NETIZEN

SAP Business One Cloud Version Netizen Shirasu

Home »  SAP Business One Cloud Version Netizen Shirasu

SAP Business One Cloud Version Netizen Shirasu โซลูชั่นที่ธุรกิจ SME ตามหา 

SAP Business One Cloud Version Netizen Shirasu

 

SAP Business One Cloud คืออะไร? 

SAP Business One Cloud ระบบ ERP ที่ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องทั่วโลก เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดกลาง เป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจและข้อมูลภายในองค์กร ที่ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญทั้งหมดในองค์กร ตั้งแต่การซื้อ การขาย การผลิต การจัดการคลังสินค้า บัญชีและการเงิน ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบนี้ไม่เพียงที่จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ยังเสริมสร้างความแม่นยำในการตัดสินใจด้วยข้อมูลเรียลไทม์ที่ถูกต้อง และมีลูกค้าที่ใช้งานระบบ SAP Business One มากกว่า 78,000 รายทั่วโลก 

ฟังก์ชันการทำงานของ SAP Business One Cloud 

ครอบคลุมการทำงานของทุกแผนกในองค์กร 

1.Management & Administration (การจัดการและการบริหาร) 

2.Accounting & Financials (การจัดการบัญชีและการเงิน) 

3.Inventory & Distribution (การจัดการคลังสินค้า) 

4.Production & MRP (การผลิตและการวางแผนการผลิต) 

5.Project & Resource Management (การบริหารงานโครงการ) 

6.Sales & Service (การจัดการขายและบริการ) 

7.Purchasing & Operation (การจัดซื้อ) 

 

ทำไมต้อง SAP Business One Cloud?  

SAP Business One on different devices

ในช่วงปีที่ผ่านมา หลายธุรกิจต้องพบกับความท้าทายในการเข้าถึงข้อมูลเป็นอย่างมาก  เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้พนักงานต้องอยู่บ้าน ธุรกิจจำนวนมากได้เปลี่ยนการเก็บข้อมูลไปเป็น Cloud Hosting กันมากขึ้น SAP Business One Cloud เป็นโซลูชันที่มาพร้อมกับฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางด้านธุรกิจ ด้วย Cloud Technology ทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ดังนั้น บริษัทส่วนใหญ่จึงเลือกใช้ระบบ Cloud ในการดำเนินธุรกิจ 

จุดเด่นของ SAP Business One Cloud 

 • SAP Business One Cloud เป็นระบบเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน 
 • SAP Business One Cloud มีกระบวนการทำงานมาตรฐานที่สามารถรองรับกระบวนการทำงาน  
 • SAP Business One Cloud รองรับการทำงาน On cloud 
 • SAP Business One Cloud สามารถใช้งานผ่าน Web Browser หรือ Mobile ได้ 
 • SAP Business One Cloud สามารถทำงานได้ทั้งบน Microsoft SQL และ SAP HANA Database 
 • SAP Business One Cloud รองรับการเชื่อมต่อกับระบบรอบ ๆ ไม่ว่าจะเป็น POS, CRM, OMS และระบบอื่น ๆ 
 • SAP Business One Cloud รองรับการทำงานมากกว่า 1 บริษัท 
 • SAP Business One Cloud มีราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ 
 • SAP Business One Cloud รองรับ 28 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย 
 • SAP Business One Cloud มี Powerful Analytics ที่ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ 
 • SAP Business One Cloud รองรับการ Customization ให้เหมาะสมกับธุรกิจ 
 • SAP Business One Cloud ช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางด้านธุรกิจ  

ข้อดีของ Cloud 

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน สามารถเข้าถึงการใช้งานของตัวระบบได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเรียลไทม์ 
 • ลดค่าใช้จ่ายทางด้าน IT ไม่ว่าจะเป็นค่า Hardware, ค่า Maintenance และค่าใช่จ่ายอื่น ๆ ที่มองไม่เห็น 
 • มีปลอดภัยระดับสูง ได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 
 • รูปแบบ License เป็นแบบ Subscription 


 

NETIZEN ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของระบบ SAP Business One Cloud ด้วย Shirasu Package 

SAP Business One Cloud เป็นระบบที่มาจากต่างประเทศ การนำระบบจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย จะไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันที ทั้งรูปแบบกระบวนการการดำเนินงานในด้านต่างๆ แบบฟอร์ม, รายงาน ที่ไม่ตรงกับการใช้งานในประเทศไทย Netizen ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ และพัฒนา Shirasu Package สำหรับธุรกิจในประเทศไทย พร้อมสนับสนุนการให้บริการวางระบบ ERP อย่างเต็มรูปแบบสำหรับธุรกิจในประเทศไทย 

  

Shirasu Package มีอะไรบ้าง? 

 1. SAP Business One Cloud เป็นระบบ Core ERP และเป็น Cloud ERP มาพร้อมกับ Thai Localization Package ที่ทาง Netizen ได้การรองรับจาก SAP ว่าเป็น Thai Localization เจ้าเดียวในประเทศไทย เราได้ปรับการใช้งานของระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมในประเทศไทยโดยเฉพาะ เช่น รองรับการทำงานเป็นภาษาไทย กระบวนการทางธุรกิจของประเทศไทย รองรับการจัดการทางภาษี แบบฟอร์มภาษีต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับระบบภาษีของไทย และยังเชื่อมโยงการชำระภาษีให้กับทางสรรพากรได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ทำให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวมากขึ้น และสามารถตอบโจทย์การทำงาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน Software Package ที่มีกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานสูงสุดด้วย Netizen Shirasu Best Practice 
 2. Easy Implementation Template ช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลจากระบบเดิม ไปสู่ระบบใหม่ มีรูปแบบ Template ได้อย่างง่ายดาย พร้อมมีภาษาไทยอธิบายเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและข้อมูลที่ถูกต้อง
 3. Business Process Scenario Netizen ได้มีการพัฒนา Business Cases เพิ่มขึ้นมากกว่า 300+ Scenarios จาก SAP Business One Cloud เดิม ช่วยให้ค้นพบฟังก์ชันการทำงานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้ เพราะ Business Cases ที่ Netizen ได้พัฒนานี้ สามารถครอบคลุมกระบวนการการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการการผลิต การเงินและบัญชี ไปจนถึงการขาย ซึ่งอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน รวมทั้งยังมีระบบอัตโนมัติของฟังก์ชันหลัก เพื่อตอบสนองการทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม 
 4. Origami Platform ระบบนี้สามารถเชื่อมโยงการทำงานไปสู่การทำ Collaboration Platform ภายในองค์กรที่สามารถบริหารจัดการระหว่างบุคลากร กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เข้าไว้ด้วยกัน เช่น Training Academy, การทำแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของระบบ, Project Management, E-Doc (E-Document) สำหรับเก็บข้อมูลงานและไฟล์ต่าง ๆ และในการจัดการ Helpdesk ได้อีกด้วย

 

Netizen และ SAP มีส่วนช่วยในการสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตสู่ระดับสากล ระบบ SAP Business One Cloud version Shirasu เป็นระบบที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจทั่วโลกเป็นอย่างมาก จะช่วยรับข้อมูลการจัดการต่างๆ จากระบบได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ วัดผลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันทางเทคโนโลยี 

 

ธุรกิจประเภทไหนที่เหมาะสำหรับ SAP Business One Cloud Version Netizen Shirasu? 

SAP Business One Cloud Version Shirasu สามารถรองรับธุรกิจได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง การผลิต ขนส่ง บริการ อาหาร อสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและท่องเที่ยว รับเหมาก่อสร้าง การผลิต และการเงิน 


ทำไมต้องวางระบบกับ Netizen 

Netizen เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและวางระบบ SAP ให้กับลูกค้ามากมาย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 24 ปี Netizen และ SAP มีส่วนช่วยในการสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตสู่ระดับสากล ระบบ SAP Business One เป็นระบบที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจทั่วโลกเป็นอย่างมาก จะช่วยรับข้อมูลการจัดการต่างๆ จากระบบได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ วัดผลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันทางเทคโนโลยี 

หากสนใจโซลูชั่นของ Netizen สามารถติดต่อ 

Call: 02-090-6868 

Email: sales@netizen.co.th 

www.netizen.co.th