Netizen HR Solutions ด้วย Netizen SAP SuccessFactors จากประสบการณ์ยาวนานในฐานะที่ปรึกษา และผู้นำในการพัฒนาระบบ SAP ERP ทีมผู้ก่อตั้งเนทติเซนท์ได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ และความเข้าใจลึกซึ้งในการดำเนินบริหารจัดการธุรกิจในประเทศไทย มาต่อยอดด้วยการนำเสนอโซลูชั่นสำหรับงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หรือ Human Capital Management (HCM) ด้วยโซลูชั่น Netizen SAP SuccessFactors ที่คงความหนักแน่นในแผนนวัตกรรม หลักปฏิบัติเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HR Transformation ในยุคดิจิทัล 4.0 ได้อย่างแข็งขัน รองรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย องค์กรสามารถก้าวทันการแข่งขันเข้มข้นในโลกธุรกิจ

 

Netizen SAP SuccessFactors เป็นได้ทั้งในแบบ Cloud และ On-Premise

 

ทำไมองค์กรจึงต้องมีเครื่องมือในการช่วยบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สำหรับบริษัทที่เข้าใจชัดเจนแล้วว่า แท้จริงนั้น ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของบริษัทก็คือ บุคลากรในองค์กรนั่นเอง ฉะนั้นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HR Transformation ย่อมเป็นกำลังสำคัญที่จะนำมาซึ่งประโยชน์และคุณค่ามหาศาล ทำให้องค์กรแข็งแกร่ง มุ่งไปสู่เป้าความสำเร็จที่ตั้งธงไว้ได้ ดังนั้นความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาว และผลประกอบการที่ดีของบริษัทนั้นเชื่อมโยงแนบแน่นกับผองพนักงานความสามารถเยี่ยม มีแรงจูงใจแข็งขัน มุ่งมั่นผลิตผลงานดังนั้น Netizen SAP SuccessFactors จึงเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มาช่วยทำหน้าที่เสริมความสัมพันธ์เชื่อมต่อนี้ให้ชัดแจ้ง ทำให้พนักงานเข้าใจบทบาทและจุดยืนของตนเองในทีม ในหน่วยงาน และในกรอบใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้นำทุกระดับในองค์กรได้ผลักดัน ได้ให้การฝึกอบรม ได้ประเมินผลงานอย่างรวดเร็ว โปร่งใส ได้พัฒนาทีมงานของตน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ที่องค์กรได้ตั้งไว้ โดยที่พนักงานยังสัมผัสได้ถึงความก้าวหน้าของตนเอง ศักยภาพที่เพิ่มพูนขึ้น และพึงใจกับผลตอบแทนความทุ่มเทที่ได้รับจากองค์กรด้วย

 

Netizen SAP SuccessFactors ตอบโจทย์ Lifestyle ทุกส่วนงาน HCM ได้อย่างครอบคลุม

 

Netizen SuccessFactors ช่วยเปลี่ยน Lifestyle ของงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HCM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • Netizen SAP SuccessFactors ช่วยให้แผนงาน HCM ขององค์กรเดินหน้าได้จริง แปลงจากแผนกลยุทธ์สู่การดำเนินการที่เกิดผลลัพธ์จับต้องได้ โดยการจัดสายงานธุรกิจให้เหมาะสมเพื่อขับดันองค์กร การบริหารประสิทธิภาพทีมงานและกำลังคนได้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มงาน และพนักงาน รวมไปถึงการเพิ่มผลิตภาพของผู้ปฎิบัติงาน
  • Netizen SAP SuccessFactors เป็น HR solutions ที่พร้อมสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกแขนงงาน และกระบวนการของ HCM เริ่มตั้งแต่การเฟ้นหาพนักงานที่ใช่ ไปจนถึงการพัฒนาส่งเสริมให้ทีมงานมีความรู้ความสามารถ ก้าวหน้ายิ่งขึ้น จนกระทั่งกระบวนสุดท้ายที่พนักงานลาเกษียณ อันได้แก่ Onboarding, Recruiting, Performance & Goals Management, Learning, Compensation, and Succession & Development และ SuccessFactors ยังตอกย้ำความเป็นเลิศด้วย การจัดระดับของ Gartner ในสถานะผู้นำตลาด สำหรับทุก Module ที่กล่าวมา รวมถึงรางวัลเกียรติยศอื่นๆอีกมากมาย
  • Netizen SuccessFactors ในแต่ละ Module นั้นสามารถทำงานได้แบบ Standalone ทำให้แต่ละองค์กรมีอิสระในการเลือกใช้งานให้ได้ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับแผนงานทรัพยากรบุคคลที่วางไว้ เมื่อองค์กรพร้อมรุกไปข้างหน้า ก็สามารถติดตั้งใช้งาน Module ต่างๆ ให้ทำงานได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้กลยุทธ์งาน HCM ดำเนินไปอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิผล และวัดผลลัพธ์ได้จริง
  • Netizen SAP SuccessFactors นำเสนอ HR contents มากกว่า 20,000 รูปแบบ ที่สามารถรองรับการทำงานได้หลากหลายฟังก์ชั่น สามารถประยุกต์ใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลา เช่น Competency Libraries, Job Descriptions, Goal Catalogs, Writing and Coaching Assistances และ Legal Guidance เป็นต้น
   • Netizen SAP SuccessFactors บน Cloud Solution มี Feature ที่สามารถเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลใน Social Media อย่าง Google, Facebook และ LinkedIn โดยสามารถแปลงข้อมูลจาก Resume ของผู้สมัครเป็นโปรแกรมที่กรอกลงในระบบของ SAP ในรูปแบบของ Quick Content ได้แบบอัตโนมัติ ทำให้ HR ลดขั้นตอนการทำงาน และสามารถกรองคำถามเบื้องต้นของผู้สมัคร อีกทั้งยังรองรับการเซ็นสัญญาผ่านกระดาษดิจิทัล เพื่อให้สามารถดูข้อมูลของผู้สมัครผ่าน Cloud โดยไม่ต้อง Download อีกด้วย

   

Netizen SAP SuccessFactors ช่วยให้งาน HR ยุค Digital เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

 

Netizen SAP SuccessFactors สามารถตอบโจทย์การทำงานของ HR ยุคดิจิทัล ได้อย่างครอบคลุมองค์กรลูกค้ามากมายที่เลือกใช้โซลูชั่น Netizen SAP SuccessFactors ทั้งแบบ On-Premise และ Cloud Solutions ยืนยันได้ถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่า คุ้มเวลา ช่วยลดขั้นตอนการทำงานอันยุ่งยากซับซ้อน โดยสามารถลดอัตราการลาออกของพนักงาน, เพิ่มความเข้มข้นในการฝึกอบรม, ลดเวลาในการเฟ้นเลือกพนักงานที่ใช่ เติมเต็มอัตรากำลังพลได้อย่างมั่นใจ, เพิ่มความพึงพอใจของบุคลากรในการทำงาน, เพิ่มมุมมองการเข้าถึงพนักงาน และช่วยให้ขั้นตอนประเมินผลงานเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเป็นธรรม Netizen SAP SuccessFactors พร้อมสนับสนุนองค์กรของท่านให้ก้าวไปอีกระดับด้วยการออกแบบ และการวางระบบ SuccessFactors HCM Solutions นี้ ครอบคลุม และครบเครื่อง สมสถานะNext-Generation Core HR System อย่างแท้จริง พร้อมด้วยคู่ประกบเช่น Workforce Analytics and Planning ยิ่งทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่า Business Strategy ขององค์กรจะได้รับการถ่ายทอดและเชื่อมโยงลงไปในทุกระดับงาน ซึ่งยังผลให้เกิด Real Business Results และ Employee Productivity ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สนใจโซลูชัน Netizen SAP SuccessFactors ติดต่อ

Call: 02-090-6868
Email: sales@netizen.co.th
www.netizen.co.th