เนทติเซนท์ จัดกิจกรรม Business Technology Transformation ยกระดับการทำงานในยุคดิจิตอลร่วมปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กับ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ณ Netizen Life Center บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (NETIZEN) ผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี และ ผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม Business Technology Transformation (BTX) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ S&J International Enterprises PCL. บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางภายใต้เครือสหพัฒน์ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในระบบ RISE with SAP S/4HANA Cloud Private Edition Version Netizen Peony ระบบ…