เนทติเซนท์

เนทติเซนท์ มุ่งมั่นสู่สังคมที่ยั่งยืน ผ่านการคืนคุณค่าสู่สังคม

Home »  Proud to be Netizen »  เนทติเซนท์ มุ่งมั่นสู่สังคมที่ยั่งยืน ผ่านการคืนคุณค่าสู่สังคม

เนทติเซนท์ มุ่งมั่นสู่สังคมที่ยั่งยืน ผ่านการคืนคุณค่าสู่สังคม

On มิถุนายน 26, 2024, Posted by , In Proud to be Netizen, By ,, , With No Comments

เนทติเซนท์ มุ่งมั่นสู่สังคมที่ยั่งยืน ผ่านการคืนคุณค่าสู่สังคม

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด ผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางด้าน SAP และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลย มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยเน้นการทำงานเป็นทีม ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และ มุ่งสร้างสังคมที่ยั่งยืน ผ่านกิจกรรม “Proud to be Netizen : Unit Mangrove Planting for the Environment” เพื่อร่วมรณรงค์ลดการปล่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล 

เนทติเซนท์ มุ่งมั่นสู่สังคมที่ยั่งยืน ผ่านการคืนคุณค่าสู่สังคม

ด้วยความตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน เนทติเซนท์ จึงไดเริ่มโครงการปลูกป่าชายเลน โดยยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง เนทติเซนท์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าชายเลนที่เปรียบเสมือนรากฐานของระบบนิเวศทางทะเล ทำหน้าที่กรองฝุ่นละออง ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ การปลูกป่าชายเลนจึงเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ 

เนทติเซนท์ มุ่งมั่นสู่สังคมที่ยั่งยืน ผ่านการคืนคุณค่าสู่สังคม

นอกจากนั้น เนทติเซนท์ ยังมีความมุ่งมั่นต่อไปที่จะช่วยเหลือชุมชน โดยการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับคนด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่ง เนทติเซนท์ มีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่การทำกำไร แต่หมายถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ เนทติเซนท์ จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ยั่งยืน โดยยึดมั่นในปรัชญาการคืนคุณค่าสู่สังคม และสร้างอนาคตที่ดีกว่า 

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่ยั่งยืนกับเนทติเซนท์ 

Email : recruit@netizen.co.th   

LINE : @netizen   

Website : www.netizen.co.th 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *