เนทติเซนท์

เนทติเซนท์ จัดกิจกรรม Business Technology Transformation ยกระดับการทำงานในยุคดิจิตอลร่วมปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กับ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

Home »  News »  Business Technology Transformation »  เนทติเซนท์ จัดกิจกรรม Business Technology Transformation ยกระดับการทำงานในยุคดิจิตอลร่วมปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กับ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เนทติเซนท์ จัดกิจกรรม Business Technology Transformation ยกระดับการทำงานในยุคดิจิตอลร่วมปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กับ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เนทติเซนท์ จัดกิจกรรม Business Technology Transformation ยกระดับการทำงานในยุคดิจิตอลร่วมปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กับ บริษัท เอส แอนด์ เจเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ณ Netizen Life Center บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (NETIZEN) ผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี และ ผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม Business Technology Transformation (BTX) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ S&J International Enterprises PCL. บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางภายใต้เครือสหพัฒน์ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงาน

เนทติเซนท์ จัดกิจกรรม Business Technology Transformation ยกระดับการทำงานในยุคดิจิตอลร่วมปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กับ บริษัท เอส แอนด์ เจโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในระบบ RISE with SAP S/4HANA Cloud Private Edition Version Netizen Peony ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่ช่วยจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรภายในองค์กร เทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจสามารถทำ Digital Transformation ก้าวสู่การเป็น Intelligent Enterprise ได้แบบครบวงจร ผ่านแนวคิด “Keep the Core Clean” เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

เนทติเซนท์ จัดกิจกรรม Business Technology Transformation ยกระดับการทำงานในยุคดิจิตอลร่วมปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กับ บริษัท เอส แอนด์ เจ

 

ในกิจกรรมนี้ เนทติเซนท์ ได้มุ่งเน้นถึงเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานเป็นหลัก โดยได้เริ่มต้นจาก คุณเสรี สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (NETIZEN) ที่ได้ขึ้นกล่าวทุกคนภายในงานผ่านเทคโนโลยีทางด้าน Artificial Intelligence หรือ AI เพื่อแสดงให้ถึงประโยชน์และความสามารถของการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน

เนทติเซนท์ จัดกิจกรรม Business Technology Transformation ยกระดับการทำงานในยุคดิจิตอลร่วมปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กับ บริษัท เอส แอนด์ เจนอกจากนี้ คุณธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ยังได้กล่าวถึงการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการดำเนินงาน ที่จะช่วยให้การทำงานของ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ S&J International Enterprises PCL. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กล่าวไว้ว่า

“การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานไม่เพียงแค่เป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากรเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์อย่างมาก หากเรานำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เราจะสามารถเพิ่มความมั่นใจในกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิผลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

เนทติเซนท์ จัดกิจกรรม Business Technology Transformation ยกระดับการทำงานในยุคดิจิตอลร่วมปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กับ บริษัท เอส แอนด์ เจ

 

 

และสำหรับไฮไลท์ในงานนี้ นำโดย ดร. วีรกาญ ตันติไพบูลย์ธนะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (NETIZEN) และ นาย ชัชชน ตันติเวชกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย IT ฝ่ายบริหารสำนักงานกรุงเทพฯ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) กับกิจกรรม “Cleansing the Core” ที่จะมากำหนดทิศทางการนำระบบ SAP S/4HANA Cloud Private Edition Version Netizen Peony มาใช้ภาย บริษัท เอส แอนด์ เจ ผ่านแนวคิดของ Keep the Core Clean

เนทติเซนท์ จัดกิจกรรม Business Technology Transformation ยกระดับการทำงานในยุคดิจิตอลร่วมปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กับ บริษัท เอส แอนด์ เจ

 

 

 

 

ซึ่งข้อดีของการ Keep the Core Clean นอกจากจะช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัวในการทำงาน ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมระบบการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การทำงานในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิตอลได้อย่างยั่งยืน

เนทติเซนท์ จัดกิจกรรม Business Technology Transformation ยกระดับการทำงานในยุคดิจิตอลร่วมปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กับ บริษัท เอส แอนด์ เจ

ดังนั้น การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในปัจจุบัน จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคตด้วย โดย เนทติเซนท์ หวังว่ากิจกรรม Business Technology Transformation (BTX) ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทาง บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จะสามารถนำองค์กรไปสู่ดิจิตอลต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *