FTE ปรับปรุงระบบ ERP ครั้งใหญ่ จับมือ เนทติเซนท์ ที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์ SAP เวอร์ชัน Netizen ByDesign Arabica เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมการเติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคต

Home »  News »  FTE ปรับปรุงระบบ ERP ครั้งใหญ่ จับมือ เนทติเซนท์ ที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์ SAP เวอร์ชัน Netizen ByDesign Arabica เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมการเติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคต


16 / 08

FTE ปรับปรุงระบบ ERP ครั้งใหญ่ จับมือ เนทติเซนท์ ที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์ SAP เวอร์ชัน Netizen ByDesign Arabica เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมการเติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคต

 

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (FTE) ไว้วางใจที่ปรึกษาการวางระบบ SAP ERP จาก บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) ให้ร่วมปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร (ERP) ครั้งใหญ่ที่จะมีผู้ใช้งานระบบใหม่ในองค์กรของ FTE มากกว่า 130 User โดยลงนามความร่วมมือระหว่างคุณกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด และคุณทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัทไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กันที่ออฟฟิศ NetizenLiFE อาคาร T-One ทองหล่อวันนี้

 

Netizen ร่วมลงนามกับ Firetrade Engineering ในการวางระบบ ERP Netizen ByDesign Arabica

Netizen ร่วมลงนามกับ Firetrade Engineering ในการวางระบบ ERP Netizen ByDesign Arabica

 

     Netizen ในฐานะผู้นำโซลูชั่น SAP Business ByDesign ได้นำเสนอซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น Netizen ByDesign Arabica ที่สามารถตอบโจทย์การทำงานให้กับ FTE ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจด้านการนำเข้าและจำหน่าย บริการออกแบบ รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบอุปกรณ์-ระบบดับเพลิงครบวงจรชั้นนำของประเทศ แต่เดิม FTE ได้ใช้ระบบการบริหารจัดการทางด้านบัญชีเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างเพียงพอ และ FTE มีผลการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี ซึ่งในครั้งนี้ได้ไว้วางใจทีมงานของ Netizen ที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญในโซลูชั่น Real Cloud ERP เป็นอย่างดีที่จะมาเป็นส่วนสำคัญในการช่วยวางระบบการบริหารจัดการองค์กรให้กับ FTE เพื่อเชื่อมโยงทุกหน่วยงานให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และมีความแม่นยำมากขึ้น อีกทั้งสามารถช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการโดยรวมขององค์กรในระยะยาว

ซอฟต์แวร์ SAP เวอร์ชั่น Netizen ByDesign Arabica นอกจากจะมีระบบ ERP เป็นระบบการบริหารจัดการหลักขององค์กรที่สำคัญในการเชื่อมโยงการทำงานของทุกหน่วยงานให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้น ยังมีฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญอันเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของ FTE เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการลงทุนระบบ ERP ในครั้งสำคัญนี้มาใช้ภายในองค์กร คือเรื่องการทำ “Project Management” หรือ “การบริหารโครงการ” ซึ่งการบริหารโครงการที่ถูกต้อง จะถูกจำกัดด้วยช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น มีเวลาเริ่ม และเวลาจบที่ชัดเจน ยิ่งทำนานเกินกำหนด ยิ่งหมายความว่าการบริหารโครงการไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะในการบริหารโครงการ หรือ Project Management นั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

 

ผู้บริหารร่วมลงนาม วางระบบ Netizen ByDesign Arabica แบบ Digital Signing ผ่าน Origami Cloud Platform

ผู้บริหารร่วมลงนาม วางระบบ Netizen ByDesign Arabica แบบ Digital Signing ผ่าน Origami Cloud Platform

NetIzen และ Firetrade Engineering ร่วมดื่มฉลอง เพื่อสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน

NetIzen และ Firetrade Engineering ร่วมดื่มฉลอง เพื่อสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน

Netizen Firetrade Engineering และ SAP

Netizen Firetrade Engineering และ SAP

 

      โดยใน Netizen ByDesign Arabica ได้มีระบบที่สนับสนุนการบริหารโครงการที่ครอบคลุมวงจรชีวิตที่สมบูรณ์สำหรับโครงการทุกประเภท และขอบเขตของโครงการที่สามารถช่วยเพิ่มความโปร่งใสสำหรับการรายงานต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยละเอียด หรือการดำเนินการเพื่อให้บริการเฉพาะกลุ่มตลาด โครงการที่คุณได้รับอาจจะดำเนินการจัดการในนามของลูกค้ารายเดียว หรือดำเนินการขายบริการให้กับลูกค้าหลายราย ซึ่งระบบ Netizen ByDesign Arabica ได้ให้การสนับสนุนการรายงานโดยรวมสามารถรวมหลายโครงการเข้ากับโปรแกรมต่างๆได้ เช่น
– การกำหนดขอบเขตที่ไม่ซ้ำกันมักจะมีความซับซ้อน โดยระบบจะมีการวางแผนไม่ให้การดำเนินงานหลุดกรอบในทุกๆ ด้าน
– การกำหนดกรอบเวลา จะมีระบบในการควบคุมโครงการให้อยู่ในเวลาที่กำหนด อาจต้องแบ่งออกมาเป็น Task ย่อยๆ แล้วคอย Monitor การทำงาน
– การกำหนดทรัพยากร จะมีระบบช่วยการจัดหาคนในทุกๆ สายงาน ทุกความเชี่ยวชาญ ที่จำเป็นต่อการ Support โครงการ เพื่อให้โครงการดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว รวดเร็ว แม่นยำ รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน และการดำเนินงาน
– การประมาณต้นทุนไม่ให้เกินงบประมาณ โดยระบบสามารถดำเนินการควบคุมต้นทุนไม่ให้เกินงบประมาณที่วางแผนไว้
– การตกลงระดับคุณภาพ ซึ่งระบบสามารถวัดระดับคุณภาพของการดำเนินงานแต่ละโครงการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ
– การจัดการความเสี่ยง ตัวระบบสามารถการเตรียมการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้อย่างครอบคลุม
– การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Netizen ByDesign Arabica จะมีระบบที่ช่วยในการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีส่วนร่วมกับโครงการนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้น ทีมงาน รวมถึงไป ชาวบ้าน หรือผู้ที่มีผลกระทบ ทั้งเชิงลบ และเชิงบวก จากการดำเนินโครงการ ช่วงวงจรชีวิตของโครงการ เช่น
– การตั้งค่าโครงการ
– การวางแผนโครงการ
– การดำเนินการโครงการ (การควบคุมและตรวจสอบ)
– การปิดโครงการ (การควบคุมและตรวจสอบ)

 

ตัวแทนจาก SAP มอบเค้ก แสดงความยินดี การเริ่มต้นโครงการ Netizen ByDesign Arabica

ตัวแทนจาก SAP มอบเค้ก แสดงความยินดี การเริ่มต้นโครงการ Netizen ByDesign Arabica

 

      ซึ่งระบบ Netizen ByDesign Arabica ได้มีระบบที่ช่วยสนับสนุนสถานการณ์ที่เกิดระหว่างการดำเนินงานในโครงการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่จะช่วยเสริมสร้างเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งระบบยังรวมไปถึงการบริหารจัดการ Stock ของสินค้าในโครงการ และการบริหารจัดการต้นทุนของโครงการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ FTE ในแง่การบริหารโครงการได้อย่างครอบคลุม Real time และแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ Netizen ByDesign Arabica ยังมีระบบการรองรับมาตรฐานบัญชีประเทศไทย ที่ได้การรับรองจากกรมสรรพากร ที่จะมาช่วยทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใสมากยิ่งขึ้น

 

ภาพบรรยากาศ ทีมงาน Netizen และ Firetrade Engineering พร้อมเดินหน้าโครงการไปด้วยกัน

ภาพบรรยากาศ ทีมงาน Netizen และ Firetrade Engineering พร้อมเดินหน้าโครงการไปด้วยกัน

 

       การลงนามร่วมกันในวันนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ FTE ซึ่ง Netizen จะมีส่วนในการร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานการทำงานของ FTE ไปสู่ความเป็นมาตรฐานที่เป็นสากลมากขึ้น พร้อมเดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศอย่างยั่งยืน โดยที่จะขอให้บุคลากรของ FTE พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้กับ FTE ไปด้วยกัน

 

ภาพบรรยากาศ ทีมงาน Netizen และ Firetrade Engineering พร้อมเดินหน้าโครงการไปด้วยกัน

ภาพบรรยากาศ ทีมงาน Netizen และ Firetrade Engineering พร้อมเดินหน้าโครงการไปด้วยกัน

 

เกี่ยวกับบริษัท เนทติเซนท์ จำกัด

กว่า 19 ปีในฐานะที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning) เนทติเซนท์ได้นำประสบการณ์ และองค์ความรู้จากการทำงานร่วมกับองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ โดยได้นำเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ และความเชี่ยวชาญในระบบ IT ทั้ง ซอฟต์แวร์ SAP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจอันดับ 1 ของโลก และซอฟต์แวร์การวางแผนขั้นตอนการบริหารจัดการทางธุรกิจ (Business Process Management) มานำเสนอให้กับลูกค้าเป็น Total Solution เพื่อให้องค์กรบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพื่อนำลูกค้าไปสู่ Digital Transformation อย่างแท้จริง และพร้อมเติบโตไปด้วยกัน

ในช่วงที่ผ่านมา Netizen เราได้รับ 4 รางวัลแห่งความสำเร็จในการวางระบบการจัดการด้วย Cloud Technology ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
1.SAP Valued Partner for Top Cloud Innovator 2016 จาก SAP
2.AWS Partner Network Dive Deep 2017 จาก Amazon Web Services (AWS)
3.SAP Business ByDesign Partner of the Year 2017 SEA จาก SAP ระดับ South East Asia
4.SAP Business ByDesign Partner of the Year 2018 SEA จาก SAP ระดับ South East Asia
เราเป็นผู้นำตลาดสำหรับการเป็นที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์ SAP Business ByDesign จนได้รับรางวัล SAP Business ByDesign Partner of the Year ระดับ South East Asia ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน (ปี 2017-2018) ซึ่งใน version “Netizen ByDesign Arabica” ถือเป็นซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจที่รองรับการดำเนินงานในยุค Digital และ Netizen ByDesign Arabica ยังเป็นการปฏิวัติวงการซอฟต์แวร์ SAP – ERP on Cloud ที่ได้มีการรับรองจากกรมสรรพากรเป็นครั้งแรก หมายเลข 0550 ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจ ในการดำเนินธุรกิจให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือสำหรับองคกร์ต่างๆที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ Netizen ByDesign Arabica ยังตอบสนอง Lifestyle การดำเนินธุรกิจในยุคของ Cloud ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทางธุรกิจได้อย่าง รวดเร็ว คล่องตัว รองรับการขยายตัวทางธุรกิจไปยังสาขา ทั้งใน และต่างประเทศ ได้ง่าย และทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมถึง Netizen ByDesign Arabica ยังสามารถตอบโจทย์กระบวนการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากที่สุดในเรื่องของการรองรับรายงานการจัดการทางภาษี ให้กับองค์กรได้อย่างครบถ้วน

Netizen อยากเป็นส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจของไทยที่กำลังเติบโต และต่อยอดธุรกิจไปยังสาขาในต่างประเทศ ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมแผนการลงทุนในการขยายธุรกิจ Cloud Service และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยต่อไปยังประเทศต่างๆ ใน South East Asia มากขึ้น พร้อมทั้ง Solution ที่สามารถต่อยอดจาก Netizen ByDesign Arabica เพื่อให้รองรับมาตรฐานทางบัญชีของแต่ละประเทศให้มีความเป็นสากล และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างสูงสุด

 

สนใจโซลูชัน Netizen ByDesign Arabica ติดต่อ
Call: 02-090-6868
Email: sales@netizen.co.th
www.netizen.co.th