Trandar Group บริจาคน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ อำนวยความสะดวกฉีดวัคซีน Covid-19

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 Trandar Group นำโดยบริษัท แทรนดาร์, เนทติเซนท์ และออลลาเบิล ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับ รพ.สงฆ์ จำนวน 40 แพค โดยมีคุณมธุรส หัวหน้าทางการแพทย์แผนกผู้ป่วยนอก เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่รับมอบ ณ อาคารมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์     สำหรับน้ำดื่มนี้จะถูกนำไปใช้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาตรวจคัดกรองโควิด ณ จุดตรวจโควิด บริเวณอาคารสมเด็จบรมราชชนนี 90 ปีในวันพรุ่งนี้ ร่วมด้วย ช่วยกัน ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ