Netizen และ NDBS ผนึกกำลังร่วมกันนำระบบ Smart Maintenance ยกระดับการทำงานของฝ่ายผลิต ขึ้นเฟสแรกที่ไทยน้ำทิพย์ จ.ปทุมธานี

Home »  News »  Netizen และ NDBS ผนึกกำลังร่วมกันนำระบบ Smart Maintenance ยกระดับการทำงานของฝ่ายผลิต ขึ้นเฟสแรกที่ไทยน้ำทิพย์ จ.ปทุมธานี


12 / 07

Netizen และ NDBS ผนึกกำลังร่วมกันนำระบบ Smart Maintenance ยกระดับการทำงานของฝ่ายผลิต ขึ้นเฟสแรกที่ไทยน้ำทิพย์ จ.ปทุมธานี

เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฏาคม 2566 Netizen ได้ร่วมมือกับ NTT Data Business Solution (NDBS) เริ่มต้น Kick Off – Bumrung Project เพื่อปรับปรุงระบบ Maintenance ด้วยโซลูชั่น Factorium CMMS Application ให้กับบริษัท ไทยน้ำทิพย์ (ThaiNamthip Co., Ltd) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Maintenance และการเชื่อมต่อของระบบภายในองค์กร

โดยในครั้งนี้ Netizen ได้จัดตั้งโครงการในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ร่วมกับ NDBS เข้ามาผสานและยกระดับการทำงานในรูปแบบเดิมผ่านการเชื่อมต่อระบบ Factorium CMMS Application โซลูชั่นที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง สามารถรองรับงานได้ทั้งเรื่องของ การแจ้งซ่อม, วางแผน, เบิกอะไหล่, ตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงเรื่องของการติดตามสถานะงานซ่อมได้แบบ Realtime ที่จะช่วยให้เรื่องของงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรมีความรวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง และเพิ่มเวลาการทำงานให้กับทีมช่างได้ดูแลงานในส่วนอื่นๆ มากขึ้น

ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการ “บำรุงรักษาเครื่องจักร” เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เรายังมองถึงเรื่องของการ “บำรุงรักษาจิตใจ” ของคนทำงานอีกด้วย โดยเรามีเป้าหมายหลักร่วมกันคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีมช่างและป้องกันการสูญเสียโอกาสในการผลิต ในโครงการนี้ เราได้ทำการเชื่อมต่อระบบ Factorium CMMS Application เข้ากับระบบ SAP Module Plant Maintenance ซึ่งจะช่วยเชื่อมต่อข้อมูลการทำงานได้แบบ Realtime ลดปัญหา Human Error จากการทำงานบนกระดาษ

Netizen and NDBS leveraging the Smart Maintenance system to enhance production department. The first phase of this implementation has taken place at Thai Namthip Factory in Pathum Thani.

สำหรับการ Kick Off Bumrung Project เราได้มีการเริ่มต้นที่ “โรงงานไทยน้ำทิพย์ จ.ปทุมธานี” ขึ้นระบบเป็นที่แรก และเรายังมีแผนการ Rollout สำหรับขึ้นระบบที่โรงงานไทยน้ำทิพย์อีก 4 แห่งในเฟสถัดไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ที่สำคัญ Netizen เราต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่มีเกี่ยวข้องกับโครงการในครั้งนี้ โดยเฉพาะ คุณ Nicholus Michael Nixon – Assistant Vice President, Manufacturing of ThaiNamthip และ คุณ เกษม อู่ทิฆัมพร – Maintenance Strategy & Parts Logistic Manager ผู้ริเริ่มโครงการและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแนะนำแนวทางสำหรับโครงการนี้

อีกทั้ง คุณ อโนตน์ แสงคุณะคุปต์ – Assistance Vice President, Digital & Innovation ผู้ฟอร์มทีมให้เราทั้งหมดได้เป็น One Team in One สร้าง “Best of Breed” โดยผสมผสานโซลูชั่นจากทั้ง Netizen, NDBS และ Factorium ด้วยกันได้อย่างกลมกล่อม ทำให้การเริ่มต้น Kick Off Bumrung Project เริ่มต้นไปได้ด้วยดี และเราหวังว่า Go-Live Bumrung Project ในรอบหน้าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกัน

Netizen and NDBS leveraging the Smart Maintenance system to enhance production department. The first phase of this implementation has taken place at Thai Namthip Factory in Pathum Thani.และท้ายสุด ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีมากกว่า 20 ปีของ Netizen เราไม่หยุดที่จะพัฒนาโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจที่มากกว่าการใช้งานระบบ SAP ERP แต่เรายังมีแผนที่จะดำเนินธุรกิจด้วยหลักของ BTX หรือ Business Technology Transformation ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างธุรกิจและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อผลักดันเรื่องของเทคโนโลยีในการนำมาพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของกลุ่มลูกค้าให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
TEL : 098-287-8668 (ฝ่ายขาย)
EMAIL : sales@netizen.co.th
LINE : @netizen
WEBSITE : www.netizen.co.th