16 / 09
เนทติเซนท์ บุกตลาดอุตสาหกรรมก๊าซ ดูแลวางระบบ ERP SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica ให้กับ ไทยสเปเชี่ยลแก๊ซ

เนทติเซนท์ บุกตลาดอุตสาหกรรมก๊าซ ดูแลวางระบบ ERP SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica ให้กับ ไทยสเปเชี่ยลแก๊ซ เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมแบบครบวงจรอันดับ 1 ในไทย บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด (TSG) เชื่อมั่นให้เนทติเซนท์ (Netizen) ผู้เชี่ยวชาญการวางระบบซอฟต์แวร์ ERP มากกว่า 20ปี ด้วยระบบ Cloud ERP “SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica” ให้กับ TSG ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก๊าซสำหรับอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล และให้บริการด้านอุปกรณ์ก๊าซแบบครบวงจรมากกว่า 30 ปี ซึ่งการวางระบบ ERP ในครั้งนี้จะมาทดแทนการใช้งานระบบ ERP เดิม ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจโดยเฉพาะ ซึ่ง Netizen…

Posted by , 0 Comments