เนทติเซนท์

SAP Business ByDesign

Home »  โซลูชั่น »  SAP Business ByDesign

ต้องการรู้จัก SAP Business ByDesign by Netizen มากขึ้น

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

หรือติดต่อ : sales@netizen.co.th

SAP Business ByDesign

Thai Localization by NETIZEN

Netizen ผู้บุกเบิกในการนำเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ERP ของ SAP Business ByDesign หรือ Real ERP on Cloud ที่สามารถนำมาช่วยตอบโจทย์การบริหารจัดการธุรกิจสำหรับองค์กรขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ (Medium – Large Enterprises) ที่รวมฟังก์ชั่นการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่ ระบบ ERP, ระบบการบริหารงานขาย และการตลาด (CRM), ระบบการวางแผนการผลิต การจัดซื้อ จัดส่ง และบริหารสินค้าคงคลัง (SCM), รองรับการวิเคราะห์ผลการทำงานด้วย Dashboard, ผลวิเคราะห์รายงานแบบ Real time, มี Business Intelligence (BI) รองรับการใช้งานบน Mobilityทุกประเภท และฟังก์ชั่นอื่นๆอีกมากมาย

เพื่อเพิ่มเติมความสมบูรณ์แบบของ SAP Business byDesign (Real ERP on Cloud) นี้ Netizen จึงได้พัฒนาโซลูชั่นสำหรับ Thai Localization เพื่อให้รองรับ และสอดคล้องกับระบบภาษี รวมถึงวิธีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

ชื่อ Version Netizen ByDesign Arabica

บทสัมภาษณ์จากผู้ใช้

SAP Business ByDesign