การเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งสำคัญของอัลฟ่ากรุ๊ป วางระบบ Real Cloud ERP และ Netizen Robusta เพื่อเชื่อมต่อการทำงานโดยเนทติเซนท์

Home »  News »  การเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งสำคัญของอัลฟ่ากรุ๊ป วางระบบ Real Cloud ERP และ Netizen Robusta เพื่อเชื่อมต่อการทำงานโดยเนทติเซนท์


14 / 03

การเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งสำคัญของอัลฟ่ากรุ๊ป วางระบบ Real Cloud ERP และ Netizen Robusta เพื่อเชื่อมต่อการทำงานโดยเนทติเซนท์

บริษัท อัลฟ่ากรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งในปี 2527 ดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้า และจัดจำหน่ายวาวล์อุตสาหกรรมสำหรับระบบควบคุมไอน้ำ และของเหลว ปั๊มน้ำ ปะเก็นซีล ผลิตภัณฑ์ขันน็อต อุปรณ์ความปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ควบคุม มีสินค้าให้บริการกว่า 5000 รายการ และมีการบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร พร้อมทีมเซอร์วิสที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

ด้วยความเติบโตอย่างยาวนานกว่า 38 ปี ทางองค์กรได้มีการใช้โปรแกรมบัญชีแบบ local มาเป็นเวลานาน และพบว่าโปรแกรมไม่ได้รองรับกระบวนการ และขั้นตอนการทำงานอย่างครบถ้วน  จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้องค์กรเริ่มค้นหาโซลูชันที่ตอบโจทย์การทำงานมากกว่า รองรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนกว่า เพื่อรวบรวมกระบวนการ และขั้นตอนการทำงานต่างๆ สู่ศูนย์กลาง และเพื่อให้รองรับการขยาย และการเติบโตขององค์กรในอนาคต ทางบริษัทจึงได้ตัดสินใจวางระบบ SAP Business ByDesign version Netizen Arabica เพื่อช่วยบริหารจัดการภายในองค์กร ควบคู่กับการวางระบบ Netizen Robusta 

สำหรับระบบ Netizen Robusta นั้น เป็นระบบที่จะช่วยในการบริการจัดการ และควบคุมสินค้าคงคลังตั้งแต่ในส่วนของการรับเข้า หรือจำหน่ายออกของสินค้าแต่ละรายการ รวมถึงดูแลทางด้านการขนส่งที่สามารถถ่ายรูปสินค้า พร้อมให้ผู้รับเซ็นรับสินค้าได้ผ่านระบบได้เลย นอกจากนี้ยังสามารถดูตำแหน่งของรถได้แบบ real-time ทำให้การบริหารจัดการการขนส่งง่าย และสะดวกมากขึ้น

โดยในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางบริษัท อัลฟ่ากรุ๊ป จำกัด นำโดยคุณลิน เมธีผาติกุล ประธานฝ่ายปฏิบัติการ และท่านผู้บริการรุ่นที่ 1 ได้ร่วมลงนามในสัญญาเพื่อการววางระบบ SAP Business ByDesign version Netizen Arabica และ Netizen Robusta กับทางเนทติเซนท์ โดยโครงการการวางระบบนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน และจะสามารถ Go-Live ระบบได้ในช่วงเดือน สิงหาคม 2565 นี้