NETIZEN

หมดยุคแล้วกับการทำงาน HR แบบเดิม !! Ep.1

Home »  Blogs »  หมดยุคแล้วกับการทำงาน HR แบบเดิม !! Ep.1

หมดยุคแล้วกับการทำงาน HR แบบเดิม !! Ep.1

 

พูดถึงช่วงเวลาประเมินผลงานประจำปี และกลางปี เมื่อไร ท่านที่เป็นหัวหน้าทีม หรือผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก จะรู้สึกถึงความเหน็ดเหนื่อย หนักหนาสาหัส ได้เป็นอย่างดี กระบวนการประเมินที่ผ่านๆมา ล้วนเป็นภาระงานที่ใช้เวลามากมหาศาล แถมยังไม่แน่ใจว่าผลที่ได้กลับคืนจากการทำประเมินน้องๆในทีมนั้นคุ้มกับเวลาที่เสียไปหรือไม่ ยิ่งในหลายๆครั้ง ทำไมมันลงเอยด้วยความขุ่นข้องหมองใจ การเผชิญหน้ากัน ความไม่เข้าใจกัน ช่างตรงข้ามกับความตั้งใจดีที่พี่ๆหัวหน้าทีมเริ่มต้นไว้แต่แรก จบพิธีกรรมด้วยกองเอกสาร แบบประเมินสารพัดสารเพ รวมกันได้สูงเป็นตั้ง

ก็เข้าใจได้นะครับ ถ้าภาพเหตุการณ์แบบนี้ยังคงหลอนหลอก บั่นทอนกำลังใจคุณอยู่ แต่นั่นก็อาจจะเป็นเพราะคุณยังยึดติดอยู่กับรูปแบบ หรือ ระบบประเมินผลเดิมๆ วุ่นอยู่แต่กับการทำ Excel Sheets ดึงข้อมูลเข้า-ออก หรือ กรอกแบบฟอร์มกระดาษส่งวนเวียนกันไปมา ในท้ายที่สุด ใจความสำคัญที่บันทึกเอาไว้ได้จากการพูดคุยกันอย่างจริงใจ และสร้างสรรค์ระหว่างหัวหน้าและลูกทีมก็ลอยกระจายหายไปในอากาศ เอามาคัดกรอง จัดลำดับสำคัญ เพื่อใช้ประโยชน์ได้ยากเต็มที

ซึ่งจริงๆแล้ว การประเมินผลงาน หรือ Performance Appraisal ที่ต้องทำกันทุกปี หรือทุก 6 เดือนนั้น เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากนะครับ ในการปรับจูนให้ทุกคนในองค์กรได้ก้าวไปในทางเดียวกัน คือ ทางที่จะช่วยให้บริษัทหรือองค์กรบรรลุเป้าใหญ่นั่นเอง

ในยุคสมัยนี้ การใช้ Excel Sheets หรือ Software HR ที่เป็นระบบโดดเดี่ยว ไม่ work อีกต่อไป !


ก้าวสู่ Digital Lifestyle สำหรับงาน HR ยุค 4.0 ด้วย..
Netizen SAP SuccessFactors Goal & Performance Management กันเถอะ

เราจะแก้ไขวิธีการ หรือ Process การทำงาน HR แบบเดิมๆที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้ยังไงดี?

Netizen ขอนำเสนอโซลูชั่น HR แบบที่ระบบงาน HR จะทำงานไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เนื่องจากที่ผ่านๆมา งาน HR เช่น เหตุที่การประเมินผลงานนั้นดูยุ่งยาก และเสียเวลาในการประมวลผลข้อมูลค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรามองว่ามันเป็น Process โดดๆ จนถึงทำแบบ Manual มาจนเคยชินแล้ว

แต่ถ้าเราปรับความคิด เปลี่ยนมุมมองเสียใหม่ล่ะ? มองให้เห็นความเชื่อมโยงของงาน Performance Appraisal ที่เริ่มมาตั้งแต่ ทีมผู้บริหารตั้งเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจในภาพใหญ่ จนถ่ายทอดลงไปเป็น Goal ในระดับฝ่าย ระดับแผนก จนลึกลงไปถึง Goal ในระดับบุคคล ส่งไม้ต่อไปยัง การบริหารจัดการ Goal ที่ตั้งขึ้นมาแล้วนั้น ให้ขับเคลื่อนไปตามสายงานรับผิดชอบ กระตุ้นให้มีการตรวจสอบความคืบหน้า สถานะงานของ Goal ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของพนักงาน ก็สามารถนำเสนอ Performance Targets และ Achievements ต่างๆของตนเอง และขอรับ Feedback จากหัวหน้างาน หรือผู้จัดการได้อย่างทันท่วงที

เมื่อทุก Process ดังกล่าว ค่อยๆเดินหน้าไปแบบสอดรับกัน จนมาถึงเทศกาลที่ต้องทำการประเมินผลงาน แล้วความยุ่งยาก ภาวะตึงเครียด เหนื่อยหน่ายที่เคยมีก็จะลดลงไปอย่างมาก ทุกอย่างดำเนินกันไปตามกติกา โดยมีรายละเอียดหลักฐานความสำเร็จของงาน ถูกจัดระเบียบไว้เป็นอย่างดี เรียกดู เรียกใช้ ได้ง่าย ข้อมูลโปร่งใส วิเคราะห์ได้ง่าย ตรวจสอบได้ตลอด จบภาระกิจการประเมินได้ไว

นี่แหละครับ หน้าที่ของ Netizen SAP SuccessFactors เลย…

ผมขอแนะนำ Modules หลักๆ ของ Netizen SAP SuccessFactors ในชุด Talent Management นี้ พร้อมกับ Features เด่นๆ ให้รู้จักหน้าค่าตากันไว้ดังนี้ครับ

___________________________________________________________________________

Goal Management

Module Goal Management นี้ คือต้นทางเลยครับ ถ้าตั้งต้นดี ด้วย Goal ชัดเจน มาตรวัดผลชัดเจน เมื่อเดินถึงปลายทาง ก็จะทำการประเมินผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สร้าง Goals ได้รวดเร็ว ด้วย SMART Goal Library
 • สร้าง Weighting และ Rating Scales ได้ตามความต้องการขององค์กร แล้วเชื่อมโยงต่อไปกับชุด Competencies เพื่อประเมินผลรวบยอดได้อย่างสะดวก
 • ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง Goal ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถ Update/Track Effort, Success Probability, Comments และข้อมูลสำคัญต่างๆ ได้ทั้งทาง Desktop Web และทาง Mobile
 • หัวหน้าทีม และผู้จัดการ สามารถบริหารจัดการ Goals สำหรับทีม หรือสายงาน ด้วย Feature Goal Cascading, Group Goal, Team Goal พร้อมตรวจสอบภาพรวมด้วย Execution Map ได้ในทันที
 • จัดทำ Individual Development Plan ไปพร้อมกันเลย ไม่ต้องแยกทำ สะดวกมากก

Figure1: ฟังก์ชั่นการทำงานของ Goal Management ในโซลูชั่น Netizen SAP SuccessFactors

 

Continuous Performance Management

หรือ (CPM)

Module CPM ช่วยให้เกิดการสื่อสารระหว่าง หัวหน้างาน/ผู้จัดการ กับ ทีมงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งแง่ปริมาณและคุณภาพ การพูดคุยมีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น สามารถ Focus ที่ Performance Alignment & Performance Improvement ได้อย่างเต็มที่

ในมุมของพนักงาน:

 • ช่วย Update กิจกรรมเนื้องานของตนเอง ให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ ได้รับรู้โดยสม่ำเสมอ โดยเชื่อมโยงกับ Goals ต่างๆที่ตั้งไว้ ให้เห็นได้ง่าย และชัดเจน
 • สามารถ Request & Share Real Time Feedback สำหรับ Achievements ต่างๆ ที่ตนเองทำสำเร็จได้
 • สามารถ Capture Live Summary of Achievements เพื่อทำ One-on-One Meetings ได้สะดวก

ในมุมของหัวหน้างาน/ผู้จัดการ:

 • ช่วย Track Team?s Progress เทียบกับ Goals ทำให้มั่นใจได้ว่า ทีมงานกำลังมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน สามารถให้ Feedback กับลูกทีมได้ตรงจุด ตรงประเด็น
 • ข้อมูล กิจกรรมงาน ผลสำเร็จของงาน และ Feedback จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ถูกเก็บไว้เป็นอย่างดี เรียกดูได้ง่าย นำมาใช้ประโยชน์ในระหว่าง Update meetings หรือ Coaching Sessions ได้ดี

ในมุมของทีม HR:

 • ช่วย Track One-on-One Sessions ว่าเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรในองค์กร ทาง HR สามารถช่วยกระตุ้นให้ หัวหน้างาน และลูกทีมได้พูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ และสม่ำเสมอ
 • ช่วยแนะแนว หัวหน้างาน/ผู้จัดการ ให้ทำ Performance Coaching ได้ง่ายๆ แต่ได้ผล

Figure2: ฟังก์ชั่นการทำงานของ Continuous Performance Management ในโซลูชั่น Netizen SAP SuccessFactors

 

Performance Management

จำได้ไหมครับ ว่าเราเริ่มเรื่องด้วย Performance Appraisal หรือ การประเมินผลงาน และคงพอจะเห็นภาพคร่าวๆบ้างแล้วนะครับว่า ถ้าเราลงแรงทำ Goal Management ให้ดีตั้งแต่แรกเลย แล้วระหว่างทางเรื่อยๆก่อนจะถึงปลายปี เราก็กระตุ้นให้มีการทำ CPM (Continous Performance Management) มาโดยสม่ำเสมอแล้วล่ะก็ เมื่อถึงปลายปี จะสามารถลดอาการปวดหัว เรื่องการทำ Performance Appraisal ไปเยอะเลย เพราะทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันนั่นเอง..

งั้นมาดู Features ของ Netizen SAP SuccessFactors Performance Management Module กันครับ

 • ช่วยให้การทำ Performance Reviews ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ทั้งพนักงาน และหัวหน้าร่วมมือกันได้สะดวก เข้าใจขั้นตอนภาพรวม เข้าใจบทบาทตนเอง
 • จัดการกระบวนการประเมินแบบ 360 องศา ได้ง่ายด้วย Feature Ask for Feedback และ 360 Reviews
 • มี Feature Writing Assistant และ Coaching Advisor ช่วยให้การ Write/Edit/Review Performance Statements ต่างๆ จบได้เร็วจริง ไม่เวิ่นเว้อ
 • ค้นหา ดาวรุ่ง และ ดาวร่วง ในองค์กรได้รวดเร็ว จากการวัดผล Competencies ด้วย Team Rater และ Team Overview
 • ใช้ Feature Legal Scan เพื่อช่วยลดความสุ่มเสี่ยง จากการใช้คำพูด หรือภาษาในการวิจารณ์เชิงลบมากเกินไป
 • ไปต่อให้สุด ด้วยการเชื่อมโยงกับ Module Calibration เพื่อ Guarantee การวัดผลงานที่เป็นธรรมทั้งองค์กร สามารถแปรผลไปใช้ในการปรับ ค่าตอบแทน vs. ผลงานที่ได้ ได้เป็นอย่างดี

Figure3: ตัวอย่างหน้า Team Rater ในโซลูชั่น Netizen SAP SuccessFactors

Figure4: ตัวอย่างรายละเอียดการทำงาน Performance Review ในโซลูชั่น Netizen SAP SuccessFactors

ครั้งหน้า เรามาดู Netizen SAP SuccessFactors Modules อื่นๆ เพิ่มเติมกันบ้างนะครับ.. ยังมีอีกมากที่งาน HR อย่างเราจะก้าวเข้าสู่ยุค #HRdigital ไปด้วยกันครับ

สนใจโซลูชั่น ฺNetizen SAP SuccessFactors ติดต่อ
Call: 02-090-6868
Email: sales@netizen.co.th
หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.netizen.co.th/th/contact-us/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *