31 / 01
เนทติเซนท์ (NETIZEN) จับมือ PwC ลงนามสัญญาลงนามวางระบบ SAP S/4HANA Public Cloud ให้กับโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลปิยะเวท – บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด และ PwC ได้ร่วมกันเซนท์สัญญาลงนามการนเทคโนโลยี SAP ERP มาปรับใช้ให้กับโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก–ปิยะเวท ในโครงการ Road to ONE BHG โดยเนทติเซนท์ (NETIZEN) ได้ดำเนินการ Implement ระบบให้กับทางโรงพยาบาลด้วยโซลูชั่น SAP S/4HANA Public Cloud Version Netizen Peony เพื่อยกระดับการทำงานให้กับฝ่ายบัญชีและการเงินให้กับทางโรงพยาบาล ภายในงาน คุณเสรี สาธุกิจชัย ประธานบริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด, พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานบริษัทในเครือโรงพยาบาลบางปะกอก-ปิยะเวท และ คุณจิรพล ตังทัตสวัสดิ์ หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา จาก…

Posted by , 0 Comments