ครบรอบ 20 ปี การเดินทางของเนทติเซนท์

Home »  News »  ครบรอบ 20 ปี การเดินทางของเนทติเซนท์


22 / 09

ครบรอบ 20 ปี การเดินทางของเนทติเซนท์

ในวันที่ 18.09.2020 ถือเป็นวันครบรอบการเดินทางของเนทติเซนท์กว่า 20ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด ตอบสนองลูกค้าอย่างตรงจุด มีการพัฒนาบุคลากรและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ ทางบริษัท เนทติเซนท์ จำกัด เอง ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าและพารท์เนอร์ที่ให้การสนับสนุนตลอดมา

สำหรับงานในช่วงเช้า เนทติเซนท์ได้จัดพิธีไหว้ศาล เพื่อความเป็นสิริมงคล และผูกสายใยสัมพันธ์พี่น้องภายในบริษัท เพื่อสร้างความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกันในการให้บริการลูกค้าอย่างสูงสุด

 

พิธีไหว้ศาลเพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันครบรอบ 20 ปี เนทติเซนท์

พิธีไหว้ศาลเพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันครบรอบ 20 ปี เนทติเซนท์

พิธีไหว้ศาลเพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันครบรอบ 20 ปี เนทติเซนท์

พิธีไหว้ศาลเพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันครบรอบ 20 ปี เนทติเซนท์

ผูกสายใย สัมพันธ์ เนทติเซนท์ ในงานครบรอบ 20 ปี เนทติเซนท์

ผูกสายใย สัมพันธ์ เนทติเซนท์ ในงานครบรอบ 20 ปี เนทติเซนท์

ผูกสายใย สัมพันธ์ เนทติเซนท์ ใผูกสายใย สัมพันธ์ เนทติเซนท์ ในงานครบรอบ 20 ปี เนทติเซนท์

ผูกสายใย สัมพันธ์ เนทติเซนท์ ในงานครบรอบ 20 ปี เนทติเซนท์

ผูกสายใย สัมพันธ์ เนทติเซนท์ ในงานครบรอบ 20 ปี เนทติเซนท์

ผูกสายใย สัมพันธ์ เนทติเซนท์ ในงานครบรอบ 20 ปี เนทติเซนท์

ผูกสายใย สัมพันธ์ เนทติเซนท์ ในงานครบรอบ 20 ปี เนทติเซนท์

ผูกสายใย สัมพันธ์ เนทติเซนท์ ในงานครบรอบ 20 ปี เนทติเซนท์

 

ช่วงเย็นได้มีจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีอย่างยิ่งใหญ่ที่ Netizen LiFeCenter เป็นการสร้างความสนุก เชื่อมความสัมพันธ์ มีกิจกรรม การแสดงหลากหลายให้พนักงานร่วมทีมกัน จับมือส่งความสุขให้กับทุกคนภายในองค์กร

 

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

คุณเสรี สาธุกิจชัย ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง CEO ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด

คุณเสรี สาธุกิจชัย ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง CEO ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์

ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง งานครบรอบ 20 ปีเนทติเซนท์