cloud ERP หนุน Blisstel บริหารจัดการโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล

 

Netizen เชื่อมั่นระบบ SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica แบบ Real Cloud ERP สามารถช่วยขับเคลื่อนและฟื้นฟูธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ ในวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิด Digital Transformation ภายในองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งมีบริษัทเพียง 20% เท่านั้น ที่พร้อมรับมือวิกฤตินี้ ส่งผลให้หลายบริษัทขนาดกลาง-ใหญ่ มองหาซอฟต์แวร์ On cloud กันมากขึ้น บริษัทเทคโนโลยีระดับมหาชนอย่าง Blisstel Smart Innovation ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตัดสินใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ Real Cloud ERP บริหารจัดการ Blisstel Group หนุนโครงการใหญ่ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท เสริมความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

 

เนทติเซนท์และบริสเทลร่วมลงนามแบบ Digital Singing ด้วย Origami Cloud Platform

เนทติเซนท์และบลิส-เทลร่วมลงนามแบบ Digital Singing ด้วย Origami Cloud Platform

คุณ กฤษดา สาธุกิจชัย CEO เนทติเซนท์ มุ่งมั่นวางระบบ SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica ให้กับ Blisstel

คุณ กฤษดา สาธุกิจชัย CEO เนทติเซนท์ มุ่งมั่นวางระบบ SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica ให้กับ Blisstel

 

คุณกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบ SAP ERP มองว่า ตัวแปรสำคัญในการรับมือวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยครั้งนี้ ทุกธุรกิจหรือแม้แต่บริษัททางด้านเทคโนโลยีจำเป็นต้องใช้งานเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica (Real Cloud ERP) ที่มีศักยภาพ ปลอดภัยสูง เพื่อช่วยบริหารจัดการทรัพยากรธุรกิจ พลิกกลยุทธ์ธุรกิจ มองเห็นภาพรวมข้อมูล Analytics ต่างๆ ได้แบบ Real-time ผ่านมือถือ ทำงานได้จากที่บ้านและทุกที่ทั่วโลก ตอบโจทย์ผู้บริหารให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที รวมถึงให้ความสำคัญในการมุ่งผสานความร่วมมือบุคลากรในการใช้งานซอฟต์แวร์ควบคู่กัน เพื่อยกระบบการทำงานภายในองค์กร รองรับการเพิ่มจำนวนของพนักงานและการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ

เช่นเดียวกับ บริษัท บลิส-เทล จำกัด มหาชน (Blisstel) ผู้ให้บริการทางด้าน การสื่อสารโทรคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทในเครือ Bliss Innovation และ Bliss Planet ตัดสินใจพลิกมิติใหม่ของบริษัทเทคโนโลยี วางระบบการบริหารจัดการรากฐานภายในองค์กร SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดนวัตกรรม โซลูชันใหม่ทางด้านการสื่อสาร นำไปสู่ความสำเร็จในโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดออกสู่เศรษฐกิจและสังคมเมือง สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงสามารถขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยธุรกิจไม่หยุดชะงัก

 

คุณเพชรรัตน์ ทองแตง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บลิส-เทล จำกัด มหาชน (Blisstel)

คุณเพชรรัตน์ ทองแตง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บลิส-เทล จำกัด มหาชน (Blisstel)

 

คุณเพชรรัตน์ ทองแตง กรรมการผู้จัดการ บริษัท Blisstel กล่าวว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา Blisstel เติบโตเป็นอย่างมาก ล่าสุดชนะการประมูลโครงการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Zone C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 ของกสทช. ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหลัก ที่ทำให้บริษัทต้องการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ ERP เดิม ที่ค่อนข้างมีข้อจำกัด ไม่สามารถตอบสนองต่อการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วของบริษัทได้ ด้วยวิสัยทัศน์และการตัดสินใจลงทุนวางรากฐานระบบไอทีในครั้งนี้ จึงได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica ที่มีความเหมาะสมกับองค์กรและได้รับการยอมรับจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นจำนวนมาก

โดยหัวใจหลักสำคัญของระบบ SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ Internal Control สามารถทำงานบนฐานข้อมูลร่วมกันที่เป็นมาตรฐาน เชื่อมโยงการทำงานแบบออนไลน์ทั้งบนมือถือและเว็บตอบโจทย์การมี Head Office ในกรุงเทพฯและไซต์งานครอบคลุมพื้นที่ในหลายจังหวัด รวมถึงอุปกรณ์ที่มีจำนวนมากของ Blisstel Group เป็นอย่างมาก นำไปสู่การบริหารจัดการที่คล่องตัว รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ด้วย Functionality ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง งานโครงการ งานบริการ การเงิน การบัญชี ไปจนถึงจัดซื้อ กระบวนการการสั่งซื้อเงินสด (Order To Cash) และกระบวนการจัดซื้อ (Procure To Pay) ทำใหเกิดมูลค่าของข้อมูล พาธุรกิจก้าวล้ำทันการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ของตลาดอันรวดเร็ว

 

คุณ เสรี สาธุกิจชัย COO เนทติเซนท์ ในนามผู้ดูแลโครงการ กล่าวแสดงความยินดีในการวางระบบ Netizen Arabica

คุณ เสรี สาธุกิจชัย COO เนทติเซนท์ ในนามผู้ดูแลโครงการ กล่าวแสดงความยินดีในการวางระบบ Netizen Arabica

 

จุดเด่นในการวางระบบ ระบบ SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica ครั้งนี้ คุณเสรี สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด เผยว่า ระบบต้องสามารถตรวจสอบด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ Compliance Auditing ในส่วนของงบการเงิน เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยข้อมูลที่มีความโปร่ง ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน สร้างมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

 

ภาพบรรยากาศทีมงาน เนทิตเซนท์และบริสเทลพร้อมเดินหน้าโครงการวางระบบ Netizen Arabica ไปด้วยกัน

ภาพบรรยากาศทีมงาน เนทติเซนท์และบลิส-เทลพร้อมเดินหน้าโครงการวางระบบ Netizen Arabica ไปด้วยกัน

 

สนใจโซลูชัน SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica  ติดต่อ
Call: 02-090-6868
Email: sales@netizen.co.th

Line : @netizen
www.netizen.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *