Netizen ร่วมมือกับ Huawei ในฐานะ Strategic Cloud Partner พาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมงาน Huawei Cloud AI Open Day Thailand 2019

Home »  News »  Netizen ร่วมมือกับ Huawei ในฐานะ Strategic Cloud Partner พาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมงาน Huawei Cloud AI Open Day Thailand 2019


11 / 02

Netizen ร่วมมือกับ Huawei ในฐานะ Strategic Cloud Partner พาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมงาน Huawei Cloud AI Open Day Thailand 2019

Netizen ร่วมมือกับ Huawei ในฐานะ Strategic Cloud Partner พาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมงาน Huawei Cloud AI Open Day Thailand 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2019 ที่สำนักงาน Huawei ประเทศไทยที่ผ่านมา


Netizen ผู้นำในการวางระบบ Real Cloud ERP ด้วย SAP ByDesign Arabica รวมไปถึงการ Implement ระบบ ERP ผ่านแพลตฟอร์ม Cloud ให้กับองค์กรชั้นนำมาหลากหลายประเภทธุรกิจ ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยโอกาสนี้ในฐานะ Cloud Partner ระดับ Enterprise Business ของ Huawei จึงได้พาทีมงานจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนไปเยี่ยมชมงานครั้งนี้

Netizen พาทีมงาน สวทช. และ บมจ. มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล และ ธนาคาร CIMB Thai
เยี่ยมชมงาน Huawei Cloud AI Open Day

โดยมีทีมงานจาก สวทช. (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ), ทีมงาน Smart SME Channel, ธนาคาร CIMB Thai, ทีมงานจากบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), ทีมงานจาก Baramizi Group และทีมงานที่ปรึกษาของ Netizen เข้าเยี่ยมชนนวัตกรรมจำลอง Use Case ด้วยเทคโนโลยีด้าน AI (Artificial Intelligence) ผ่าน แพลตฟอร์ม Cloud , และเทคโนโลยีชิป AI Ascend ทีได้ถูกพัฒนามาเพื่อการทำงานบน Platform ที่จะนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองได้อย่างเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น โดยจำลอง Use case ที่ได้ร่วมพัฒนากับ Partner บางส่วนมาจัดแสดงในงาน เช่น

– การจดจำใบหน้า (Face Recognition) เพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูลเริ่มต้น และนำข้อมูลส่วนนี้ไปผูกกับการทำงานส่วนอื่นๆได้อย่างมีประโยชน์
– การนำ AI มาช่วยแก้ปัญหาการจราจร ระบบการควบคุมสัญญาณไฟจราจรต่างๆ
– ระบบ Logistics และใช้กล้อง AI ตรวจวิเคราะห์การทำงาน หรือรายงานความเสียหายระหว่างปฏิบัติงาน
– การตรวจความถูกต้องของบุคคลในการผ่านเข้าสนามบินหรือด่านศุลกากรด้วย OCR (Optical Character Recognition) ซึ่งเป็นการจดจำตัวอักษรผ่านภาพและแสง
– การจัดการบริหารร้านค้าโดยใช้ AI และ Cashless Payment เป็นต้น

ผู้บริหาร Netizen พาทีมงาน สวทช.(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
เยี่ยมชมงาน Huawei Cloud AI Open Day

ผู้บริหาร Netizen พาทีมงาน สวทช. เยี่ยมชมงาน Huawei Cloud AI Open Day

Netizen พาทีมงาน Smart SME Channel เยี่ยมชมงาน

Netizen พาทีมงาน Baramizi Group เยี่ยมชมงาน

ทีมงานที่ปรึกษา Netizen เยี่ยมชมงาน

จำลองการสั่งกาแฟด้วย AI เทคโนโลยี ไม่ต้องมี Cashier รับ Order

Security Check การเข้าสนามบิน-ขึ้นเครื่องบิน จากการ Matching ข้อมูลด้วยการจดจำใบหน้า + Passport

จำลองข้อมูลเที่ยวบินด้วย Face Recognition

จำลองการใช้งานกล้อง สำหรับงาน Logistics และใช้กล้อง AI ตรวจวิเคราะห์การทำงาน
หรือรายงานความเสียหายระหว่างปฏิบัติงาน

ทีมงานที่ปรึกษา Netizen เยี่ยมชมงาน


ซึ่ง Netizen เองมีประสบการณ์ด้านการวางระบบ SAP ERP มากกว่า 19ปี และยังได้วางระบบ ERP บนแพลตฟอร์ม Cloud ด้วย SAP ByDesign Arabica จนได้รับรางวัล SAP Cloud Innovator มาแล้ว รวมถึงเรายังมีทีมที่ปรึกษาด้านการวางระบบ ERP ผ่าน Cloud ที่แข็งแกร่ง ซึ่งในเร็วๆนี้จะมีบริการ “Netizen on Cloud” ที่จะมาให้บริการลูกค้าที่เริ่มอยากติดปีกให้กับองค์กรในการบริหารจัดการทางธุรกิจที่รวดเร็ว สามารถลดต้นทุนการบริหารจัดการที่ประหยัดกว่า และเกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงองค์กรที่เริ่มมองหาโซลูชั่น Cloud + AI ที่จะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Netizen กับ Huawei ในการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อให้สามารถตอบสนองกับความต้องการในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าในอนาคตอันใกล้อีกด้วย

สนใจโซลูชั่น Netizen on Cloud ติดต่อ
Call: 02-090-6868
Email: sales@netizen.co.th