เนทติเซนท์

Netizen จับมือ PTT Digital ผนึกทรานส์ฟอร์มธุรกิจ SMB สู่ Intelligent Enterprise รุกหน้าด้วย SAP S/4HANA Public Cloud เป็นรายแรกของประเทศไทย

Home »  บทความ »  Netizen จับมือ PTT Digital ผนึกทรานส์ฟอร์มธุรกิจ SMB สู่ Intelligent Enterprise รุกหน้าด้วย SAP S/4HANA Public Cloud เป็นรายแรกของประเทศไทย

Netizen จับมือ PTT Digital ผนึกทรานส์ฟอร์มธุรกิจ SMB สู่ Intelligent Enterprise รุกหน้าด้วย SAP S/4HANA Public Cloud เป็นรายแรกของประเทศไทย

Netizen จับมือ PTT Digital ผนึกทรานส์ฟอร์มธุรกิจ SMB สู่ Intelligent Enterprise รุกหน้าด้วย SAP S/4HANA Public Cloud เป็นรายแรกของประเทศไทย

ภาพบรรยากาศงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง Netizen และ PTT Digital Solutions ณ ห้องประชุมพลังไทย อาคาร 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการนำ SAP S/4HANA Public Cloud มาใช้พัฒนาการให้บริการธุรกิจ ระหว่าง Netizen และ PTT Digital Solutions ณ ห้องประชุมพลังไทย อาคาร 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 บริษัท เนทติเซนท์ (Netizen) บริษัทชั้นนำด้านการวางระบบคลาวด์อีอาร์พี (Cloud ERP) ประกาศความร่วมมือ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่ม ปตท. ชูโซลูชัน SAP S/4HANA Public Cloud เสริมจุดแข็ง ยกระดับการให้บริการเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร รองรับการขยายตัวของภาคธุกิจ SMB ของทั้งในและนอกกลุ่ม ปตท. อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ร่วมกล่าวในงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง Netizen และ PTT Digital Solutions

นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ร่วมกล่าวในงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง Netizen และ PTT Digital Solutions ในการนำ SAP S/4HANA Public Cloud มาใช้พัฒนาการให้บริการธุรกิจ

 

ภายในงาน นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือในการใช้งาน SAP S/4HANA Public Cloud กับ นายเสรี สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวางระบบเอสเอพี คลาวด์ อีอาร์พี (SAP Cloud ERP) ณ ห้องประชุม พลังไทย อาคาร 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

การผนึกความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการพลิกโฉมวงการผู้ให้บริการระบบ SAP ERP ครั้งใหญ่ เนื่องจากเป็นความร่วมมือที่ผนึกความแข็งแกร่งของพีทีที ดิจิตอล (PTT Digital) ซึ่งมีประสบการณ์ในการให้บริการพัฒนาและสนับสนุนระบบไอทีให้กับบริษัทกลุ่มปตท. จึงมีความชำนาญในเทคโนโลยีที่หลากหลาย ประกอบกับความพร้อมด้านบุคลากรและประสบการณ์ในธุรกิจไอทีกว่า 16 ปี ร่วมกับเนทติเซนท์ (Netizen) ซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบคลาวด์อีอาร์พี (Cloud ERP) ในหลากหลายอุตสาหกรรม มากกว่า 20 ปี และมี Business Scenario ในการพัฒนาระบบ ERP ให้ประสบความสำเร็จทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง 2 องค์กรมุ่งหวังในการนำความรู้ความสามารถขององค์กรมาช่วยพัฒนาและยกระดับธุรกิจ SMB ในประเทศไทยด้วย SAP S/4HANA Public cloud ตัวใหม่ให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล

ภาพบรรยากาศงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง Netizen และ PTT Digital Solutions ณ ห้องประชุมพลังไทย อาคาร 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง Netizen และ PTT Digital Solutions ได้ใช้ เทคโนโลยีของ เนทติเซนท์ ในการ Sign in เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ผ่านแพลตฟอร์ม Origami Doc sign

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ให้การสนับสนุนและบริการด้านเทคโนโลยี รวมถึง SAP Solutions แก่บริษัทกลุ่มปตท. มาอย่างยาวนาน พีทีที ดิจิตอล เล็งเห็นประโยชน์ที่องค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มธุรกิจ SMB จะได้รับจากความร่วมมือในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการยกระดับศักยภาพการให้บริการ SAP S/4HANA Public Cloud แบบครบวงจร และเป็นรายแรกของประเทศไทย เพิ่มทางเลือกให้ธุรกิจ SMB ในการรับบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนาและดูแลระบบ รวมถึงบริหารจัดการ SAP S/4HANA on Cloud license ตอบโจทย์การขับเคลื่อนธุรกิจที่วางระบบฐานข้อมูลบน Public Cloud ให้เป็น Data Driven Organization อย่างเต็มรูปแบบ 

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่างใช้โอกาสในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ปรับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจใหม่ ผ่านการพลิกโฉมเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างรวดเร็ว เพื่อให้องค์กรมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น เสริมความแข็งแกร่งในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  ผลการศึกษาล่าสุดจาก เอสเอพี ระบุว่า 81% ของบริษัทในกลุ่ม SMB ของไทย มองว่าการทรานส์ฟอร์มเป็นองค์กรดิจิทัลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดขององค์กร ด้วยเหตุนี้กลยุทธ์ของ พีทีที ดิจิตอล จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้บริษัทกลุ่ม ปตท. และภาคธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ SMB สามารถยกระดับศักยภาพการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย SAP S/4HANA Public Cloud แบบครบวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพบรรยากาศงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง Netizen และ PTT Digital Solutions ณ ห้องประชุมพลังไทย อาคาร 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

นายเสรี สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด ร่วมกล่าวในงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง Netizen และ PTT Digital Solutions

นายเสรี สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด กล่าวว่า “ทีมงานที่ปรึกษาเนทติเซนท์และพันธมิตร United VARs กว่า 10,000 คน มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่าสองทศวรรษในการวางระบบเอสเอพี (SAP) อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการวางระบบคลาวด์ อีอาร์พี (Cloud ERP) ภายใต้โซลูชั่นพีโอนี่ (Peony) ที่ผนวก SAP S/4HANA Public Cloud เข้ากับ Business Process Scenario ตอบโจทย์การใช้งานของธุรกิจ SMB ที่ใช้ต้นทุนไม่สูง ระยะเวลาสั้น พร้อมแพลตฟอร์ม Origami Project Management ในการช่วยวางระบบให้โครงการประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น การันตีความสำเร็จด้วยรางวัล SAP Partner of the year (SEA) ถึง 5 ปีซ้อน สร้างความมั่นใจได้ว่า เนทติเซนท์จะสามารถนำเสนอเทคโนโลยี SAP S/4HANA Public Cloud ที่ทันสมัย มีมาตรฐานให้ธุรกิจ SMB ในประเทศไทยได้ใช้งาน รองรับการขยายธุรกิจโดยไร้ขีดจำกัด พร้อมความเข้าใจรูปแบบการทำงานของธุรกิจในประเทศไทย ตอบสนองการให้บริการแบบพันธมิตรที่ไม่เหมือนใคร”

ภาพบรรยากาศงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง Netizen และ PTT Digital Solutions ณ ห้องประชุมพลังไทย อาคาร 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

นายกฤษดา สาธุกิจชัย ผู้ก่อตั้งบริษัท เนทติเซนท์ (Netizen) ร่วมกล่าวในงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง Netizen และ PTT Digital Solutions

นายกฤษดา สาธุกิจชัย  ผู้ก่อตั้งบริษัท เนทติเซนท์ (Netizen) ได้กล่าวว่า “ วันนี้เป็นอีกก้าวสำคัญที่ทางนายเสรี สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวางระบบเอสเอพี คลาวด์ อีอาร์พี (SAP Cloud ERP) ด้วยประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 20 ปี ได้นำพาเนทติเซนท์ บรรลุความร่วมมือกับ พีทีที ดิจิตอล ทำให้มีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่ง เสริมให้เนทติเซนท์ มีโอกาสเติบโตทั้งในและต่างประเทศ เนทติเซนท์  มีเทคโนโลยีหลากหลาย ด้วยแพลตฟอร์ม และ methodology ที่มีความพร้อม จากการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นตัวช่วยขยายให้องค์กรต่างๆเข้าถึงเทคโนโลยีของเนทติเซนท์ ได้มากขึ้น โดยผ่านเครือข่ายของ พีทีที ดิจิตอล และเล็งเห็นเทคโนโลยีของ พีทีที ดิจิตอลที่บ่มเพาะกว่า 16 ปี จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทางเนติเซนเช่นกัน จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าทั้ง 2 ฝ่าย และในการทำ MOU ครั้งนี้ได้ใช้เทคโนโลยีของเนทติเซนท์ในการ Sign in เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ผ่านแพลตฟอร์ม Origami Doc sign อีกด้วย

ภาพบรรยากาศงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง Netizen และ PTT Digital Solutions ณ ห้องประชุมพลังไทย อาคาร 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ผู้บริหารจาก SAP ร่วมงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง Netizen และ PTT Digital Solutions ณ ห้องประชุมพลังไทย อาคาร 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

และต้องขอขอบคุณ ทีม SAP ได้แก่ คุณเจมส์ วอง Head of SAP Business One and Cloud ERP, Asia Pacific Japan  คุณสุชาดา เอี่ยมจุฬา Head of SAP Business One and Cloud ERP, South East Asia และคุณคุณนัตติยา ชูโชคกุล Business Lead of SAP Business One and Cloud ERP, Indochina ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย”

 

สำหรับลูกค้าที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คลาวด์อีอาร์พี สำหรับ SMB :
ติดต่อเนติเซนท์: +662 090 6868
ติดต่อทีม Business Commercial : โทร +6698 279 5520 (คุณบิวตี้)
E-mail : marketing@netizen.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *