NETIZEN

กลุ่มบริษัทแทรนดาร์ มอบอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็นจอทีวี อำนวยความสะดวก “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ”

Home »  News »  กลุ่มบริษัทแทรนดาร์ มอบอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็นจอทีวี อำนวยความสะดวก “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ”

กลุ่มบริษัทแทรนดาร์ มอบอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็นจอทีวี อำนวยความสะดวก “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ”

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมพร้อมเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมพร้อมเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ

 

กลุ่มบริษัทแทรนดาร์ ประกอบไปด้วย บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท เนทติเซนท์ บริษัท ออลลาเบิล ร่วมเสริมความพร้อมสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็น จอทีวี ให้กับ“ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ” (Central Vaccination Center COVID-19) รองรับการฉีดวัคซีน วันละ 1หมื่นคน เตรียมพร้อมเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมพร้อมเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมพร้อมเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ

 

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 คุณกฤษดา สาธุกิจชัย กลุ่มบริษัทแทรนดาร์ ได้ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็น จอทีวี เพื่อนำไปใช้อำนวยความสะดวกในการสื่อสารให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการฉัดวัคซีน ณ บริเวณจุดเฝ้ารอสังเกตอาการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฉีดได้รับทราบคำแนะนำ Infographic เกี่ยวกับการใช้แอพลิเคชันหมอพร้อมในการติดตามอาการหลังได้รับวัคซีนแล้ว รวมทั้งรายละเอียดต่างๆในการปฏิบัติตนหลังได้รับวัคซีน เป็นต้น โดยมีรองผู้อำนวยการแพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง พญ. แพทย์หญิง พู่กลิ่น ตรีสุโกศล เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้

 

 

คุณกฤษดา สาธุกิจชัย กลุ่มบริษัทแทรนดาร์ มอบจอทีวี ให้กับตัวแทนผู้รับมอบ รองผู้อำนวยการแพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง แพทย์หญิง พู่กลิ่น ตรีสุโกศล

คุณกฤษดา สาธุกิจชัย กลุ่มบริษัทแทรนดาร์ มอบจอทีวี ให้กับตัวแทนผู้รับมอบ รองผู้อำนวยการแพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง แพทย์หญิง พู่กลิ่น ตรีสุโกศล

กลุ่มบริษัทแทรนดาร์ มอบจอทีวี อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่รับบริการ “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ”

กลุ่มบริษัทแทรนดาร์ มอบจอทีวี อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่รับบริการ “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ”

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เป็นสถานที่หลักในการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ขับขี่ขนส่งสาธารณะทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐอื่นๆ มีความกว้างขวาง ไม่แออัด มีการแบ่งพื้นที่และสัดส่วนการให้บริการอย่างเป็นระบบ ใน 4 จุดบริการ จุดคัดกรอง, จุดลงทะเบียนข้อมูล,จุดฉีดวัคซีน และจุดเฝ้ารอสังเกตอาการ รวมถึงมีจุด One stop service  สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น นั่งรถเข็น สามารถรับบริการฉีด ณ จุดนีได้ทันที ช่วยลดความแอดอัดทั้งความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ฉีดวัคซีน และผู้ได้รับวัคซีน

 

จุดคัดกรอง ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

จุดคัดกรอง ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

4 จุดบริการ จุดคัดกรอง, จุดลงทะเบียนข้อมูล,จุดฉีดวัคซีน และจุดเฝ้ารอสังเกตอาการ

4 จุดบริการ จุดคัดกรอง, จุดลงทะเบียนข้อมูล,จุดฉีดวัคซีน และจุดเฝ้ารอสังเกตอาการ

จุด One stop service สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ”

จุด One stop service สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ”

 

กลุ่มบริษัทแทรนดาร์ เรายึดมั่นในหน้าที่การให้บริการและความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในทุกๆด้าน เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการฉีดวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว และขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *