เนทติเซนท์

Infrastructure Solutions

Home »  โซลูชั่น »  Infrastructure Solutions

 

” Infrastructure Solutions by Netizen ”

ในการใช้งาน SAP สิ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญคือ การออกแบบโครงสร้างของ Infrastructure ที่ดี, การเลือกใช้ Software – OS และการตั้งค่าต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทำงานของลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญ แต่โดยส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะพบเจอปัญหาตั้งแต่การทำ Sizing ระบบ, การสั่งซื้อ Hardware ที่ใช้ระยะเวลานาน และได้ Specification ที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า, การเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ หรือ Software ที่ไม่ถูกต้อง, การออกแบบ System Layout ไม่ดี รวมไปถึงการปรับค่า Parameter ทั้ง SAP, Database และระบบปฏิบัติการโดยใช้ตามค่ามาตรฐาน ไม่มีการปรับจูนให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า ทำให้ระบบทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และพบปัญหาอยู่เสมอๆ

หากท่านกำลังมองหาผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญการวางระบบ SAP เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น เช่น

 

 • ติดตั้งระบบ SAP (SAP Installation) ไม่ว่าจะบน Data Center ของท่านเอง หรือบนระบบ Cloud
 • ต้องการย้ายระบบปฏิบัติการ (SAP Migration) ที่กำลังใช้งาน SAP อยู่ไปยังระบบปฏิบัติการ อื่นๆ เช่น ระบบ UNIX ไปยัง Windows หรือระบอื่นๆ ที่สามารถรองรับการทำงานของระบบ SAP ได้ หรือการย้ายระบบจากเครื่อง Server ที่ใช้งานไปยังเครื่อง Server รุ่นที่ใหม่กว่า หรือแม้กระทั่งย้ายระบบที่ใช้งานไปยังระบบ Cloud
 • ต้องการ Upgrade SAP Version (SAP Upgrade) จากที่ใช้งานอยู่ให้เป็น version ที่เป็น version ที่ใหม่ขึ้น และทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการ support จาก SAP และมี feature ที่รองรับการใช้งานมากยิ่งขึ้น
 • การปรับจูนระบบ SAP จากของเดิมที่ใช้งานแล้วพบปัญหาต่างๆ เพื่อให้ได้ระบบที่มีการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องเข้ากับรูปแบบธุรกิจ รวมไปถึงการทำงานของลูกค้า

บริการ Infrastructure Solutions by Netizen มีดังนี้
SAP Installation

Netizen เรามีประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบ SAP ทั้งที่เป็น SAP ECC6 และ SAP HANA ทั้งแบบ On-Premise และแบบ Cloud โดย Netizen จะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในงานติดตั้งซอฟต์แวร์ โดยใส่ใจในทุกรายละเอียด และดูทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ Setup OS และ Software ก่อนการติดตั้ง, การออกแบบ Infrastructure ที่เหมาะสม, การปรับแต่ง System Performance ให้สอดคล้องกับการทำงานของลูกค้า รวมไปถึงระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง Interface ต่างๆ, การติดตั้งระบบ Printer ให้สอดคล้องกับซอฟต์แวร์ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ตามที่ลูกค้าต้องการหลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

Figure 1: SAP Installation by Netizen Infrastructure Solutions

 

SAP Migration

Netizen มีประสบการณ์ด้านการย้ายระบบ SAP ที่ลูกค้าใช้งาน ทั้งการเปลี่ยน OS Platform เดิมไปเป็น Platform ใหม่ เช่น UNIX ไปยัง LINUX หรือ ไปยังระบบ Windows หรือการย้ายระบบอันเนื่องมาจากการหมดช่วงของการบำรุงรักษา, Hardware ตกรุ่น หรือ Hardware หมดประกัน เลยจำเป็นต้องมองหา Hardware ใหม่ เป็นต้น

แต่เพื่อให้ระบบ SAP ที่ใช้งานอยู่สามารถทำงานต่อไปได้ โดยไม่กระทบต่อผู้ใช้งาน ทาง Netizen มีทีมงานผู้ชำนาญการ และมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว มาตั้งแต่ยุคแรกของซอฟต์แวร์ SAP นี้ จนถึงเทคโนโลยีของ SAPในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้เทคโนโลยีล่าสุดของ SAP คือ SAP S/4 HANA และทาง Netizen ก็มีประสบการณ์ด้านการ ย้ายระบบ (SAP Migration) จาก SAP ECC6 ไปยัง On-premise และไปยัง HANA on Cloud อีกด้วย

 

Figure 2: SAP Migration by Netizen Infrastructure Solutions

 

SAP Upgrade

Netizen มีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการทำ SAP Version Upgrade จาก Version ที่มีอยู่เดิม ให้เป็น Version ปัจจุบันที่สุด เพื่อให้สามารถใช้งาน SAP Function ต่างๆที่มีอยู่ในระบบได้อย่างครบถ้วน และด้วยประสบการณ์ของเนทติเซนท์ที่ได้ให้บริการในส่วนงาน Upgrade ซอฟต์แวร์ SAP มาตั้งแต่ Version เริ่มต้น จนถึง Version ปัจจุบัน ซึ่งมีลูกค้าองค์กรชั้นนำมากมายที่ได้ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในส่วนงานบริการการทำ SAP Upgrade จากทางเนทติเซนท์เสมอมา

 

Figure 3: SAP Upgrade by Netizen Infrastructure Solutions

 

SAP Performance Tuning

ในด้านการทำงานของระบบ SAP มักจะประสบกับปัญหาอยู่บ่อยครั้งในด้าน Infrastructure ทั้งการใช้งานของ Resource ไม่เพียงพอต่อความต้องการของระบบ หรือระบบทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงการที่ระบบใช้งาน Resource แบบ Over อยู่ตลอดเวลา ทาง Netizen มีความเชี่ยวชาญ และมีทีมผู้มีประสบการณ์ในการทำ Performance Tuning สำหรับระบบ SAP โดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ Performance ในการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับการใช้งานของลูกค้า และทำให้ระบบ SAP ขององค์กรสามารถทำงานได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย

 

Figure 4: SAP Performance Tuning by Netizen infrastructure Solutions

 

จุดเด่นของ Infrastructure Solutions by Netizen

 • Netizen มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ Infrastructure Solution มามากกว่า 15 ปี
 • Netizen จะคอยให้คำปรึกษา และแนะนำการออกแบบระบบที่ครบถ้วน และครอบคลุมทุกการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ SAP เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • Netizen สามารถช่วยลูกค้าวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ทำให้สามารถกำหนดวัน และเวลาที่เห็นผลการใช้งานระบบได้อย่างแน่นอน
 • Netizen จะช่วยออกแบบระบบในระยะยาว เพื่อให้ระบบรองรับการใช้งานในระยะเวลา 3-5 ปี ตามการเติบโตของธุรกิจ
 • Netizen สามารถให้คำแนะนำลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ พร้อมออกแบบระบบให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
 • Netizen จะคอยติดตามผลการทำงาน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบได้อย่างไม่สะดุด และได้รับประโยชน์จากบริการของเราอย่างดีที่สุด

ประโยชน์ของ Infrastructure Solutions by Netizen

 • Netizen มีทีมที่ปรึกษาที่จะคอยให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ โดยมีการวางแผนงานดำเนินการที่ชัดเจน และช่วยออกแบบ Infrastructure ที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับระบบของลูกค้า ให้คำแนะนำที่ดีทั้งการดูแลระบบ, เรื่องความปลอดภัย และความเหมาะสมในการทำงานของแต่ละหน่วยงานในองค์กร
 • ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ ทีมงาน Netizen จะมีการประชุม และคอยติดตามสถานะการทำงานกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการอัพเดทแผนงาน และสถานะล่าสุดของการทำงาน พร้อมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการทำงานของทีมงาน Netizen ว่าจะสามารถทำให้ลูกค้าได้รับผลสำเร็จตามแผนการที่กำหนดเอาไว้
 • Netizen จะช่วยลูกค้าให้ได้ใช้งานระบบที่เหมาะสมในการดำเนินุรกิจของลูกค้าให้มากที่สุด โดยลูกค้าจะได้รับ Version ที่ใช้งาน (จากการ Upgrade) Platform ที่ใช้งาน (จากการ Migration) รวมไปถึงระบบที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (จากการทำ Performance Tuning) ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมจากการทำงานจากทีมงาน Netizen

บริษัท Netizen เรามีประสบการณ์ในการวางระบบ SAP ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่ต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งจากประสบการณ์ที่ทางบริษัทได้ให้บริการให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, โตโยต้า โบโชกุ เอเชีย, คิงพาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี และอีกหลายๆภาคธุรกิจ ซึ่งทำให้เราเชื่อมั่นว่า Netizen มีทีมงานที่พร้อมจะให้คำปรึกษา และสามารถช่วยให้การดำเนินธุรกิจของคุณเป็นไปด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายขององค์กร และเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

สนใจโซลูชั่น Netizen Infrastructure Solutions ติดต่อ

Call: 02-090-6868
Email: sales@netizen.co.th
www.netizen.co.th