NETIZEN

Netizen ยกระดับบริการธุรกิจ Healthcare สู่รพ.อัจฉริยะ ด้วยระบบ SAP ERP เวอร์ชัน Netizen Peony ชูจุดเด่นเชื่อมโยงการทำงานแบบ Real time

Home »  News »  Netizen ยกระดับบริการธุรกิจ Healthcare สู่รพ.อัจฉริยะ ด้วยระบบ SAP ERP เวอร์ชัน Netizen Peony ชูจุดเด่นเชื่อมโยงการทำงานแบบ Real time

Netizen ยกระดับบริการธุรกิจ Healthcare สู่รพ.อัจฉริยะ ด้วยระบบ SAP ERP เวอร์ชัน Netizen Peony ชูจุดเด่นเชื่อมโยงการทำงานแบบ Real time

 

      Netizen เผยบริษัทกว่า 78% กำลังมุ่งทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล และผู้นำองค์กร 93% ประกาศวิชันให้บุคลากรปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล ในขณะที่ผู้นำองค์กรทางการแพทย์กว่า 70% มองว่ายุค Digital Transformation กำลังส่งผลต่อวงการแพทย์อย่างมาก เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ของระบบ ERP เวอร์ชัน Netizen Peony จะช่วยผลักดันบริการทางการแพทย์ให้เดินหน้าเข้าสู่ Intelligent Hospital อย่างเต็มรูปแบบ ยกระดับคุณภาพชีวิต และการดูแลสุขภาพของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม ของมนุษยชาติแบบองค์รวม

 

คุณ กฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด

คุณ กฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด

 

       นายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันสังคมไทยได้เริ่มหันมาสนใจในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต การมีสุขภาพที่ดี ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย จึงเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ Netizen ได้มองเห็นความสำคัญในการช่วยวางระบบ ERP เพื่อ Transform ธุรกิจกลุ่ม Healthcare ให้เข้าสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Intelligent Hospital) ในอนาคต

      ซึ่งในปัจจุบันระบบการให้บริการของหน้าบ้าน (Front Office) ได้มีการพัฒนาไปค่อนข้างมาก เพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลคนไข้ให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ในส่วนของระบบหลังบ้าน (Back Office) โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบเก่าที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ทำให้การเข้าถึงและเชื่อมโยงกับระบบหน้าบ้านไม่มีประสิทธิภาพมากนักในการจัดการและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

      ล่าสุด Netizen (เนทติเซนท์) จึงได้พัฒนาระบบหลังบ้านเพื่ออุตสาหกรรม Healthcare ในการวางระบบ ERP เวอร์ชัน Netizen Peony ซึ่งได้พัฒนาขึ้นมาเพิ่มเติมจาก SAP S/4HANA เพื่อวางรากฐานระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้กับธุรกิจโรงพยาบาล การขับเคลื่อนธุรกิจโรงพยาบาลเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อช่วยในการปรับโมเดลธุรกิจโรงพยาบาลให้มีความยืดหยุ่น

      ไม่เพียงแต่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนไข้ และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็ว แต่ยังรวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ สามารถเชื่อมโยงการทำงานภายในองค์กร และโรงพยาบาลภายในเครือ โดยการเข้าถึงข้อมูล (Smart Data) ได้แบบ Real-time เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ สร้างกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงการบริการใหม่ๆสำหรับวงการ Healthcare โดยการพัฒนากระบวนการทำงาน กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน และตรวจสอบกระบวนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอน และปริมาณงานของพนักงาน สร้างความโปร่งใส่ในการทำงาน ซึ่งนำไปสู่ Operation Excellence ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน และการให้บริการเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลโลก

 

คุณ เสรี สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด

คุณ เสรี สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด

       

       นอกจากนี้ คุณเสรี สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ยังเสริมอีกว่า ระบบ “Netizen Peony” ยังพร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมไปถึงระบบบริหารการจัดการยาและเวชภัณฑ์ ที่ช่วยลดต้นทุนในค่ายาและค่ารักษาพยาบาล เพื่อตอบสนองเทรนด์การดูแลรักษาสุขภาพแบบครบวงจร Wellness ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องกัน ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลง

       ที่สำคัญเรายังมีระบบบริหารเส้นทางการรักษาของผู้ป่วย (Patient Flow Management) ตั้งแต่ ตารางออกตรวจของแพทย์ การนัดหมายผู้ป่วย การจัดการคิว ไปจนถึงขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วย ด้วยระบบคิวอัจฉริยะ ผ่านทางแอปพลิเคชัน และการแจ้งเตือนคนไข้ผ่านทาง Line แอปพลิเคชัน เช่น การทำนัด หมายเลขคิว ติดตามสถานะผู้ป่วย เส้นทางและขั้นตอนในการรับการรักษา และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานในการร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดี และปรับปรุงจุดเชื่อมต่อการบริการให้กับลูกค้า สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ลดเวลาและความแอดอัดของผู้ป่วยในการรอคิวรักษาพยาบาล ซึ่งรวมไปถึงการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ไปสู่ Service Intelligence ซึ่งสามารถทำให้ประชาชนได้รับการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

       โดยครั้งนี้ Netizen (เนทติเซนท์) ได้เปิดตัวการวางระบบ SAP ERP “Netizen Peony” บน “Netizen.Cloud” (ซึ่งเป็น Cloud for Enterprise สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานระบบ ERP เป็นหลักโดยเฉพาะ) ซึ่งเราได้มีการติดตั้งระบบ Netizen Peony และฐานข้อมูลบนคลาวด์ เซิร์ฟเวอร์ ที่ครอบคลุมไปถึง การประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่าง ๆ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องมีการลงทุนทางด้านฮาร์ดแวร์ และเหนือไปกว่านั้นด้วยการผสานเทคโนโลยี AI ทำให้สามารถต่อยอด นำธุรกิจโรงพยาบาลไปสู่ Intelligent Healthcare ได้ในอนาคต

       SAP ERP เวอร์ชัน Netizen Peony เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก และรองรับการทำงานที่ตอบสนองกระบวนการธุรกิจในประเทศไทย ด้วย Thai Localization ซึ่งรองรับการทำงานเป็นภาษาไทย และรองรับการจัดการทางภาษี มีระบบการคำนวนภาษี แบบฟอร์มภาษีต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับระบบภาษีของไทย และยังเชื่อมโยงการชำระภาษีให้กับทางสรรพากรได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน

       รวมทั้งมีแพลตฟอร์ม Database In-Memory Technology บนระบบความปลอดภัยมาตรฐานสากล และ Embedded Analytics Report เวอร์ชันใหม่ล่าสุด ทำให้การทำงานง่ายมากยิ่งขึ้น ลดต้นทุนทางธุรกิจในระยะยาว และวัดผลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้ ด้วย Business Process Scenario ที่ทาง Netizen (เนทติเซนท์) ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นมากกว่า 200+ Scenario จาก SAP S/4HANA เดิม

       สำหรับ Netizen.cloud (Cloud for Enterprise) ได้รับการออกแบบมาสำหรับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ ที่ใช้งานระบบ SAP โดยเฉพาะ ช่วยให้สามารถจัดการกับโครงสร้างพื้นฐานได้ง่ายดายขึ้น ตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นโครงการ การวางระบบ การเปลี่ยนถ่ายระบบเดิมที่อยู่บน Server ไปจนถึงกระบวนการสนับสนุนด้วย Best Practice เหล่านี้ เช่น

  • Operation Excellence – ที่ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนทางด้านไอทีได้แบบ Real time
  • Security – ได้รับการออกแบบตาม Security Best Practice มาตรฐานความปลอดภัยสากลระดับโลก
  • Reliability – Netizen.cloud สามารถการันตี Service Level Agreement (SLA) 99.95% และมีโซลูชันในการสำรองข้อมูล และการกู้คืน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงระบบย่อย ๆ ไม่ใช่แค่ ระบบ SAP เพียงอย่างเดียว
  • Performance Efficiency – Netizen เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ Tuning up SAP system parameter ให้เหมาะสมกับการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงทุกๆ 3-6 เดือน
  • Cost Optimization – ช่วยลดค่าใช้จ่ายของ International Bandwidth เนื่องจาก Netizen.Cloud ของเรามี Data Center อยู่ในประเทศไทย ทำให้สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

       การทำงานร่วมกันของ ระบบ Netizen Peony บน Netizen.Cloud ช่วยผสมผสานและควบคุมการทำงานทำให้โรงพยาบาล สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในระบบเดียวกัน และเชื่อมต่อเข้ากับระบบ HIS (Hospital Information System) ของทางโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี เช่น ช่วยให้สามารถจัดการบัญชีได้ตรงตามมาตรฐานของระบบบัญชีมหาชน จัดทำงบรายเดือนและปิดงบได้ภายในระเวลาอันสั้น เพิ่มความแม่นยำ ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา นำไปสู่ Health Care Value Chain ช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งในการดำเนินงานและการบริการ เพื่อตอบโจทย์การเติบโตของโรงพยาบาลได้ในอนาคต
       ธุรกิจโรงพยาบาลกำลังเผชิญหน้ากับ Digital Disruption เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ Netizen คาดหวังว่าในการพัฒนาระบบ SAP ERP เวอร์ชัน Netizen Peony นี้ ในการช่วย Transform ธุรกิจ Healthcare สู่ Intelligent Healthcare ในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน นำมาซึ่งความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการไปสู่ระดับสากลได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

สนใจโซลูชัน SAP ERP Netizen Peony ติดต่อ

Call: 02-090-6868
Email: sales@netizen.co.th
www.netizen.co.th

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก Links ด้านล่าง

Netizen ชี้ธุรกิจ Healthcare ปรับตัวสู่รพ.อัจฉริยะ ด้วยระบบ SAP ERP เวอร์ชัน Netizen Peony 

 

Brand Buffet

เตือนธุรกิจ Helathcare ปรับตัวสู่รพ.อัจฉริยะ สู้ดิจิทัลดิสรัปชัน

 

hooninside ธุรกิจโรงพยาบาลมุ่งปรับตัวสู่ รพ.อัจฉริยะ เนทติเซนท์สบช่องส่ง Netizen Peony

 

Netizen The Reporter

Netizen แนะ Healthcare ต้องปรับตัวสู่รพ.อัจฉริยะ

 

แนะธุรกิจ เฮลธ์แคร์ สู้ดิสรัปชัน ปฏิวัติการทำงานสู่ ยุคอัจริยะ

 

Netizen แนวหน้า

ธุรกิจโรงพยาบาลปรับตัวสู่ “รพ.อัจฉริยะ” สู้ศึกดิจิทัลดิสรัปชัน ด้วย Netizen Peony 

 

MBA Netizen เนทติเซนท์ชี้ธุรกิจโรงพยาบาลมุ่งปรับตัวสู่ รพ.อัจฉริยะ สู้ศึกดิจิทัลดิสรัปชั่น

 

ADPT Netizen ชี้ธุรกิจ Healthcare แนะปรับตัวสู่รพ.อัจฉริยะ ด้วยระบบ Netizen Peony

 

มิติหุ้น Netizen ชี้ธุรกิจ Healthcare

 

ล้ำหน้า NetizenNetizen ชี้ธุรกิจ Healthcare กำลังเผชิญดิจิทัลดิสรัปชั่น แนะปรับตัวสู่รพ.อัจฉริยะ

 

netizenสู้ศึกดิจิทัลดิสรัปชั่น เนทติเซนท์สบช่องส่ง Netizen Peony เชื่อม Cloud ทำงานเรียลไทม์

 

netizen techtalkNetizen ชี้ธุรกิจ Healthcare ปรับตัวสู่รพ.อัจฉริยะ ด้วยระบบ Netizen Peony

 

netizen ฐานเศรษฐกิจดิจิทัลทรานส์ฟอร์มสะเทือนธุรกิจการแพทย์

 

netizen enterprise itNetizen ชี้ธุรกิจ Healthcare กำลังเผชิญดิจิทัลดิสรัปชั่นแนะปรับตัวสู่ รพ.อัจฉริยะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *