การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน เนทติเซนท์ NETIZEN Arabica EP.10

Home »  Blogs »  การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน เนทติเซนท์ NETIZEN Arabica EP.10


13 / 09

การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน เนทติเซนท์ NETIZEN Arabica EP.10

EP.10 การขายจากสต๊อกสินค้า

     

      ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน เนทติเซนท์ NETIZEN  Arabica EP.10  ซึงใน EP นี้ เราจะนำเสนอเกี่ยวกับโลจิสติกส์ขาออก (Outbound logistics) ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

      ความสามารถของ  เนทติเซนท์ NETIZEN Arabica คือ การตรวจสอบคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการควบคุมกิจกรรมคลังสินค้าในระยะสั้นและระบุปัญหาที่กำลังจะเกิดได้ก่อน ไม่ว่าเมื่อไรผู้จัดการคลังสินค้าต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าคำสั่งซื้อของลูกค้าจะสามารถปฏิบัติตามได้อย่างแม่นยำ  เนทติเซนท์ NETIZEN Arabica   นำเสนอกระบวนการโลจิสติกส์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการส่งสินค้าไปยังภายนอกและลูกค้าภายใน (โอนถ่ายสต๊อก) ได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา

      กระบวนการขาออกใน  เนทติเซนท์ NETIZEN Arabica  สามารถเริ่มต้นได้จากใบสั่งขาย ใบสั่งบริการ ใบสั่งโอนถ่ายสต๊อก หรือส่งคืนไปตามคำขอของซัพพลายเออร์ ไม่ว่าอะไรจะเป็นตัวกระตุ้นกระบวนการขาออก กิจกรรมคลังสินค้าที่เกี่ยวข้องจะได้รับการประมวลผลในลักษณะเดียวกัน หากไม่จำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์ด้วยตนเอง โซลูชันนี้จะเริ่มต้นกระบวนการขาออกอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้

        รูปภาพนี้คือกระบวนการ Demand Planning และ Order-To-Cash (Sell-From-Stock) ใน เนทติเซนท์ NETIZEN  Arabica ซึ่งเราจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการทางธุรกิจ  Order-to-Cash ในส่วนของ Sell-From-Stock ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory-Managed)

      โดยประกอบด้วย ใบเสนอราคา การสร้างใบสั่งขาย การประมวลผลการเบิกจ่ายสินค้าในคลังสินค้า และดำเนินการตามการประมวลผลใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ซึ่งในที่นี้เราจะเน้นในส่วนกระบวนการสีม่วงก่อน นั้นก็คือ กระบวนการสร้างใบเสนอราคา

     โดยการประมวลผลใบเสนอราคา (Sales Quotes) จะถูกใช้เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า โดยปกติแล้วใบเสนอราคาจะถูกสร้างขึ้นโดยพนักงานขาย

     ซึ่งใน เนทติเซนท์ NETIZEN  Arabica  มีการสนับสนุนการกำหนดราคาและส่วนลดโดยอัตโนมัติตามรายการราคา ซึ่งพนักงานขายสามารถแก้ไขข้อมูลราคาที่เสนอได้ รวมทั้งสามารถเพิ่ม-ลด ข้อมูลส่วนลดหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เช่น ค่าขนส่งสินค้า ซึ่งใบเสนอราคาที่ถูกต้องนั้นมักจะมาพร้อมการกำหนดวันที่

     ในบางกรณีการคำนวณมูลค่าสุทธิจากใบเสนอราคานั้น อาจเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งคุณสามารถตั้งค่ารูปแบบทางธุรกิจได้ โดยระบบจะสร้าง Task งานในการอนุมัติให้กับผู้จัดการฝ่ายขาย

    นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงานคือ ฟังก์ชันการตรวจสอบความพร้อมใช้งานซึ่งจะแสดงข้อมูลให้เห็นทันทีว่ามีผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายได้หรือไม่ รวมทั้งลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากใบเสนอราคาหรือสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงตามข้อมูลรายการราคาหรือสัญญาก็ได้

     กระบวนการถัดมาคือ การสร้างใบสั่งขาย โดยข้อมูลที่สำคัญในใบสั่งขายจะประกอบด้วย ชื่อผลิตภัณฑ์และปริมาณสินค้า รวมไปถึงวันที่ในการส่งมอบสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ 

      โดย เนทติเซนท์ NETIZEN Arabica ได้มีการสนับสนุนฟังก์ชันในการดำเนินการเพื่อกำหนดการอนุญาตจำนวนการส่งมอบให้กับลูกค้าอยู่ 2 Option คือ ‘Complete Delivery’ และ ‘Delivery Rules’ ยกตัวอย่างเช่น 

  • Option  ‘Complete Delivery’ ช่วยให้มั่นใจว่าได้ลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตามใบสั่งขายเพียงหนึ่งใบพร้อมกันทั้งหมด
  • Option ‘Delivery Rules’ สามารถกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนการส่งมอบแต่ละรายการในใบสั่งขาย ก่อนที่รายการในใบสั่งขายจะถึงเวลาในการจัดส่ง

        ถัดมาคือ การดำเนินการโลจิสติกส์ด้วยการประมวลผลการเบิกจ่ายสินค้าและการสร้างการส่งมอบขาออก (Outbound) ใน เนทติเซนท์ NETIZEN  Arabica 

       กระบวนส่งมอบขาออกนั้นมีลักษณะเดียวกันกับการส่งมอบขาเข้า (Inbound) สำหรับการประมวลผลเบิกจ่ายสินค้ามี logistics model อยู่ 3 ลักษณะดังนี้ 

  1. ‘Standard Shipping’ ลักษณะนี้จะครอบคลุมกระบวนการจัดส่งตามใบสั่งขาย ใบสั่งโอนสต๊อก Stock Transfer Order:STO ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับการจัดส่งชิ้นส่วนประกอบล่วงหน้าและการขายสินค้าระหว่างบริษัทในเครือ 

     2.‘Goods Return Shipping’ ลักษณะนี้จะมี Task งานในการดูแลสำหรับข้อมูลของกระบวนการส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังซัพพลายเออร์ 

    3.‘Pick-Up Shipping’ ลักษณะนี้ใช้สำหรับวิศวกรควบคุมคุณภาพที่รับสินค้าเป็นการส่วนตัวโดยไม่ให้มีการจัดส่งสินค้าไปยังภายนอก 

      ถัดมาคือ กระบวนการออกใบแจ้งหนี้ใน เนทติเซนท์ NETIZEN Arabica จะเริ่มต้นด้วยใบขอแจ้งหนี้ (Invoice Requests) ซึ่งขึ้นอยู่กับสินค้าที่ส่งมอบ โดยคุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองหรือใช้การดำเนินการสร้างใบแจ้งหนี้ในระบบแบบอัตโนมัติก็ได้ 

      นอกจากนี้ยังสามารถรวมใบขอแจ้งหนี้หลายใบไว้ในใบแจ้งหนี้เดียวกัน โดยมีเงื่อนไขหลายประการที่ไม่สามารถอนุญาตให้รวมใบขอแจ้งหนี้ได้ เช่น เป็นบัญชีผู้ชำระเงิน  บุคคลที่เรียกเก็บเงิน หรือสกุลเงินที่ต่างกันและมีเงื่อนไขในการชำระเงิน พร้อมทั้งยังมีเกณฑ์การแยก User-Defined เช่น เป็นใบแจ้งหนี้แต่ละการส่งมอบขาออกหรือใบแจ้งหนี้แต่ละวันที่จัดส่ง เป็นต้น

เป็นอย่างไรบ้างค่ะ… สำหรับ EP.10 เราหวังว่าคุณจะพอเห็นภาพรวมของกระบวนการที่เราได้นำเสนอนี้ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในบทความ  เนทติเซนท์ NETIZEN  Arabica EP.11 อย่าลืมติดตามนะคะ…..

สนใจโซลูชัน Netizen  Arabica ติดต่อ

Call: 02-090-6868

Email: sales@netizen.co.th

www.netizen.co.th