NETIZEN

ธุรกิจได้ประโยชน์อะไรจาก Digital Transformation Ep.3

Home »  Blogs »  Alfabet »  ธุรกิจได้ประโยชน์อะไรจาก Digital Transformation Ep.3

ธุรกิจได้ประโยชน์อะไรจาก Digital Transformation Ep.3

 

ใน Episode 2 Netizen ได้กล่าวถึง Digital Transformation (DT) เป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล แล้วองค์กรแบบไหน ที่ควรทำ DT วันนี้ Netizen มีตัวอย่างองค์กร ที่ประสบความสำเร็จในการทำ DT มาฝากค่ะ

Source: www.softwareag.com

Cr?dit Suisse Group (Financial Services) บริษัทที่ให้บริการด้านการเงินชั้นนำระดับโลก?

หลังจาก Credit Suisse ได้ทำ Digital transformation สามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง 11 ล้านเหรียญต่อปี จากการลดความซับซ้อนด้านไอที (Reduce IT Complexity) และการปรับแนวกิจกรรมด้าน IT ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business IT Alignment) โดยเงินทุนสนับสนุนที่ได้ จะนำมาใช้สำหรับการคิดริเริ่มใหม่ๆ(Initiative)ที่มุ่งเน้นการเติบโตเชิงรุกในส่วนของ private banking ในต่างประเทศ และการขยายข้ามกลุ่มที่สูงขึ้น

ประวัติโดยย่อ

Credit Suisse ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2399 Credit Suisse มีลูกค้าในกลุ่ม บริษัทห้างร้าน, สถาบันต่างๆ และลูกค้ารายใหญ่ที่มีความมั่งคั่งสูงทั่วโลกรวมถึงลูกค้ารายย่อยที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ที่บริการให้คำปรึกษาโซลูชั่นทางการเงินครบวงจร รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ Credit Suisse มีการใช้งานในกว่า 50 ประเทศและมีพนักงานมากกว่า 46,000 คนจากประมาณ 100 ประเทศ

ความท้าทาย
ในปี 2550 ผู้บริหารอาวุโสของ Credit Suisse เริ่มมองหาทางเพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีให้ดีขึ้นและเน้นการลงทุนเพื่อทำให้ไอทีสามารถสนับสนุนธุรกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากองค์กรมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการ และการขยายตัวของผู้ประกอบการในสายธุรกิจนี้เอง ซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือ เกิดความยุ่งยากในการบริหารจัดการ IT Landscape รวมทั้งการขาดกระบวนการกำกับดูแล, ไม่มีการเก็บข้อมูลทางไอทีที่สมบูรณ์ และ การเกิดความซ้ำซ้อนของแอพพลิเคชั่น เนื่องจากไม่มีเอกสารและการกำกับดูแลเพื่อช่วยในการตัดสินใจและไม่สามารถรองรับความต้องการทางธุรกิจใหม่ๆด้วย IT Asset ที่มีอยู่เดิมได้ จึงไม่สามารถลดต้นทุนทางไอทีได้เลย

โซลูชั่น
Credit Suisse ได้พบแนวทางแก้ปัญหาเพื่อลดความยุ่งยากด้านไอทีและเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมด้านไอทีของ Credit Suisse ด้วยการทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) หรือ EA และเพื่อให้การบริหารจัดการต้นทุนด้านไอทีบรรลุผลจากการทำ EA นั้น, Credit Suisse ตัดสินใจนำ ALFABET ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ EA เข้ามาช่วยในการดำเนินงานทั้งหมด พร้อมทั้งย้ายฐานข้อมูลที่เก็บ IT Landscape มาไว้ที่ ALFABET เนื่องจาก ALFABET ถูกออกแบบมาเพื่อการเก็บข้อมูลสถาปัตยกรรมไอที (IT Architecture) และสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ โดย Credit Suisse เลือกใช้ IT Planning & Portfolio Management โซลูชั่นจาก ALFABET

ผลลัพธ์

  • ลดการพัฒนาโครงการใหม่ สามารถช่วยให้ประหยัดเงินได้ล้านเหรียญต่อปีโดยการหลีกเลี่ยงการพัฒนาโครงการที่ไม่จำเป็น โดยนำ IT Asset ที่มีอยู่แล้ว นำกลับมาใช้งานใหม่ และลดขอบเขตของโครงการที่เสนอ
  • ลดค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ Credit Suisse สามารถค้นหาแอพพลิเคชั่นที่ซ้ำซ้อน และไม่ได้ใช้งาน ขจัดแอพพลิเคชั่นเหล่านั้นออกไป เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นการจ่ายค่าบำรุงรักษารายปี สามารถช่วยประหยัดองค์กรได้ 5 ล้านเหรียญต่อปี
  • ช่วยการตัดสินใจลงทุน การลงทุนทางด้านไอที จะถูกนำข้อมูลที่มีจาก ALFABET มาประเมินและวิเคราะห์ เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถลดค่าใช้จ่าย หรือ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด

จากตัวอย่างที่กล่าวมา องค์กรเลือกใช้แนวคิด EA เข้ามาใช้ในการทำ Digital Transformation และนำ ALFABET เข้ามาช่วยบริหารจัดการ IT Asset เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางไอที

สนใจโซลูชั่น ALDFABET BY SOFTWARE AG ติดต่อ
Call: 02-090-6868
Email: sales@netizen.co.th
หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.netizen.co.th/th/contact-us/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *