ปัจจุบันเนื่องด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น องค์กรได้มีการขยายตัวและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน (Business Process) ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product, Service) ให้สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จึงเป็นเหตุให้ข้อมูลและกระบวนการทำงานต่างๆในองค์กรมีความซับซ้อนและมีจำนวนมาก ซึ่งทำให้ยากต่อการควบคุมจัดการและนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ (Decision Making)

ด้วยเหตุนี้ การจัดการกระบวนการทำงานต่างๆภายในองค์กร หรือ Business Process Management นั้น จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบ ทั้งในด้านระดับปฏิบัติการ (Operational process) และการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจองค์กรในอนาคต

ARIS (Architecture of Integrated Information Systems)
ARIS เป็นเครื่องมือในการทำ BPM (Business Process Management) และเป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Analysis) ที่จะทำให้ผู้ใช้เข้าใจภาพรวมของธุรกิจและสามารถวิเคราะห์กระบวนการทำงานต่างๆภายในองค์กรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 

 

และด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบริษัท Netizen ในการ Implement และ Support ARIS BPM Solution ทำให้เราเข้าใจและพร้อมจะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด รวมทั้งยังให้คำปรึกษาตลอดกระบวนการทำงาน เพื่อให้ก้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของ ARIS (Architecture of Integrated Information Systems)

  • ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการออกแบบ Business Process
  • ทำให้การวิเคราะห์ Business Process เป็นไปอย่างง่ายและรวดเร็ว
  • ช่วยให้ข้อมูลมีความทันสมัย (Up-to-date)
  • มี Central ARIS repository ที่ทำให้สามารถ reuse model และ object ต่างๆได้
  • ประกอบไปด้วย Reference models ที่สามารถเป็นต้นแบบกระบวนการทำงานหรือนำไปพัฒนาต่อเพื่อเป็น Best Practices ให้กับองค์กรในอนาคตได้

คุณสมบัติของ ARIS (Architecture of Integrated Information Systems)
Easy-to-use modelling
มีรูปแบบการใช้งานที่เข้าใจง่าย ทำให้การออกแบบ Business Process เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

Rich Modeling Environment
ARIS สนับสนุนการออกแบบกระบวนการทำงานแบบครบวงจร โดยประกอบไปด้วยประเภท Model จำนวน 200+ model types

ARIS Connect
ARIS Connect เป็น additional product ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการและเข้าถึงข้อมูล Business Process ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนี้

  • สามารถพัฒนา Process ได้ผ่าน Social network
  • สามารถ view และเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere and anytime)
  • มีฟังก์ชั่น Social collaboration ที่จะทำให้ง่ายต่อการ comment และ improve business process                                                                                                                                                                                                                                                

 

Central ARIS repository
Central ARIS repository ช่วยให้การออกแบบกระบวนการทำงานเป็นระเบียบและระบบมากขึ้น และทำให้ง่ายต่อการ reuse model และ object ต่างๆได้อีกด้วยManage Model and Access privilege
ผู้ใช้สามารถจัดการ Model ภายในแต่ละ Database และกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานและเข้าถึงข้อมูลใน Database ได้

Search & Query
ARIS มีฟังก์ชั่นการค้นหาข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็น models หรือ objects ต่างๆที่มีใน Database นั้นๆ และสามารถประมวลผลหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆได้อีกด้วย

จุดเด่นของ ARIS


1.Various and easy to use symbol
ประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ (Symbol) ที่หลากหลาย และยังมีฟังก์ชั่นให้ผู้ใช้สร้างสัญลักษณ์เองได้อีกด้วย

2.Process Hierarchy with Top-Down Model Approach
รูปแบบของ Process Architecture อยู่ในรูปแบบของ โครงสร้างลำดับชั้น ซึ่งประกอบไปด้วยลำดับชั้นย่อยๆ โดยแต่ละลำดับชั้นจะแสดงข้อมูลกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน

 


นอกจากนี้รูปแบบการออกแบบกระบวนการทำงานต่างๆ จะอยู่ในรูปแบบของ Top-Down approach ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเข้าใจและใช้งานง่าย

 


3. Occurrence and Definition copy
Occurrence copy
เป็นการนำ Object ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ARIS มาใช้ใหม่ (reuse) ใน model อื่นๆ โดยถ้ามีการแก้ไข Object ที่เป็น Occurrence copy แล้วนั้น Object อื่นก็จะมีการแก้ไขอัตโนมัติตาม Object ที่ทำ Occurrence copy ด้วย ดังตัวอย่างในรูป


Definition copy
เนื่องจากแต่ละ Object สามารถเกิดขึ้นหรือแสดงผลในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันได้ ยกตัวอย่างเช่น โครงสร้างภายในองค์กรจะมีความคล้ายคลึงกับโครงสร้างองค์กรต่างประเทศ หรือ แต่ละโรงงานหรือสาขาที่แตกต่างกัน อาจมีกระบวนการทำงานที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ซึ่งเพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อมูลของ Object ในบางกรณี จึงควรมีการ copy หรือทำสำเนาเก็บไว้ ซึ่งการทำสำเนาในที่นี้ เรียกว่า Definition copy

 

สนใจโซลูชัน Netizen ARIS BY SOFTWARE AG ติดต่อ

Call: 02-090-6868
Email: Sales@netizen.co.th
www.netizen.co.th