Category Archives: SAP Business ByDesign

Home »  SAP Business ByDesign

13 / 09
NETIZEN ByDesign Arabica ช่วยปลดล็อค Intelligent Enterprise สำหรับธุรกิจขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่

                   การดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Intelligent Enterprise  นั้นไม่ง่ายเลย หลายองค์กรยังประสบปัญหาหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคในการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน เช่น มีกระบวนการทำงานที่ไม่เป็นมาตรฐาน ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูล มีแอปพลิเคชันที่ไม่สนับสนุนการทำงาน การเข้าถึงข้อมูลที่ยาก และไม่สามารถแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ อีกทั้งยังมีต้นทุนทางไอทีสูง และขาดความยืดหยุ่นในการพัฒนาระบบใหม่ เนื่องจากต้องมีการลงทุนที่สูงขึ้น และใช้เวลามากขึ้น รวมถึงขาดความสามารถของบุคลากรทางด้านไอที เป็นต้น                 เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับให้เข้ากับสภาพคล่องของตลาดใหม่ได้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับธุรกิจขนาดกลาง (SMBs) และขนาดใหญ่ของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ด้วยความสามารถของ NETIZEN  ByDesign Arabica จะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เปรียบและเหนือกว่าคู่แข่ง   จุดเด่นของความสามารถนี้ประกอบด้วย เพิ่มความคล่องตัวของกระบวนการตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง มีความคล่องตัวในการปรับตัวให้เข้ากับ Opportunity ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีเครื่องมือในการวิเคราะห์แบบ Real-time รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงผลกำไร เปลี่ยนศักยภาพการเติบโตไปสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงด้วย เนทติเซนท์ NETIZEN …

Posted by , 0 Comments

13 / 09
การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica EP.10

EP.10 การขายจากสต๊อกสินค้า             ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica EP.10  ซึงใน EP นี้ เราจะนำเสนอเกี่ยวกับโลจิสติกส์ขาออก (Outbound logistics) ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน       ความสามารถของ  เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica คือ การตรวจสอบคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการควบคุมกิจกรรมคลังสินค้าในระยะสั้นและระบุปัญหาที่กำลังจะเกิดได้ก่อน ไม่ว่าเมื่อไรผู้จัดการคลังสินค้าต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าคำสั่งซื้อของลูกค้าจะสามารถปฏิบัติตามได้อย่างแม่นยำ  เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica   นำเสนอกระบวนการโลจิสติกส์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการส่งสินค้าไปยังภายนอกและลูกค้าภายใน (โอนถ่ายสต๊อก) ได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา       กระบวนการขาออกใน  เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica  สามารถเริ่มต้นได้จากใบสั่งขาย ใบสั่งบริการ ใบสั่งโอนถ่ายสต๊อก หรือส่งคืนไปตามคำขอของซัพพลายเออร์ ไม่ว่าอะไรจะเป็นตัวกระตุ้นกระบวนการขาออก กิจกรรมคลังสินค้าที่เกี่ยวข้องจะได้รับการประมวลผลในลักษณะเดียวกัน หากไม่จำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์ด้วยตนเอง โซลูชันนี้จะเริ่มต้นกระบวนการขาออกอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้      …

Posted by , 0 Comments

13 / 09
การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica EP.9

EP.9 กระบวนการรับสินค้า (Goods Receipt Process)          ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica EP. 9  โดย ใน EP. นี้ เราจะนำเสนอเกี่ยวกับกระบวนการรับสินค้า กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ การประมวลผลใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ จะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามกันเลย….            รูปภาพนี้คือ กระบวนการ Demand Planning และ Order-to-Cash (Sell-from-Stock) ใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica  ซึ่งในรูปภาพนี้เราจะเน้นไปที่กระบวนการสีม่วงซึ่งก็คือ กระบวนการรับสินค้า (Goods Receipt Process)           กระบวนการรับสินค้านั้นจะมีความเชื่อมโยงกับโมเดลด้านโลจิสติกส์ในไซต์งานขององค์กร ซึ่งเราได้มีการแนะนำไปแล้วในการจัดการห่วงโซ่อุปทานภายในบริษัท (The Internal…

Posted by , 0 Comments

13 / 09
การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica EP.8

EP.8 การจัดหาเชิงกลยุทธ์          ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica ใน EP.8 ใน EP นี้ เราจะนำเสนอ การจัดหาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sourcing) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อสินค้าโดยตรงในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน              รูปภาพนี้คือกระบวนการ Demand Planning และ Order-to-Cash (Sell-from-Stock) ใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica  โดยในรูปภาพนี้เราจะเน้นไปที่กระบวนการสีม่วงซึ่งก็คือ กระบวนการจัดซื้อ (Purchasing)              การจัดหาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sourcing) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ ใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica ซึ่งช่วยในค้นหาซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมอย่างน้อยหนึ่งรายหรืออาจจะใช้เพื่อค้นหาผู้จัดจำหน่ายสินค้าสำหรับการจัดซื้อระยะยาว หรือจัดซื้อเพียงครั้งเดียว        โดยกระบวนการจัดหาเชิงกลยุทธ์นั้นเริ่มต้นตั้งแต่ผู้ซื้อได้ระบุซัพพลายเออร์หรือผู้ประมูลที่มีศักยภาพหลายรายเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในระบบ ซึ่งจะเริ่มด้วยการตั้งค่าข้อมูลปริมาณผลิตภัณฑ์ ข้อมูลวันที่ร้องขอ และข้อมูลช่วงเวลาการตอบสนองในระบบ     …

Posted by , 0 Comments

13 / 09
การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica EP.7

  EP.7 การวางแผนห่วงโซ่อุปทาน        ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน  เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica EP.7 โดยใน EP. นี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับการวางแผนห่วงโซ่อุปทาน        ซึ่งคุณอาจจะสงสัยว่า ทำไมต้องมีการวางแผนห่วงโซ่อุปทาน (Supply Planning) ? โดยวัตถุประสงค์ของการวางแผนห่วงโซ่อุปทานนั้นก็ คือ การสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดซื้อและการผลิต โดยผลลัพธ์ของการวางแผนการห่วงโซ่อุปทานนั้นจะถูกใช้ในการเป็นข้อมูลในการ จัดทำ Proposal ในการสั่งซื้อและการผลิตเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที รวมไปถึงมีการจัดการจำนวนปริมาณผลิตภัณฑ์เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยใน EP. นี้เรามุ่งเน้นไปที่ด้านการจัดซื้อ          รูปภาพนี้คือกระบวนการ Demand Planning และ Order-to-Cash (Sell-from-Stock) ใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica  ซึ่งในเราจะมุ้งเน้นไปที่กระบวนการสีม่วงซึ่งก็คือ กระบวนการวางแผนห่วงโซ่อุปทาน (Supply Planning)        ในส่วนความท้าทายสำหรับนักวางแผนห่วงโซ่อุปทาน อับดับแรกคือ สร้างแผนการจัดหาให้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดเพื่อให้การดำเนินการมีความเสถียรภาพและหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่หยุดชะงัก รวมไปถึงสร้างการป้องกันสำหรับการจัดหาสินค้าคงคลังเพื่อหลีกเลี่ยงสินค้าคงคลังที่เกินดุล          อีกหนึ่งความท้าทายคือ…

Posted by , 0 Comments

13 / 09
การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica EP.6

EP.6 ภาพรวมของกระบวนการและการวางแผนอุปสงค์        ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica EP.6 ใน EP นี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับภาพรวมของกระบวนการวางแผนอุปสงค์ (Demand Planning) ที่อยู่ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน        ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่า เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica  ได้นำเสนอฟังก์ชันการวางแผนที่ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตตามสต๊อกจนถึงการผลิตตามคำสั่งซื้อ มีฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพในการจัดการการคาดการณ์และบูรณาการโดยตรงเข้ากับการวางแผนอุปทาน ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลการวางแผนเพื่อคำนวณการยืนยันที่เชื่อถือได้สำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้า และอัปเดตการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการห่วงโซ่อุปทานแบบเรียลไทม์….          โดยรูปนี้คือ กระบวนการ Demand Planning และ Order-to-Cash (Sell-from-Stock) เราจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสีม่วงซึ่งก็คือ กระบวนการวางแผนอุปสงค์ (Planning Demand)         กระบวนการวางแผนอุปสงค์ (Demand Planning) ใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica นั้นสามารถช่วยพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าในระยะสั้นหรือระยะยาวด้วยวิธีการทางสถิติกับข้อมูลรายการขายในอดีตเพื่อคาดการณ์อุปสงค์ในอนาคต พร้อมทั้งยังเป็นการช่วยในเรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้างและการผลิตสินค้าไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยลดระยะเวลารอคอยสินค้าของลูกค้า เนื่องจากมีสินค้าที่ลูกค้าต้องการอยู่ในสต๊อกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว      นอกจากนี้ยังมี Option ในกระบวนการวนลูปสำหรับ Demand…

Posted by , 0 Comments

13 / 09
การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica EP.5

  EP.5 การจัดการห่วงโซ่อุปทานภายใน       ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica EP.5 ค่ะ ในวันนี้เราจะขอนำเสนอเกี่ยวกับการจัดการไหลของวัตถุดิบภายในไซต์งาน โดยเราขอเรียกกระบวนการนี้ว่า การจัดการห่วงโซ่อุปทานภายใน (The Internal Supply Chain)           ตัวอย่างในรูปภาพนี้คือ การเคลื่อนย้ายวัตถุทั่วไปภายในไซต์งาน ซึ่งมีขั้นตอนตามในรูปภาพดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 เมื่อรถบรรทุกมาถึงคลังสินค้าพนักงานจะขนย้ายสินค้าลงมาและทำการตรวจสอบ  ขั้นตอนที่ 2 สินค้าจะถูกนำไปเก็บไว้ในชั้นวางของคลังสินค้า ถ้าเป็นชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ก็จะถูกขนย้ายจากคลังสินค้าเพื่อไปเติมเต็มยังพื้นที่สายงานการผลิตเพื่อดำเนินการผลิต  หลังจากนั้นสินค้าสำเร็จรูปจะถูกเคลื่อนย้ายกลับเข้าไปยังคลังสินค้าหรือไปยังพื้นที่บรรจุสินค้า  ขั้นตอนที่ 3 และ 4 ก่อนที่สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังลูกค้า พนักงานจะต้องทำการบรรจุสินค้าจากคลังสินค้าเพื่อขนย้ายไปยังบนรถบรรทุก ขั้นตอนที่ 5 เป็นการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบอื่น ๆ ที่จำเป็น ซึ่งอาจจะไม่การแสดงอยู่ในกราฟิก เช่น การเพิ่มพื้นที่ในคลังสินค้า เพื่อช่วยในการจัดการพื้นที่ในคลังสินค้าให้เหมาะสมที่สุด  …

Posted by , 0 Comments

13 / 09
การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica EP.4

    EP. 4 การจัดการห่วงโซ่อุปทานภายนอก          ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica EP.4 ในวันนี้เราจะขอนำเสนอเกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมโยงหรือกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน หรือที่เรียกว่า การจัดการห่วงโซ่อุปทานภายนอก                   บุคคลภายนอกที่ทำธุรกิจกับองค์กรหลัก ๆ ได้แก่ ลูกค้าและซัพพลายเออร์แต่ในบางครั้งการดำเนินงานในคลังสินค้าอาจจะมีผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์หรือที่เรียกว่า 3PL (Third – Party Logistics) เพื่อจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าในนามของบริษัทของคุณ โดยทุกฝ่ายต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันเพื่อแสดงถึงความเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ (ฺBusiness partner)          ความเป็นคู่ค้าทางธุรกิจนี้จะสะท้อนข้อมูลไปยัง เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica ยกตัวอย่างเช่นในระบบจะใช้คำว่า Account แทน ชื่อลูกค้า องค์กรคู่ค้าทางธุรกิจ ใช้แทนซัพพลายเออร์ หรือแม้แต่ใช้แทนบริษัทที่ทำธุรกิจทางการค้าระหว่างหน่วยงานธุรกิจด้วยกัน (B2B)  …

Posted by , 0 Comments

13 / 09
การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica EP.3

EP.3 การจัดการวัตถุดิบและการบริการ            ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica EP.3 ค่ะ ในวันนี้เราจะขอนำเสนอเกี่ยวกับความเข้าใจในแนวคิดของการจัดการวัตถุดิบและการบริการ          ทุก ๆ องค์กรจำเป็นต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการขาย การซื้อ และกระบวนการทางธุรกิจ โดยจำแนกสินทรัพย์เหล่านี้ออกเป็น 2  ประเภท คือ สิ่งที่จับต้องได้ สิ่งที่จับต้องไม่ได้          แน่นอนว่าวัตถุดิบ (Materials) จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งที่จับต้องได้ โดยเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ผ่านกระบวนการจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished Products) เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้จะมีการหมุนเวียนอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain)       ในส่วนของวัตถุดิบอื่น ๆ เช่น วัสดุสำนักงานหรือวัสดุสิ้นเปลืองนั้นไม่มีบทบาทกับห่วงโซ่อุปทาน รวมไปถึงสินทรัพย์ถาวร…

Posted by , 0 Comments

13 / 09
การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica EP.2

  EP.2 ภาพรวมของโซลูชัน           ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน เนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica EP.2 ค่ะ ในวันนี้เราจะขอนำเสนอเกี่ยวกับภาพรวม ขอบเขตการทำงาน และกระบวนการทางธุรกิจ (Business Scenarios) ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน           โดยเนทติเซนท์ NETIZEN ByDesign Arabica นั้นมีกระบวนการทางธุรกิจ (Business Scenarios) ที่เป็นมาตรฐานโดยแบ่งออกเป็น 200+ กระบวนการ ซึ่งในที่นี้เราจะเน้นเพียง 3 กระบวนการหลัก ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ Order-to-Cash Make-to-Stock Procure-to-Pay                   ในกระบวนการที่หนึ่ง Order-to-Cash เราต้องการเน้นและยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจน โดยแผนภาพสีเขียวคือ…

Posted by , 0 Comments