ก้าวสำคัญของ NRF ปรับปรุงและอัพเกรดระบบ ERP SAP สู่ SAP S/4HANA ครั้งใหญ่โดยเนทติเซนท์

Home »  News »  ก้าวสำคัญของ NRF ปรับปรุงและอัพเกรดระบบ ERP SAP สู่ SAP S/4HANA ครั้งใหญ่โดยเนทติเซนท์


11 / 02

ก้าวสำคัญของ NRF ปรับปรุงและอัพเกรดระบบ ERP SAP สู่ SAP S/4HANA ครั้งใหญ่โดยเนทติเซนท์

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด ( มหาชน) ผู้ผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัติที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงและน้ำ และ อาหารโปรตีนจากพืช หรือที่เรียกว่า Plant-Based Products  บริษัทก่อตั้งมามากกว่า 30 ปี ด้วยแนวคิดของการมอบสินค้าคุณภาพสูงให้กับลูกค้าทุกท่าน ด้วยราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ ในปัจจุบัน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) เติบโตอย่างมาก มีสินค้ามากกว่า 2000 SKU ส่งออกไปยัง 25 ประเทศทั่วโลก และได้ก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัท จำกัด มหาชน ในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2563 ที่ผ่านมา 

โดยบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการวางระบบ ERP ด้วยโซลูชัน SAP S4/Hana เวอร์ชัน 1610 เมื่อหลายปีก่อน และในปัจจุบันองค์กรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud) มาใช้ร่วมกับระบบ ERP เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงจากการใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมแบบ On-Premise มาเป็นการใช้งานบน netizen.cloud และอัพเกรดระบบสู่ SAP S/4HANA Version Netizen Peony เวอร์ชันล่าสุด

คุณเสรี สาธุกิจชัย CEO จากบริษัทเนทติเนท์ จำกัด และคุณเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน จากบริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ทำการลงนาม ผ่านระบบ Origami.Life

คุณเสรี สาธุกิจชัย CEO จากบริษัทเนทติเนท์ จำกัด และคุณเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน จากบริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ทำการลงนาม ผ่านระบบ Origami.Life

ภาพรวมทีมงานจากบริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด และหัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

ภาพรวมทีมงานจากบริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด และหัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

และสำหรับการ Upgrade ระบบ ERP และการ Migrate ไปสู่ cloud นั้น บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ก็ได้ไว้วางใจให้เนทติเซนท์ เป็นพาร์ทเนอร์ของโครงการในครั้งนี้ เนื่องจากเนทติเซนท์มีความสามารถ และประสบการณ์ให้บริการด้านการติดตั้งและพัฒนาระบบ SAP ERP รวมทั้งให้บริการในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การสนับสนุนการใช้งาน การให้คำปรึกษา และการให้บริการด้านคลาวด์  

ภาพประกอบแนวทางการย้ายและอัพเกรดระบบ

ภาพประกอบแนวทางการย้ายและอัพเกรดระบบ

ซึ่งการใช้งาน SAP S/4HANA  Version Netizen Peony บน netizen.cloud จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบำรุงรักษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดระดับผลกระทบจากการย้ายระบบด้วยระบบสำรองข้อมูลและ DR เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับการ Audit องค์กรจะสามารถมอนิเตอร์และปรับจูนค่าพารามิเตอร์ให้สอดคล้องกับการทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้านข้อมูล หรือที่เรียกว่า Data Security ได้อย่างมาก เพราะ netizen.cloud คือคลาวด์ที่มีInfrastructure จากผู้ให้บริการคลาวด์ระดับ Hyperscaler ที่เชื่อถือได้ โดยเนทติเซนท์จะเป็นผู้ทําหน้าที่วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและโยกย้ายระบบนี้ให้กับ NRF โดยได้วิเคราะห์และออกแบบแนวทางการพัฒนาและโยกย้ายให้มีความเสี่ยงและผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงสร้างมาตรฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตอีกด้วย โดยจะเริ่มการอัพเกรดระบบในช่วงเดือนมกราคม 2565 และคาดว่าจะดำเนินเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้