เนทติเซนท์

Netizen บุกอุตสาหกรรมยาง ต่อยอดนวัตกรรมเชื่อม SAP ERP กับแพลตฟอร์มซื้อขายยางธรรมชาติออนไลน์

Home »  News »  Netizen บุกอุตสาหกรรมยาง ต่อยอดนวัตกรรมเชื่อม SAP ERP กับแพลตฟอร์มซื้อขายยางธรรมชาติออนไลน์

Netizen บุกอุตสาหกรรมยาง ต่อยอดนวัตกรรมเชื่อม SAP ERP กับแพลตฟอร์มซื้อขายยางธรรมชาติออนไลน์

 

Netizen บุกเบิกอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ วางระบบ SAP ERP โซลูชัน SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica ควบคู่การเชื่อมต่อระบบซื้อขายยางออนไลน์ผ่านช่องทาง Von APP เป็นเจ้าแรกในไทย พาวงศ์บัณฑิต ผู้นำอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ฟื้นฟูธุรกิจการผลิต ภาคการส่งออก ซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอย่างมาก

 

Netizen CEO

คุณกฤษดา สาธุกิจชัย CEO เนทติเซนท์ มุ่งมั่นวางระบบ SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica ให้กับวงศ์บัณฑิต

 

ภายหลังการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ภาคการส่งออกได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ประกอบกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมยางทั่วโลกสูงขึ้น บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ผู้นำอุตสาหกรรมยางธรรมชาติที่มีประสบการณ์กว่า 33 ปี ผลิตและส่งออกยางพาราธรรมชาติสู่หลายจังหวัดและส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก จึงได้ตัดสินใจนำเทคโนโลยีบริหารจัดการองค์กรเข้ามาเสริมกำลังเดินหน้าธุรกิจรุกตลาดยางด้วยการวางรากฐานระบบหลังบ้าน ซอฟต์แวร์ SAP ERP โซลูชัน SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica

 

ทีมผู้บริหาร เนทติเซนท์และ ทีมผู้บริหารจาก วงศ์บัณฑิต ร่วมเดินหน้าวางระบบ Netizen Arabica

ทีมผู้บริหารเนทติเซนท์และวงศ์บัณฑิต ร่วมเดินหน้าวางระบบ Netizen Arabica

 

โดยจุดเริ่มต้นความสำเร็จในการวางระบบ SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica ในครั้งนี้ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลการผลิตและสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ลดความเสี่ยงในการสูญเสีย เนื่องจากวงศ์บัณฑิตมีขั้นตอนและกระบวนการตั้งแต่อุตสาหกรรมขั้นต้น การรับซื้อน้ำยางสดจากทางเกษตรกร อุตสาหกรรมขั้นกลาง การนำผลผลิตยางขั้นต้นไปแปรรูป ไปจนถึงอุตสาหกรรมขั้นปลาย เช่น การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ทางแพทย์มากมาย ทำให้การบริหารจัดการในส่วนนี้มีความซับซ้อนและมีข้อมูลมากมายให้จัดการ ซึ่งระบบ SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica สามารถตอบโจทย์ได้ตรงจุด ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใส รวมถึงรองรับการทำงานและเชื่อมโยงสาขาในเครือเข้าด้วยกัน เสริมสร้างกระบวนการผลิต ให้มีความ Productivity มากขึ้น

 

คุณ บัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วงศ์บัณฑิต

คุณบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

ทีมผู้บริหาร เนทติเซนท์และ ทีมผู้บริหารจาก วงศ์บัณฑิต ร่วมเป็นสักขีพยานในการเดินหน้าวางระบบ Netizen Arabica

ทีมผู้บริหารเนทติเซนท์และวงศ์บัณฑิต ร่วมเป็นสักขีพยานในการเดินหน้าวางระบบ Netizen Arabica

 

พร้อมก้าวนำคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันด้วยการเชื่อมต่อ VON APP แพลตฟอร์มซื้อขายยางออนไลน์ ควบคู่การใช้งาน Origami Collaboration Platform ที่เชื่อมพนักงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์ บนแพลตฟอร์มเดียว โดย Netizen ได้คิดค้นและพัฒนาร่วมกับ Allable บริษัทผู้เชี่ยวชาญในการคิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยี ในเรื่องของ Collaboration Platform ขององค์กร ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับระบบ SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica ส่งผ่านข้อมูลราคายาง สถานะราคายางประจำวัน การซื้อขาย ยกระดับวงการค้ายาง ช่วยเกษตรกรรายย่อย เจ้าของสวนยางให้สามารถซื้อขายยางได้แบบ Real-time ในราคาที่ตรวจสอบได้

 

คุณ เสรี สาธุกิจชัย COO เนทติเซนท์ ในนามผู้ดูแลโครงการ กล่าวแสดงความยินดีในการวางระบบ Netizen Arabica

คุณเสรี สาธุกิจชัย COO เนทติเซนท์ ในนามผู้ดูแลโครงการ กล่าวแสดงความยินดีในการวางระบบ Netizen Arabica

 

การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ดีในปัจจุบัน ต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถออกแบบร่วมกัน ปรับแต่งและรองรับการขยายการเชื่อมต่อกับระบบหรือแอปพลิเคชันอื่น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สอดรับกับความต้องการ ความสะดวกสบายของผู้บริโภค รองรับข้อมูลจำนวนมากของธุรกิจและความพร้อมทีมงาน สร้างความเข้าใจ เรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะช่วยทำให้บริษัทพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

 

ภาพบรรยากาศทีมงาน เนทิตเซนท์ และ วงศ์บัณฑิต พร้อมเดินหน้าโครงการวางระบบ Netizen Arabica ไปด้วยกัน

ภาพบรรยากาศทีมงาน เนทติเซนท์และวงศ์บัณฑิต พร้อมเดินหน้าโครงการวางระบบ Netizen Arabica ไปด้วยกัน

 

สนใจโซลูชัน SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica  ติดต่อ
Call: 02-090-6868
Email: sales@netizen.co.th

Line : @netizen
www.netizen.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *