เนทติเซนท์ บุกตลาดอุตสาหกรรมก๊าซ ดูแลวางระบบ ERP SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica ให้กับ ไทยสเปเชี่ยลแก๊ซ

Home »  News »  เนทติเซนท์ บุกตลาดอุตสาหกรรมก๊าซ ดูแลวางระบบ ERP SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica ให้กับ ไทยสเปเชี่ยลแก๊ซ


16 / 09

เนทติเซนท์ บุกตลาดอุตสาหกรรมก๊าซ ดูแลวางระบบ ERP SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica ให้กับ ไทยสเปเชี่ยลแก๊ซ

เนทติเซนท์ บุกตลาดอุตสาหกรรมก๊าซ ดูแลวางระบบ ERP SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica ให้กับ ไทยสเปเชี่ยลแก๊ซ เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมแบบครบวงจรอันดับ 1 ในไทย

บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด (TSG) เชื่อมั่นให้เนทติเซนท์ (Netizen) ผู้เชี่ยวชาญการวางระบบซอฟต์แวร์ ERP มากกว่า 20ปี ด้วยระบบ Cloud ERP “SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica” ให้กับ TSG ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก๊าซสำหรับอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล และให้บริการด้านอุปกรณ์ก๊าซแบบครบวงจรมากกว่า 30 ปี ซึ่งการวางระบบ ERP ในครั้งนี้จะมาทดแทนการใช้งานระบบ ERP เดิม ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจโดยเฉพาะ ซึ่ง Netizen Arabica มีการพัฒนาที่เหนือกว่าในการรองรับข้อกำหนดทางกฎหมาย และการดำเนินธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมก๊าซในประเทศไทยที่จะสามารถช่วยให้ TSG สามารถให้บริการคู่ค้าได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ในวันนี้ทาง Netizen และทีมงานนำโดย คุณเสรี สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Netizen และ มล.ชินนิชิโร่ นากาโนะ และนายชิตชัย ศฤงคารินทร์ ประธานกรรมการบริหาร TSG  ได้ร่วมลงนามความร่วมมือสำหรับโครงการวางระบบ SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica ที่สำนักงานใหญ่ของ TSG จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 7 กันยายน 2564 ด้วย Mobile Face Recognition ผ่านระบบ Origami – Docsign ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีในการลงนามแบบไม่ใช้กระดาษรูปแบบเดิมอีกต่อไป

SAP Business ByDesign version Netizen Arabica

ผู้บริหาร Netizen และ Thai Special Gas

 

โดย SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica ยังมีระบบที่ช่วยสนับสนุนการให้บริการลูกค้าด้วยโซลูชันการ Interface ส่วนงานระบบ Production และ QC ของ TSG เชื่อมเข้าสู่ระบบ ERP SAP เวอร์ชัน Netizen Arabica เป็นจำนวนกว่า 140 Users 

ซึ่งสิ่งที่ทาง Netizen จะทำการพัฒนา และปรับปรุงการวางระบบด้วย SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica ให้กับ TSG ด้วยโซลูชันที่เป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจในครั้งนี้

 • Integration Platform – เนื่องจากธุรกิจในรูปแบบนี้มีความเฉพาะในเรื่องส่วนของกระบวนการผลิตจำเป็นต้องมีระบบผลิตที่เฉพาะ ซึ่งภายใต้การผลิตนั้นจะต้องมีการประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ส่วนงานขาย งานจัดซื้อ งานโครงการ งานบริการ และงานบัญชี ดังนั้นจึงจำเป็นที่ระบบต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนงานผลิต และระบบอื่นๆเข้าไว้ด้วยกัน
 • Cost Management – หัวใจหลักสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เป็นรูปแบบในการผลิต คือการรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นในงานผลิต ซึ่งจำเป็นต้องนำระบบที่สามารถช่วยเก็บข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้น เพื่อวางแผนรายได้ และค่าใช้จ่าย
 • Inventory Management – การบริหารจัดการคลังสินค้าเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากโดยจะทำอย่างไรให้สามารถสมดุลส่วนของคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการการจัดเก็บสินค้า และการควบคุมคลังสินค้า ให้เพียงพอต่อคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เข้ามาทุกวัน
 • Standard Business Process – เนื่องด้วย ระบบปัจจุบันยังไม่มี standard ที่เป็นมาตรฐานจึง TSG จึงได้นำระบบ Netizen Arabica ที่มี Standar Process ที่สามารถรองรับกระบวนการทำงาน และสามารถปรับรวมถึงวางรากฐานกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างมั่นคง
 • Analytics Report – ผู้บริหารสามารถเข้าถึงรายงานต่างๆได้แบบ 360องศา 
 • Multi-language/ Multi currency – ระบบ Netizen Arabica สามารถรองรับภาษา รวมทั้งสกุลเงินต่างประเทศที่จะช่วยให้ TSG สามารถดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับคู่ค้าได้อย่างไม่มีสะดุด

Module ที่ทาง Netizen จะวางระบบในครั้งนี้ ประกอบด้วย

 • Purchasing 
 • Sales 
 • Inventory 
 • Project Management 
 • Production (MRP)
 • Service
 • Finance &  Accounting 
 • และมีการ Interface กับระบบ CIMS ในส่วนงาน Production เพื่อควบคุมการผลิต ทั้ง 3 สาขา ที่ปทุมธานี ชลบุรี และระยอง
 SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica

ทีม Netizen และ Thai Special Gas ร่วมเดินหน้าโครงการ SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica

 

Netizen ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด (TSG) ที่ไว้วางใจให้ เนทติเซนท์ ได้ทำการวางระบบ ERP SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica ในครั้งนี้ ทีมงานของเรามีความตั้งใจในการพัฒนา และมุ่งมั่นในการนำโซลูชันที่ดีที่สุดให้บริการลูกค้าของเราทุกราย และ Netizen ยังมีแผนการนำเทคโนยีที่ทันสมัยต่างๆมาปรับใช้ในทุกส่วนงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานได้จากทุกที่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การทำงานบนโลกของธุรกิจที่กำลังขับเคลื่อนไปสู่เทคโนโลยีบน Cloud อย่างแท้จริง

 

สนใจโซลูชัน SAP Business ByDesign เวอร์ชัน Netizen Arabica ติดต่อ

Call: 02-090-6868

Email: marketing@netizen.co.th

www.netizen.co.th