เนทติเซนท์

Netizen Premium Support

Home »  โซลูชั่น »  Netizen Premium Support

? Netizen Premium Support ? เป็นอีกหนึ่งงานบริการที่เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพด้วยฝ่ายบริการลูกค้าที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองมาตรฐานจากทางบริษัทซอฟต์แวร์ Netizen ได้ให้บริการงานสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้าในการให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ลูกค้าใช้งานอยู่เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของลูกค้าเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

โดยเนทติเซนท์เป็น SAP Partner ที่ได้รับการรับรองการผ่านมาตรฐาน ? PCOE (Partner Center of Expertise) ? ตั้งแต่ปี 2013 จนถึงปัจจุบัน มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้บริการและตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้าตามมาตรฐานการให้บริการด้วย (Service Level Agreement: SLA) เพื่อช่วยตรวจสอบ หรือแก้ไขปัญหาระบบงานที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆแก่ผู้ใช้บริการ โดยมีระบบ ?Ticket Support? ในการอ้างอิงและติดตามสถานะของปัญหาเหล่านั้น

Figure1: Netizen SAP Certified for PCOE

คุณสมบัติ และความแตกต่างของ Netizen Premium Support
ด้วยภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของปัญหาการใช้งานระบบ และปัญหาที่พบของผู้ใช้บริการแต่ละราย อาจประสบปัญหาด้วยสาเหตุหรือปัจจัยที่แตกต่างกัน จึงแบ่งประเภทของงานบริการ ดังหัวข้อต่อไปนี้

Preventive Service
เป็นบริการที่ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากพบปัญหา หรือความผิดปกติในการทำงาน ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยตรวจสอบภาพรวมของระบบ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มี รวมถึงการใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Corrective Service
เป็นบริการที่ช่วยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานของระบบ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบที่อาจเกิดจากการออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรม หรือการติดตั้งโปรแกรมเพื่อการใช้งาน รวมถึงการติดตามสิ่งที่ผิดพลาดและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ถูกต้อง

Consulting Service
เป็นบริการให้คำแนะนำ หรือคำปรึกษาจากทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้วย SAP Standard เฉพาะด้าน หรือฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องด้วยแนวทางที่เหมาะสมในการควบคุมระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดประโยชน์ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการของเรา

  • บริการหลังการขาย คือ หัวใจ ของเนทติเซนท์
  • สัมผัสการให้บริการแบบมืออาชีพ ด้วยผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์
  • ปัญหาใดๆ ที่ลูกค้าส่งมาทางระบบ ?Ticket Support? ลูกค้าจะได้รับการบริการตอบกลับอย่างรวดเร็วที่สุด
  • ส่งมอบรายงานความคืบหน้า การติดตามสถานะ เพื่ออัพเดทให้ลูกค้ารับทราบอย่างสม่ำเสมอ
  • บริการด้วยการ Remote เพื่อความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างทีมและลูกค้า และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันถ่วงที

ลูกค้าที่เลือกใช้บริการ ? Netizen Premium Support ? จากทาง Netizen ทางเรามีทีมที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ให้บริการลูกค้าในวัน และเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. ? 18.00 น.
และสามารถติดต่อทาง
อีเมลล์ที่ support@netizen.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับการติดต่อตอบกลับจากเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าภายในเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง (on office hour) นับตั้งแต่ได้รับหมายเลข ? Ticket Support ? จากทางทีมงาน Netizen

สนใจโซลูชั่น Netizen Premium Support ติดต่อ

Call: 02-090-6868
Email: sales@netizen.co.th
www.netizen.co.th